Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

"Novendiales" par mirušo Pāvestu
14.04.2005 pl. 00:10

Sagatavoja Oskars Jabloņskis OP

Pāvesta Jāņa Pāvila II bēres uzsāka sēru laiku, kuru sauc novendiales, kas latīņu valodā nozīmē - “deviņu dienu lūgšanas”.

Katrā no 9 dienām, plkst. 17:00 sv. Pētera bazilikā, kardināli vai citi augstāki garīdznieki svin bēru Mises mirušā Pāvestā nodomā. Katra no šīm dienām, ir paredzēta kā simboliska sēru diena konkrētai ticīgo grupai Baznīcā. 

8. aprīlis – visas Baznīcas sēru diena. Šī bija Jāņa Pāvila II bēru diena. Sv. Mise, kuru vadīja kardināls Jozefs Racingers, bija paredzēta visiem ticīgajiem un tajā piedalījās visu Baznīcas kārtu pārstāvji. 

9. aprīlis – Vatikāna valsts iedzīvotāju sēru diena. Sv Mise bija svinēta ar ticīgo piedalīšanos no Vatikāna valsts teritorijas. Koncelebrēto sv. Misi vadīja Vatikāna (sv. Pētera) bazilikas arhiprezbiters kardināls Frančesko Marčisāno. 

10. aprīlis – Mūžīgās pilsētas (Romas) sēru diena. Šajā dienā bija sēras visai Romas diecēzei. Sv. Misē, kuru vadīja kardināls Kamilo Ruini, Romas diecēzes ģenerālvikārs, (Romas bīskapa - pāvesta vietnieks) piedalījās arī Romas diecēzes 333 draudžu prāvesti. 

11. aprīlis – Septiņu patriarhālo Romas baziliku sēru diena. Šo sv. Misi svinēja kanoniķi no Romas patriarhālo baziliku kapitulām, bet liturģiju vadīja kardināls Bernards Lous, Santa Maria Maggiore bazilikas arhiprezbiters. 

12. aprīlis – Capella Papale sēru diena. Nosaukums Capella Papale attiecās uz liturģiju, paredzētu visiem ticīgajiem, tātad līdzīgi kā Pāvesta bēru dienā. Koncelebrēto sv. Misi vadīja Rijodežanejro arhibīskaps, kardināls Eugēnjo Sales de Araujos. Viņš ir protoprezbiters, tas nozīmē, ka ir “pirmais” starp kardināliem-prezbiteriem. 

13. aprīlis – Romas kūrijas sēru diena. Koncelebrēto sv. Misi, paredzēto Romas kūrijas darbiniekiem, vadīja arhibīskaps Leonardo Sandri, Vatikāna Valsts kancelejas substitūts. 

14. aprīlis – Austrumu Baznīcu sēru diena. Šodien liturģija tiek svinēta Austrumu ritā un to vadīs maronītu patriarhs kardināls Pjērs Sfeirs. 

15. aprīlis – Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves apvienību locekļu sēru diena. Sv. Misi vadīs arhibīskaps Pjērdžjordžjo Nesti, Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves apvienību kongregācijas sekretārs. 

16. aprīlis –  Capella Papale sēru diena. Šīs dienas liturģija, līdzīgi kā pirmās un  piektās novendiales dienas, ir paredzēta visiem ticīgajiem. Sv. Misi vadīs kardināls Horge Medina Estevess. Bijušais Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas prefekts ir Kardinālu kolēģijas protodiakons, tas nozīmē - ir “pirmais” starp kardināliem-diakoniem. (Sakarā ar šo amatu, tieši viņš pēc konklāva beigām, pasludinās no sv. Pētera bazilikas balkona jaunā pāvesta vārdu.)