Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Brīvība Kristū
25.03.2005 pl. 13:44

Kurzemes bīskapijas dekānu vēlējumi Kristus Augšāmcelšanās svētkos

Kādu dienu būs īstās Lieldienas mums. Kad būsim nodzīvojuši visu savu dzīvi, būsim miruši, tad kādu dienu mēs augšāmcelsimies. Redzēsim mūžīgo dzīvību, bezgalīgos svētkus un prieku.

Kādu dienu mēs varēsim dzīvot kopā viens ar otru un ar Kristu vienkārši tāpat un mūžīgi. Kādu dienu būs īstās Lieldienas. Šodien mēs, Dievs, pieminam to, kas reiz bijis ar Kristu, un arī to, kas reiz notiks ar mums. Modini mūs, lai mēs varētu redzēt viens otru, mīlēt viens otru, uzticēties viens otram. Lai varētu uzticēties Tev. Modini mūs. Mazliet. Katru dienu. Satvert Tavu mūžīgo dzīvību. Lai mēs dzīvi dzīvotu pamodušies, nevis miegā. Lai mēs reiz pavisam pamostos un celtos augšā mūžīgai dzīvībai.
Tā ir mūsu lūgšana Tev, Dievs, šajās Lieldienās. To mēs Tev lūdzam par sevi un par visiem, ar kuriem esam kopā. Arī par mūsu draudzēm un baznīcu. Caur Jēzu Kristu Tavu Dēlu, mūsu Kungu! Āmen!

Ziemeļkurzemes dekāns Andrejs Mediņš

~ • ~ • ~

„Miers jums!” – ar šiem vārdiem pēc augšāmcelšanās Jēzus uzrunāja savus mācekļus. Kopš tā brīža šie vārdi katru gadu skan kristiešu ausīs, šos vārdus Dievs mums atgādina, jo Viņš zina, ka cilvēkiem ir vajadzīgs miers, lai varētu dzīvot, strādāt, mīlēt.
Novēlu, lai jums nekad netrūktu miera! Patiesa prieka un miera piepildītus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Dienvidkurzemes dekāns Marcins Vozņaks

~ • ~ • ~

Sveicu visus līksmajos Lieldienu svētkos, kad atkal Kristus atgādina par brīvību un jaunu dzīvi, kas ir iestājusies ar Viņa nāvi un augšāmcelšanos! Tā atgādina, ka mēs esam Tēva pieņemtie bērni un žēlastībā kļūstam par Kristus brāļiem.
Paceliet acis uz augšu, uz debesīm no savas ikdienības, lai ieraudzītu Dieva godību, kas piepilda sirdis, jo tai mēs esam radīti un aicināti. Lai Lieldienu līksmās zvanu skaņas pamodina snaudošos grēkā. Celieties, steidzieties pie Kristus, jo pie Viņa ir dzīvība!

Viduskurzemes dekāns,
Neatkarīgā Maltas Bruņinieku Ordeņa maģistrāta kapelāns
Gatis Bezdelīga
 

-  -  -