Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Atklātības pedofīlijas lietās:
 
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Atklātības pedofīlijas lietās:
23.04.2010 05:12
Vatikāns apstiprina, ka Baznīca turpina atklātības līniju pedofilijas lietās. Kā izteicās Vatikāna preses sekretārs Federiko Lombardi - tas ir „trokšņains ceļš", taču ir iesākts, sekojot dialoga principam.

Lai apliecinātu atklātības garu, pavisam nesen (11.aprīlī) Vatikāns savā interneta portālā ir ievietojis Ticības mācības kongregācijas (TMK) izstrādātās vadlīnijas, kas skar garīdznieku apsūdzību par seksuālo izmantošanu. Teksts ir sagatavots angļu valodā nespeciālistiem, ieskaitot žurnālistus. Šīs vadlīnijas nesatur normatīvus aspektus, bet atgādina par izmeklēšanas gaitu, kas ir izklāstīta dažādos Baznīcas dokumentos ("Sacramentorum sanctitatis tutela", 2001.g.), balstoties uz kanoniskā kodeksa pamatnostādnēm.  

Vadlīnijas paredz, ka izmeklēšanas sākumā pati diecēze, kur tiek reģistrēts mazgadīgo seksuālās izmantošanas gadījums, rūpīgi izpēta visus aspektus, kas attiecās uz aizdomās turamo garīdznieku. Gadījumā, ja aizdomas ir pamatotas, tas tiek darīts zināms TMK. Vadlīnijas atgādina, ka atbildīgajiem par diecēzes izmeklēšanas norisi vienmēr ir jāseko valsts likumdošanas norādēm, sniedzot informāciju par noziegumu tieslietu iestādēm. Tas nozīmē, ka Vatikāns neaizkavē informāciju par noziegumu sniegšanu valsts institūcijām, bet gluži otrādi pieprasa respektēt likumu, ja sniegtā informācija ir pamatota.

Vadlīnijas arī precizē, ka no pirmā izmeklēšanas posma līdz procesa beigām, „bīskaps var noteikt drošības pasākumus, lai pasargātu ticīgo kopienu, ieskaitot upurus". „Vietējam bīskapam ir dota vara aizsargāt bērnus, ierobežojot jebkura savas bīskapijas priestera aktivitātes." Šis dokuments pamudina bīskapu pielietot visus nepieciešamos līdzekļus, lai garantētu bērnu drošību, un rīkoties pēc sava ieskata pirms kanoniskās izmeklēšanas procesa, to gaitā, kā arī pēc tā. Tas ir ļoti svarīgs punkts, jo paskaidro, ka gan pagātnē, gan mūsdienās atbildība par apsūdzēto seksuālās izmantošanas priesteru darbības kontroli gulstas uz vietējiem bīskapiem, nevis TMK.

Atskaitot teikto par pedofilijā apsūdzēto priesteru tiesisko atbildību valsts autoritāšu priekšā, augstāk minētās vadlīnijas izceļ TMK lomu kanoniskā procesa laikā. TMK pret šiem garīdzniekiem var pielietot dažādas iespējas. Viena no tām paredz kanonisku procesu vietējās Baznīcas tiesas priekšā. Ja apsūdzētais garīdznieks izrādās vainīgs, tad pret viņu var tikt piemēroti dažādi kanonos paredzētie sodi, no kuriem visnopietnākais ir atbrīvošana no priestera statusa.

Cita iespēja ir ziņot par kādu gadījumu tieši pāvestam. Tas attiecās uz ārkārtīgi smagiem gadījumiem, kad valsts tiesas varas iestādes ir atzinušas aizdomās turēto garīdznieku par vainīgu vai kad ir neapstrīdami pierādījumi. Tādā gadījumā TMK var vērsties pie pāvesta ar lūgumu izdot dekrētu par garīdznieka atbrīvošanu no priestera statusa "ex officio". Tāpat tie priesteri, kas atzīst sevi par vainīgiem seksuālās izmantošanas noziegumos, lūdz pāvestu caur TMK atbrīvot viņus no priestera pienākumu pildīšanas un atgriezties laju statusā.

