Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Vatikāna Radio: LPP aktivitātes nodara vislielāko postu tieši Baznīcai
 
itBillijs
pievienojies: 16.05.2009
Komentāri: 7
Vatikāna Radio: LPP aktivitātes nodara vislielāko postu tieši Baznīcai
06.06.2009 19:33
Vatikāna Radio: LPP aktivitātes nodara vislielāko postu tieši Baznīcai

Aigars Brikmanis, Vatikāna radio

05. jūnijs (2009)
23:00 Piedalīties diskusijā par šo rakstu (253)


Maija vidū, pirms gadskārtējā praida gājiena dažos Latvijas sabiedriskās domas veidošanas līdzekļos tika publicēta Rīgas domes deputāta kandidāta no Latvijas Pirmās partijas, Jāņa Šmita, it kā pret homoseksuālistu organizāciju aktivitātēm vērsta, Latvijas augstākajām amatpersonām adresēta protesta vēstule.


<>


LPP sludina, ka tā savā darbībā balstās uz kristīgām pamatvērtībām. Jau visā sabiedrībā ir izplatījušās ziņas par to, ka dažās baznīcās ir parādījušies LPP priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli, tāpēc mums ir svarīgi saprast, kas ir LPP, kādi ir tās mērķi? Rūpīgāk izvērtējot, mēs redzam, ka šos mērķus netieši ilustrē šī iepriekš minētā vēstule kontekstā ar pārējām sabiedriskajām norisēm un arī, LPP agrākajām aktivitātēm.

Jāņa Šmita vēstule rakstīta emocionālā stilā, kas pats par sevi vājina tās argumentācijas spēku. Tajā ir pretrunas, neprecīzas un nepamatotas atsaukšanās uz likumu normām, kas varētu liecināt par autora neprasmi pareizi argumentēt savu viedokli. Tomēr šoreiz pievēršos tikai tai vēstules daļai, kas liek apšaubīt tās autora patiesos nolūkus, daļai, kur, it kā aizstāvot ģimeniskas vērtības, ir minēts Satversmes 110. pants.

Satversmes 110. panta pirmajā daļā rakstīts: „Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības”. Savukārt, Jānis Šmits citējot Satversmi raksta: „Valsts aizsargā un atbalsta laulību, ģimeni, vecāku un bērna tiesības".

Te mēs skaidri redzam, ka Šmits savā vēstulē precīzi citē Satversmes 110. pantu, izņemdams no tā būtisko daļu, kas ir svarīga homoseksuālisma jautājumā – laulības definīciju. Šmits vēstulē izvairās pieminēt, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Bez šīs definīcijas, kā tas ir Šmita vēstulē, uz šo Satversmes pantu varētu atsaukties arī homoseksuāļi, kuru organizācijas homoseksuālai kopdzīvei vēlas panākt ģimenēm līdzīgu statusu. Tātad, homoseksuāļu organizācijām šāda vēstule ir pat izdevīga, jo tās to var izmantot kā pierādījumu autora nekompetencei. Līdz ar to, tām ir daudz vieglāk vērsties arī pret visiem citiem tradicionālo pamatvērtību aizstāvjiem.

Varētu aizbildināties, ka Šmita vēstule liecina par tās autora nekompetenci un neprofesionalitāti, taču tūliņ rodas jautājums, kāpēc viņš precīzi, vārds vārdā citējis Satversmes panta daļu, izņemdams laulības definīciju? Tātad, viņš šo pantu ir lasījis. Atbildību pastiprina arī apstāklis, ka par šā panta iekļaušanu Satversmē savulaik uzstājās tieši LPP pārstāvji.

No iepriekš minētā var izdarīt secinājumu – LPP mērķis nav pārtraukt vai ierobežot homoseksuāļu darbību. LPP tos izmanto savai priekšvēlēšanu aģitācijai, kā arī politisku un dažādu citu mahināciju maskēšanai. Tieši tāpēc pat Satversmes pants tiek izmantots maigākā, homoseksuāļu aktivitātēm nekaitīgākā formā.

To, ka homoseksuāļu aktivitātes Latvijā ir izdevīgas dažiem, it kā tradicionālas ģimenes vērtības aizstāvošiem spēkiem, netieši apstiprina arī tas, ka pirms vairāk, nekā diviem gadiem parādījās līdzīgas kvalitātes anonīma „skolotāju vēstule”, zem kuras baznīcās tika vākti paraksti. Tā sauktā „skolotāju vēstule” parādījās tieši laikā, kad Saeimā notika debates par Abrenes apriņķa atdošanu Krievijai. Šajā, it kā skolotāju vēstulē, tāpat, kā Šmita vēstulē, bija precīzi citēts Satversmes 110. pants, izņemot no tā laulības definīciju. Tā bija sarakstīta tādā pašā vājā stilā.

Rodas jautājums, kāpēc šīs, manis uzrādītās kvalitātes nav jau agrāk uzrādījušas tās partijas, kuras ir opozīcijā LPP? Tas taču būtu trieciens LPP prestižam. Tam mēs izskaidrojumu varam atrast, ja pavērtējam, kādā situācijā šobrīd atrodas Baznīca, kāda ir tās reakcija uz sabiedriskajiem procesiem. Partijām ir izdevīgi, ka Baznīca iesaistās dažādās, no malas piespēlētās, apšaubāmās akcijās, jo tādā veidā tā kā institūcija zaudē sabiedrības morālā orientiera statusu.

Šodien daudz nākas dzirdēt par kristiešu pienākumu būt aktīviem sabiedrisko procesu dalībniekiem. Tomēr mums jāprot nošķirt impulsīva, nepārdomāta rīcība no rīcības, kas balstīta mūsu sirdsapziņā un veselajā saprātā. Nekur, ne Svētajos Rakstos, ne Baznīcas tēvu mācībā, ne arī kādos citos Baznīcas dokumentos mēs neatradīsim aicinājumus bez izvērtēšanas ticēt saukļiem, ignorēt sabiedrības patiesās vajadzības un iesaistīties apšaubāmās kampaņās. Pats Jēzus mūs aicina uzmanīties no viltus praviešiem. Vai šis nav tas gadījums?

Šis vienlaicīgi ir gan intelektuālas, gan morālas dabas jautājums. Šajā gadījumā mums ir iespējams izvērtēt, gan solītāju darbus, gan viņu apgalvojumu patiesumu, gan viņu rīcības iespējamās sekas. Dievs mums ir devis gan sirdsapziņu, gan veselo saprātu. Šoreiz mums nav pamata atsaukties uz nezināšanu un nezināšana mūs neatbrīvo no atbildības. Mums ir dota iespēja zināt. Ir tikai jāvēlas zināt patiesību un rīkoties atbilstoši savai sirdsapziņai.

Nevēršamies pret LPP kādu īpašu antipātiju dēļ. Bez LPP ir arī daudz citu politisku krāpnieku. Taču LPP aktivitātes nodara vislielāko postu tieši Baznīcai. LPP kristiešus cenšas iesaistīt neefektīvā darbībā. Šādā veidā tiek maldināta arī pārējā sabiedrība, tiek vairoti daudzu cilvēku aizspriedumi pret Baznīcu.

radiovaticana.org

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Vatikāna Radio: LPP aktivitātes nodara vislielāko postu tieši Baznīcai