Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Priecīga mums ir šī diena!
23.03.2005 pl. 21:20

Vilhelms Lapelis, Liepājas un Kurzemes bīskaps

Lieldienās – Kristus Augšāmcelšanās notikumu atzīmējot, cilvēki priecājas par labā uzvaru. Kristus uzvarēja nāvi, par ko liecina Viņa tukšais kaps.

Ikviens, kas savu rīcību saskaņo ar Dieva prātu, saņems šo Kristus uzvarošo spēku cīņai ar visu, kas grasās sabojāt dzīves skaistumu, laupīt cilvēkam dzīves patieso prieku un pat mūžīgo svētlaimi.

Kā Kristus uzvarēja nāvi? Neraugoties uz necilvēciskām ciešanām, netaisnīgo spriedumu, Viņš bija tāds pats kā vienmēr, liecinādams, ka pat krustā piekalts, var mīlēt. No krusta Jēzus ne tikai savai mātei Marijai velta sirsnīgu uzmanību. Kad līdzjūtībā Jeruzalemes sievietes raudāja par Viņu, Jēzus savukārt domāja par augstākām vērtībām, sacīdams: drīzāk pārdomājiet savu dzīvi un rūpējieties par savu tuvinieku dvēselēm, jo grēcīga dzīve ir ļaunāka nekā taisnīgā ciešanas. Ļaundarim, kas karājās līdzās krustā, ne tikvien piedeva grēkus, bet pat palīdzēja samierināties ar pelnīto sodu un cienīgi sagatavoties mūžīgajai dzīvei. Jēzus nepārmeta pat saviem slepkavām. Uzlūkoja viņus kā nelaimīgos, kas neapzinās, ko dara, un lūdzās, lai Dievs viņiem piedod. Sātans gribēja pierādīt, ka Jēzus mācība par mīlestību ir nesasniedzams un nereāls ideāls, bet notika tieši pretējais. Kristus pierādīja, ka mīlestība ir iespējama.

Izrādījās, ka ļaunums ir bezspēcīgs tā cilvēka priekšā, kurš stingri satvēris Dieva roku, pie tās stipri turas. Lielākais, ko ļaunums var izdarīt, ir nonāvēt cilvēka miesu, dvēselei tomēr kaitēt nevar. Cilvēkā nevar iznīcināt mīlestību, ja vien viņš paliek Dievā, kas ir mīlestības avots. Tā ir Lieldienu priecīgā vēsts, ko Dievs šodien sludina caur Kristus augšāmcelšanos.

No sirds visiem vēlu priecīgas Lieldienas!

Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis

~  ~  ~