Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Dievišķās Žēlsirdības Svētdiena atklāj Dieva mīlestību uz cilvēci
03.04.2005 pl. 18:17

VIS / LRKB IC

Jāņa Pāvila II iepriekš sagatavotais teksts Žēlsirdības svētkiem, kas tika nolasīts šodien Sv.Mises noslēgumā Sv.Pētera laukumā.

Šodien Svētās Mises noslēgumā Sv. Pētera laukumā, kurā tika aizlūgts pa pāvesta Jāņa Pāvila II dvēseles mieru un kuru vadīja kardināls Angelo Sodano, valsts sekretāra vietnieks, un arhibīskaps Leonardo Sandri, pirms Lieldienu laika lūgšanas Regina Coeli nolasīja tekstu, ko Svētais tēvs bija iepriekš sagatavojis Žēlsirdības svētku sakarā, kas tiek svinēti Lieldienu II svētdienā. 

Šajā tekstā, runājot par šodienas Žēlsirdības svētku svētdienu, Jānis Pāvils II uzsvēra Evaņģēlija stāstu, kurā augšāmcēlušais Kristus parādījās apustuļiem un „rādīja viņiem savas rokas un savu sānu, kas ir zīmes, kas liecina par viņa sāpīgajām ciešanām un kas palika uz viņa miesas arī pēc augšāmcelšanās. Šīs brūces, kurām viņš astoņas dienas vēlāk lika pieskarties neticīgajam Tomam, atklāj Dieva žēlsirdību, kas „tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu”.

"Visai cilvēcei," teksts turpina, "kas tik bieži šķiet pazudusi un ļaunuma, egoisma un baiļu pārņemta, Augšāmceltais Kungs kā dāvanu dod Savu mīlestību, kas piedod, samierina un no jauna atver dvēseli cerībai. Tā ir mīlestība, kas maina sirdis un dod mieru. Cik ļoti pasaulei ir nepieciešams saprast un pieņemt Dievišķo Žēlsirdību!

"Kungs, kas ar Savu nāvi un augšāmcelšanos atklāji Tēva mīlestību, mēs ticam Tev un ar paļāvību šodien atkārtojam: Jēzu, es uzticos Tev, apžēlojies par mums un par visu pasauli."

"Lai Kunga Pasludināšanas svētki, kurus mēs svinēsim rīt, iedrošina mūs ar Marijas acīm kontemplēt dziļo žēlsirdīgās mīlestības noslēpumu, kas izplūst no Kristus Sirds," noslēdzas Svētā tēva pārdomas.