Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Augšāmcelšanās svētkus sagaidot
23.03.2005 pl. 23:50

Kardināls Jānis Pujats,
Romas katoļu Arhibīskaps metropolīts

Lielie Kunga Jēzus Augšāmcelšanās svētki liek šīs zemes bērniem pacelt savas domas uz debesu lietām.

„Es ticu uz miesas augšāmcelšanos”, tā kristieši saka, apliecinot savu ticību. Tā nav tikai formalitāte, jo kristieši patiesi tic cilvēku augšāmcelšanai pastarajā dienā. Tā ir brīnišķīga ticības patiesība, kas balstās Svētajos Rakstos. Apustulis Pāvils vēstulē filipiešiem raksta par Jēzu, ka „Viņš pārveidos mūsu necilo miesu, padarot to līdzīgu savai apskaidrotajai miesai” (3,21).

Citā Rakstu vietā šis apustulis to raksturo kā „garīgu miesu”, kas vairs nav padota iznīcībai (1 Kor 15,44.53). Un pats Kristus saka, ka „pēc augšāmcelšanās… visi būs kā Dieva eņģeļi debesīs” (Mt 22,30). Tāda, lūk, ir zemes bērnu nākotne, kur „Dievs noslaucīs ikvienu asaru no viņu acīm, un nebūs vairs nāves, ne bēdu, ne vaidu, ne sāpju…” (Atkl 21,4).

Šī nākamā dzīve ticīgajiem ir spēka avots, kas tiem palīdz iziet cauri visām laicīgās dzīves nebūšanām. Ticībā uz Dievu un cerībā Viņu skatīt nākamajā dzīvē lai smeļ spēku īpaši tie, kurus dzīves krusts nospiež sevišķi smagi. „Turiet drošu prātu”, saka Kristus, „Es uzvarēju pasauli” (Jņ 16,33).

Novēlu visiem gaišus Lieldienu svētkus!

Kardināls Jānis Pujats,
Romas katoļu Arhibīskaps metropolīts