Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Aprīļa pēdējā nedēļa Rīgas garīgajā seminārā
03.05.2005 pl. 09:00

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio
(materiāls pieejams arī audio formātā!)

Rīgas garīgajā seminārā, kopš pāvesta Benedikta XVI stāšanās amatā, ir notikuši dažādi notikumi.

Pirmdien, 25. aprīlī, semināristus personīgi uzrunāja karmelītu tēvs no Romas Damaso Zuazua OCD. Viņš sestdien, 23. aprīlī, semināra telpās uzstājās ar referātu, kuru bija noorganizējuši „Kristīgās Kultūras Institūta, Edītes Šteinas Foruma” biedri. Tēma bija „Edīte Šteina Avilas Terēzes skolā”. Savukārt semināristiem tēvs Damaso atklāja, ka nāk no dziļi ticīgās Basku zemes – jaunākais no lielās ģimenes, kurā divi vecākie brāļi jau bija karmelīti Kolumbijā. Viņu priesterībā ievadīja brāļu labais piemērs un bērnībā daudz lasītais karmelītu misionāru žurnāls, kuram pats pirms 2-3 gadiem kļuvis par redaktoru – tagad Romā, kur vada izveidoto misiju māju karmelītiem no visām Eiropas valstīm. No trijām Baltijas valstīm viņam vislabāk pazīstama ir Lietuva, jo jau iepriekš saticies ar imigrējušiem ļaudīm, kas atklājuši, ka tā ir stingra ticības zeme, kurā arī viņš redzējis saistību ar karmela nākotni. Nu jau arī uz Latviju viņam esot cits skatījums. Droši pavēstīja, ka viena gada laikā Latvijā būšot karmelītu tēvu kopiena. Bet kā tas tālāk attīstīsies, tā būs Dieva providence.

Piektdien, 29. aprīlī, seminārā tika uzsāktas ikmēneša rekolekcijas, kas šajā mācību gadā ir pēdējās pirms noslēguma rekolekcijām. Šo rekolekciju tēma, ko vadīja semināra garīgais tēvs Andris Kravalis, bija sv. Katrīna no Sjēnas, Svētā Gara vadība un augstākā garīdzniecība. Sestdien, pāvesta Pija V atceres dienā, pašā dienas vidū, kad tika celebrēta Svētā Mise, tēvs Andris to uzsāka ar vārdiem, ka „mūs šķir vēl tikai sešas dienas līdz uzsāksim novennu Svētajam Garam”. Homīlijā palūkojās uz to, kā mācekļi darbojās Svētā Gara vadīti, aicinot daudzus dievbijīgus cilvēkus, jo Dieva bērni ir tie, kas ļaujas Svētā Gara vadībai. Mēs nepiederam pasaulei, tāpēc tā nepieņem mūs, jo viņi labo vēsti ienīst un mūs atstumj. Ir bijuši veseli režīmi, kas centušies izskaust Dieva vārdu, bet tas ir palicis neskarts. Tēvs Andris uzdeva jautājumu: „Cik mūsos ir pasaules gara – tiem, kas esam no pasaules paņemti?” Pirmā reforma ir atjaunošanās garā, būt vienotiem ar Dieva gribu, kad tas, ko mēs darām, dara mums prieku. Mises kopīgajā lūgšanā vienojāmies kopā ar Austrumu Baznīcu, kur liela daļa kristiešu pēc pāris stundām uzsāka Lieldienu vigīliju. Tādējādi aizlūdzām par visu kristiešu vienotību. Rekolekcijas noslēdzot garīgais tēvs novēlēja, lai Dieva Gars mājo mūsos, jo katrs esam Svētā Gara templis. Īpaši tagad, kad maz palicis līdz sesijai, ir svarīgi nostiprināties tajā, gaidot Svētā Gara nonākšanas svētkus, kas saistās ar atjaunotni un atdzimšanu, tā nostiprinot savu sūtību ne tikai vārdos, bet arī darbos, slavējot Kungu.  

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio

  • Augstāk lasāmo ziņu audio formātā varat arī lejupielādēt un/vai noklausīties: