Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Par novēršanos
 
Athur
pievienojies: 17.05.2007
Komentāri: 3
Par novēršanos
26.05.2007 21:36
Pēc Jūsu domām vai tādam cilvēkam par ko ir minēts šajās rakstu vietās nav nekādas iespējas atgriezties un atjaunoties?

1.Jāņa 5:16 Ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, un Viņš tam dos dzīvību, proti, tādiem, kas nedara nāves grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdz.
2.Pētera 2:20 Jo, ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tanīs atkal iepīti, zaudē cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums.
21 Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa.
5.Mozus 29:18 Lai nav jūsu vidū ne vīra, ne sievas, ne dzimtas, ne cilts, kuru sirds šodien novērstos no Tā Kunga, mūsu Dieva, un ietu kalpot šo citu tautu dieviem; lai nav starp jums nevienas saknes, kas nes indīgus augļus un vērmeles.
20 Tas Kungs par tādu neapžēlosies, bet pret tādu degs Tā Kunga dusmas un bardzība, un visi lāsti, kas ir rakstīti šinī grāmatā, gulsies uz viņu, un Tas Kungs izdzēsīs viņa vārdu apakš debess.
core
pievienojies: 14.01.2005
Komentāri: 130
Re: Par novēršanos
13.06.2007 14:26
Ir! Atgrieshanaas ir Dieva zheelastiiba un Dievam nekas nav neiespeejams!
Athur
pievienojies: 17.05.2007
Komentāri: 3
Re: Par novēršanos
15.06.2007 13:59
Vienīgi otreizēja atgriešanās ir grūtāka, jo sirdsapziņa var tikt padarīta nedzirdīgāka pret Dieva vārdu.
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Par novēršanos