Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Autoritāte, kas nav kalpošana, ir diktatūra
30.06.2024 pl. 11:09
29. jūnija pusdienlaikā, uzrunājot uz lūgšanu “Kunga eņģelis” sapulcējušos Romas ticīgos un daudzu zemju svētceļniekus, pāvests pievērsās atslēgu simbolikai un aicināja atvērt Baznīcas durvis visiem cilvēkiem bez jebkādiem ierobežojumiem.

Neraugoties uz lielo karstumu Romā, pilsētas aizbildņu, apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, Svētā Pētera laukumā pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo, lai noklausītos Franciska uzrunu un kopā ar viņu lūgtos mariānisko lūgšanu “Kunga eņģelis”. Vispirms viņš paskaidroja, ka apustulis Pēteris vienmēr tiek attēlots ar atslēgām rokās, jo Jēzus viņam sacīja: “Tev es došu Debesu valstības atslēgas” (Mt 16, 9). Šīs atslēgas simbolizē varu, ko Jēzus viņam uzticēja, aicinot viņu kalpot visai Baznīcai. Pāvests uzsvēra, ka autoritāte jeb vara nozīmē kalpošanu, un autoritāte, kas nav kalpošana, ir diktatūra.

Pētera atslēgas ir valstības atslēgas – turpināja Romas bīskaps. Jēzus runā par debesu valstību nevis kā par “seifu” vai “aizbarikadētu istabu”, bet kā par “mazu sēklu”, “dārgu pērli”, “apslēptu dārgumu” vai “ieraugu”, tas ir, kā par kaut ko dārgu, taču vienlaikus mazu. Tāpēc lai to sasniegtu, nav vajadzīgi drošības mehānismi un slēdzenes, bet ir jāizkopj tādi tikumi kā pacietība, uzmanība, pastāvība, pazemība, kalpošana.

Misija, ko Jēzus uztic Pēterim nesaistās ar durvju aizbarikadēšanu, lai ļautu ienākt tikai dažiem izvēlētiem viesiem, bet ar to, lai palīdzētu visiem atrast ceļu, kas ieved šajā valstībā, uzticīgi dzīvojot saskaņā ar Jēzus Evaņģēliju. Visi, pilnīgi visi var tajā ienākt – uzsvēra Svētais tēvs. Un Pēteris to darīs visas dzīves garumā līdz pat moceklībai. Viņš piedzīvoja prieku un brīvību, ko nes sev līdzi satikšanās ar Kungu, un atklās to citiem. Lai atvērtu Jēzum durvis, vispirms viņam pašam bija jāatgriežas un jāsaprot, ka vara pastāv kalpošanā.

Pāvests piebilda, ka Pēteris saņēma no Jēzus debesu valstības atslēgas ne tāpēc, ka viņš bija pilnīgs – nē, viņš bija grēcinieks - , bet tāpēc, ka bija pazemīgs un godīgs. Uzticot sevi Dieva žēlsirdībai, viņš prata atbalstīt un stiprināt arī savus brāļus.

Noslēgumā Francisks aicināja katru ticīgo sev pajautāt: Vai es kultivēju sevī ilgas ar Dieva žēlastības palīdzību ienākt Viņa valstībā un vēlos, lai arī citi tajā ienāktu? Un lai tas notiktu, vai es ļauju sevi veidot Jēzum un Viņa Garam, kurš mājo katrā no mums? Pāvests novēlēja, lai Jaunava Marija – Apustuļu Karaliene un svētie Pēteris un Pāvils ar savām lūgšanām panāk, ka mēs būtu cits citam ceļa rādītājs un atbalsts ceļā pie Jēzus.

Vaticannews.va