Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Pieminot bīskapu Boļeslavu Sloskānu
19.04.2005 pl. 07:02

Agnese Strazdiņa, RARZI

Vakar Baznīca īpaši pieminēja pirms 24 gadiem mūžībā iegājušo bīskapu Boļeslavu Sloskānu. Atceroties šo notikumu vairākās Latvijas baznīcās vakar notika piemiņas dievkalpojumi.

Svētā Mise tika celebrēta arī Rīgas Garīgajā seminārā. Priesteris Andris Kravalis dievkalpojuma laikā, uzrunājot klātesošos, dziļāk pieskārās bīskapa Boļeslava Sloskāna apbrīnojamajai dzīves liecībai. Līdz pat savai nāvei viņš bija kā Labā Gana attēls – gan kalpojot Baltkrievijas teritorijā un vēlāk dziļā ticībā pieņemot spaidu darbus un izsūtījumu Sibīrijā, gan arī dzīvojot Beļģijā, kur 1981.gada 18. aprīlī viņš iegāja mūžībā.

2004.gada 20.decembrī Romā pāvests Jānis Pāvils II izsludināja dekrētu, ar kuru tika atzīta Boļeslava Sloskāna tikumu varonība; tagad mēs viņu varam saukt par godināmo, kas ir pirmais solis, lai bīskapu Boļeslavu Sloskānu atzītu par svēto. Tā ir lieliska dāvana pirmkārt jau visai Latvijas Baznīcai, kuru pāvests Jānis Pāvils II pasniedza mums neilgu laiku pirms savas ieiešana mūžībā.

Vakar arī Aglonā notika Bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņai veltīts dievkalpojums un tika arī atklāts viņa altāris. 

Agnese Strazdiņa, RARZI