Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests vēlas piedalīties Nīkajas koncila 1700. gadadienas svinībās
01.07.2024 pl. 07:58
Francisks piektdien Svētās Martas viesu namā pieņēma audiencē Konstantinopoles ekumeniskā patriarhāta delegāciju, kas ieradās Vatikānā, lai 29. jūnijā piedalītos svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētku svinībās. Sestdien Svētā Pētera bazilikā pāvests svinēs Svēto Misi, kuras laikā jaunie arhibīskapi metropolīti saņems palliju – sava amata zīmi.

Uzrunas sākumā pāvests sirsnīgi pateicās Konstantinopoles patriarham Bartolomejam un Ekumeniskā patriarhāta Svētajai sinodei, ka arī šogad vēlējās atsūtīt delegāciju, lai kopā ar katoļu kopienu piedalītos Romas aizbildņu, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, kuri šajā pilsētā līdz pat mocekļa nāvei apliecināja savu ticību Jēzum Kristum. Francisks atzina, ka ekumeniskā patriarhāta delegācijas klātbūtne sniedz iespēju piedzīvot brālīgas tikšanās prieku un apliecināt dziļās saites, kas vieno Romas un Konstantinopoles baznīcas, stingri apņemoties kopīgi iet uz priekšu, lai atjaunotu vienotību, uz kuru mūs ved Svētais Gars. Viņš ved uz vienotību daudzveidībā, sacīja pāvests.

Svētais tēvs atgādināja, ka tuvināšanās un miera veidošanas ceļš jaunu impulsu ieguva pirms 60 gadiem, kad Jeruzalemē notika svētā pāvesta Pāvila VI un Konstantinopoles patriarha Atenagora tikšanās. Pēc gadsimtiem ilgas savstarpējas atsvešinātības šī tikšanās bija cerības zīme, kas nebeidz iedvesmot daudzu cilvēku sirdis un prātus, kuri šodien ilgojas ar Dieva palīdzību sagaidīt dienu, kad kopā varēs piedalīties Euharistijas mielastā. Pirms desmit gadiem, 2014. gada maijā, kopā ar patriarhu Bartolomeju mēs devāmies svētceļojumā uz Jeruzalemi, lai atzīmētu šī vēsturiskā notikuma 50. gadadienu. Tieši tur, kur mūsu Kungs Jēzus Kristus nomira, augšāmcēlās un uzkāpa debesīs un kur Svētais Gars pirmo reizi izlējās pār mācekļiem, mēs vēlreiz apliecinājām savu apņemšanos iet kopā un veicināt vienotību, par kuru Kristus lūdza Tēvu, "lai visi būtu viens" ( 17, 21). Es glabāju dzīvas atmiņas par šo svētceļojumu kopā ar patriarhu Bartolomeju un pateicos Dievam, žēlsirdīgajam Tēvam, par brālīgo draudzību, kas šo gadu laikā ir izveidojusies starp mums. Tā ir izkopta daudzās tikšanās reizēs, daudzos gadījumos, kad katoļu Baznīca un pareizticīgo Baznīca ir konkrēti sadarbojušās Baznīcām un pasaulei ļoti svarīgos jautājumos, piemēram, rūpēs par radību, cilvēka cieņas aizstāvību un mieru.

Pāvests aicināja Starptautisko teoloģiskā dialoga komisiju turpināt pētīt jutīgus vēsturiskus un teoloģiskus jautājumus, kas attiecas uz katoļu Baznīcu un pareizticīgo Baznīcu, cerot, ka garīdznieki un teologi pārvarēs tīri akadēmiskus strīdus un ieklausīsies tajā, ko Svētais Gars saka Baznīcai.

“Pieminot tikšanos Jeruzalemē, mūsu domas ir vērstas uz dramatisko situāciju, kāda šodien ir Svētajā zemē, - teica Francisks. - Šī svētceļojuma ietvaros radās doma sarīkot tikšanos. 2014. gada 8. jūnijā Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs un es, klātesot arī Jeruzalemes grieķu pareizticīgo Baznīcas patriarham Teofilam III, Vatikāna dārzos tikāmies ar Izraēlas un Palestīnas prezidentiem, lūdzoties par mieru Svētajā zemē, Tuvajos Austrumos un visā pasaulē. Desmit gadus vēlāk pašreizējā vēsture mums traģiskā veidā parāda nepieciešamību un steidzamību kopīgi lūgties par mieru, lai šis karš beigtos, lai tautu vadītāji un konfliktējošās puses atkal atrastu ceļu uz saskaņu un lai visi atzītu viens otru par brāļiem. Protams, šis lūgums par mieru attiecas uz visiem notiekošajiem konfliktiem, jo īpaši uz karu, kas notiek nomocītajā Ukrainā.”

Laikā, kad tik daudzi vīrieši un sievietes baidās par savu nākotni, Baznīcas uzdevums ir pasludināt Jēzu Kristu "mūsu cerību" (1 Tim 1,1) vienmēr, visur un visiem. Šī iemesla dēļ, sekojot katoļu Baznīcas senajai tradīcijai, saskaņā ar kuru Romas bīskaps ik pēc divdesmit pieciem gadiem pasludina Jubileju, esmu nolēmis nākamajā gadā rīkot kārtējo jubileju, kuras moto būs "Cerības svētceļnieki". Es būšu pateicīgs, ja jūs un Baznīca, kuru jūs pārstāvat, pavadīsiet un atbalstīsiet šo žēlastības gadu ar savām lūgšanām, lai tajā būtu bagātīgi garīgie augļi, - teica pāvests.

2025. gadā apritēs arī 1700 gadi kopš Nīkajas ekumeniskā koncila. Es ceru, ka šī ļoti svarīgā notikuma piemiņa vairos visos ticīgajos Kristū vēlmi kopīgi liecināt par ticību un stiprināt ilgas pēc lielākas kopības. Īpaši priecājos, ka Ekumeniskais patriarhāts un Kristiešu vienotības veicināšanas dikastērijs ir sākuši pārdomāt, kā kopīgi atzīmēt šo gadadienu, un es pateicos Bartolomejam par uzaicinājumu to svinēt netālu no vietas, kur notika koncila sanāksme. Es ļoti ceru, ka, ja Dievs dos, mana veselība, vecums un Jubilejas gada saistības ļaus man doties šajā ceļojumā, ko es tik ļoti vēlos.

Dārgie draugi, droši uzticēsim savas Baznīcas svēto brāļu Pētera un Andreja aizbildniecībai, lai Kungs palīdz iet pa ceļu, ko Viņš mums rāda, kas vienmēr ir mīlestības, izlīguma un žēlsirdības ceļš. Vēlreiz pateicos jums par apmeklējumu un aicinu jūs lūgties par mani!

Vaticannews.va