Pēdējā iespēja skar tos priesterus, kuri ir atzinušies savos noziegumos un akceptē lūgšanas, un gandarīšanas dzīvi. Šajā gadījumā TMK vietējam bīskapam atļauj izdot dekrētu, kas aizliedz vai ierobežo tāda priestera publisku darbību.
Puks
pievienojies: 03.04.2010
Komentāri: 25
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
23.04.2010 15:23
Nu jauki. Un ko darām ar pr. Albertu Budži un viņa pedofilijas gadījumu? Klusēsim kā daudzus gadus? Vai aŗī kādam Latvijas bīskapam sirdsapziņa pamodīsies? Ja vien aiz treknās miesas un labās dzīves galīgi širmis nav aizgājis ciet.
Batseba
pievienojies: 04.11.2005
Komentāri: 516
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
23.04.2010 17:05
> Puks
Lai jebko apgalvotu, ir nepieciešami neapgāžami pierādījumi. Tev tādi ir?
Puks
pievienojies: 03.04.2010
Komentāri: 25
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
23.04.2010 17:11
Paprasi savam bīskapam, kas slēpj patiesību kopā ar visu Latvijas bīskapu konferenci. Tie nav bīskapi, bet strausu kolēģija.
Batseba
pievienojies: 04.11.2005
Komentāri: 516
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
23.04.2010 17:21
> Puks
Bet Tu tik droši un pārliecināti ievietoji TĀDU paziņojumu INTERNETā. Bet ja kāds palūdz pierādījumus, ko tad Tu teiksi? Un ja pierādījumu nebūs, Tev nāksies atbildēt par goda un cieņas aizskaršanu. Cietums!
Puks
pievienojies: 03.04.2010
Komentāri: 25
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
23.04.2010 17:53
Kādēļ mani likt cietumā? Es tikai atkārtoju, ko saka Rietumos aukstā kara laikā izdotas grāmatas autors. Ja tas nav taisnība, visas pretenzijas viņam. Jo es balstu savu viedokli uz publiski  pieejamu apgalvojumu. Starp citu, apsūdzību cēlis kāds latviešu priesteris. Ja kāds gribēs tiesāties, lai tiesājas ar lielu un ietekmīgu izdevniecību. Varēsiet celt augšā senu krimināllietu utt. Lūdzu, lielākā laime būs paskatīties, kas notiks. Bet var jau arī būt tā, ka, ja šis priesteris patiešām ir vainīgs, - viņš pats atzīstas.
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
24.04.2010 01:31
Puk!

Lūdzu, esiet tik laipns un norādiet precīzi gan autoru, gan grāmatu, izdošanas vietu, gadu un lappusi! Un tas, ka grāmata izdota Rietumos nenozīmē, ka par šī sacerējuma sarakstīšanu un  izdošanu nav samaksājusi VDK.   

 
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
25.04.2010 02:21
Maija mēneša piektdienās Anglijas un Velsas katoļi lūgsies par ātrāku iziešanu no pedofilijas skandālu radītās krīzes.

Vissvētākā Sakramenta priekšā lūgsies seksuālās vardarbības upuri, kā arī visa ekleziālā kopiena, lai tā tiktu atjaunota un dziedināta, un spētu veikt savu evaņģēlisko misiju, īpaši bērnu un jauniešu vidū – lasām Anglijas un Velsas Bīskapu konferences izdotajā paziņojumā.

Bīskapi atklāti un bez aplinkiem runā par pedofilijas skandālu, kas izraisījis plašu rezonansi sabiedrībā, un kurai plašsaziņas līdzekļi velta īpašu uzmanību. Baznīcas vadītāji pasvītro, ka tas radies dažu priesteru grēku dēļ. Episkopāta locekļi atzīst, ka arī vairāki bīskapi un klosteru priekšnieki bijuši nolaidīgi savu pienākumu veikšanā, slēpjot un noklusējot šādus gadījumus. Anglijas un Velsas episkopāts pauž dziļu nožēlu, lūdz piedošanu par priesteru pārkāpumiem un apliecina, ka Baznīca cenšas darīt visu iespējamo, lai nekad vairs nenonāktu līdz šādai situācijai. Tomēr bīskapi nezaudē cerību, jo tic, ka Svētais Gars vada Baznīcu caur ciešanām un gandari, lai tā attīrītos un labāk kalpotu Dievam un cilvēkiem – lasām episkopāta paziņojumā.
elizabethe
pievienojies: 18.10.2010
Komentāri: 9
Re: Atklātības pedofīlijas lietās:
18.10.2010 12:56
Puks varbūt bijušais  alexandro", jau senāk uzbrūk bez pierādījumiem. Bet kā  tur ir ar to "strausu kolēģiju"? Man palika interesanti - vai tā bija nevietā iesprukusi pravieša Mihas grāmatas Vecajā Derībā  1. nod. 6.-8.panta ekseģēze? Spriežot pēc temata, par kru diskutējam, varētu būt , jo tur ir strausi, kas sēro: "Un Es pārvērtīšu Samariju par akmeņu kaudzi tīrumā, par vīnadārza ierīkošanas vietu; pilsētas akmeņus Es novelšu ielejā, un Es atsegšu vaļā tās pamatus. Un visi tās izgrieztie elku tēli jāsadauza gabalos, unvisas tiem pienestās netiklās mīlas veltes jāsadedzina ugunī; visus viņu elkus Es veltīšu iznīcībai, jo par netiklības naudu tie ir savākti  un darināti un tiem jākļūst atkal par netiklības atlīdzību!" 8 Tādēļ es sērošu un vaimanāšu, es staigāšu basām kājām un bez virsdrēbēm! Es vaimanāšu kā šakāļi un sērošos kā strausi!" Bet tur ir arī šakāļi, ko ar tiem darīsim? Senajā Ēģiptē šakālis bija saistīts ar Anubisa kultu, tādēļ VD tie šakāļi ir tāds negatīvs tēls. VD laikā vēl bīskapi nebija, kā veidojas paralēles ar Jauno Derību, ar kuru fragmentu? Kā varam "pievilkt" Vecās Derības strausus pie Jaunās Derības hierarhiskās priesterības un Baznīcas mācības par to? 
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Atklātības pedofīlijas lietās: