Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Brocēnu draudze
  • Adrese: Sv. Benedikta kapela. Lielcieceres iela 1, Brocēnu nov., LV-3851
  • Administrators: Valdis Drīksna
  • Pastāvīgais diakons: Jānis Radziņš (tel.: 29226626) 
  • Dievkalpojumu laiki: Svētdienās 09:00 Sv.Mise
  • Kontakttālrunis: E-pasts: rkb@saldus.lv. 

~~~

Brocēnu draudze sāka veidoties 1995. gadā, kad Saldus draudzi no Kuldīgas apkalpoja prāvests Romans Grantovskis. Sākumā draudze sanāca vairākas privātas mājās, piemēram, pie Pastaru ģimenes, vēlāk Kalna ielā Virgīnijas Sladzevskas mājā. Tur tika izveidota neliela kapela, kur ar diezgan lielām grūtībām ievietojās augstākais 30 cilvēki. Konstantīns Začs vienā istabas stūrī uztaisīja altāri, kā arī nelielu biktskrēslu. Pirmais draudzes vecākais bija Antons Lazdāns.

1996. gada 1. jūlijā draudzi sāka apkalpot Saldus prāvests Gatis Bezdelīga. Draudze kā juridiska persona tika dibināta 1997. gada 11. aprīlī.

Kad Virginija Sladzevska nomira draudze pārvācas uz Brocēnu Kultūras centru, kur ar laipnu direktores Intas Holoidņikovas atļauju tika svētdienās noturēti dievkalpojumi lielajā vai mazajā zālē. Tomēr draudze vēlējas savas telpas un pastāvīgi tās meklēja Brocēnu pilsētā. Tika aplūkotas vairāki varianti. Ar Brocēnu domes priekšsēdētāja Arvīda Mētera atbalstu draudze saņēma nomāšanā bijušās pilsētas domes pagaidu telpas. Tika nojauktas vairākas sienas, lai izveidotos viena liela telpa, kurā varētu notikt dievkalpojumi. Strādāja paši draudzes locekļi plānojot un rūpējoties par kapelu. Trika izveidota arī Svētdienas skolas klase un zakristija. Daudz darba un rūpju ielika draudzes vecākā Helēna Kraine. Altāri, tabernakula un Dievmātes statujas paliktņus izgatavoja un uzdāvināja galdnieks no Druvas Jānis Beinarovičs. Brocēnu kapela tika aprīkota ar visu nepieciešamo dievkalpojumu noturēšanai. Brocēnu kapelai piešķīra Svētā Benedikta vārdu. Pašlaik aktīva draudzes vecākā ir Regīna Beinaroviča, kura rūpējas par draudzes dzīvi.