Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Ezeres Kristus Karaļa draudze
  • Adrese: Ezeres Kristus Karaļa baznīca, Centra iela 8A, Ezere, Ezeres pag. Saldus nov., LV-3891.
  • Administrators: Valdis Drīksna 
  • Dievkalpojumi notiek:
    mēneša I un III svētdienā pl. 14:00 Sv. Mise 
  • Galvenie svētki: Kristus Karaļa svētki
  • Kontakttālrunis: mob.tālr.: (+371) 25146300 (administrators). E-pasts: rkb@saldus.lv.

~~~

Kristus Karaļa draudze atrodas Saldus rajonā, 34 km no Saldus pilsētas pie Lietuvas robežas.

Dievkalpojumu sāka noturēt 1996. gada rudenī Saldus prāvests Gatis Bezdelīga. Pirmā dievkalpojumu vieta bija Ezeres kultūras centrā, vēlāk dievkalpojumi notika pagasta padomes ēkā. Dievkalpojumus palīdzēja organizēt draudzes vecākā Aiva Banga.

1999. gadā draudze iekārto savu kapelu pagasta ēkas kreisā spārna otrajā stāvā. No pagasta padomes tiek īrētas 2 telpas ar kopplatību 39,3 m2. Par telpu īri jāmaksā 23.52 Ls gadā un arī komunālie maksājumi par ūdeni un siltumu. Kapelā atrodas Kristus Karaļa altārglezna, kuru gleznojusi māksliniece Evita Sakne. Bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis 1999. gadā iesvētīja Kristus Karaļa kapelu.

Draudzē uz dievkalpojumu sapulcējas apmēram 25-30 cilvēki, notiek kristības un laulības. Darbojas Svētdienas skola, kuru vada skolotāja Biruta Stone. Skolotāja Stone kristīgo mācību māca Ezeres vidusskolā.

Draudze vēlas celt savu baznīcu un tādēļ 2004. gadā lūdza Ezeres pagasta padomi piešķirt zemi celtniecībai. To arī piešķīra 2004. gada 7. aprīlī, bet tā paša 19. maijā tika noslēgts ar pagastu zemes nomas līgums uz 10 gadiem ar tiesībām iegūt zemi īpašumā. Zemes gabals atrodas pie tranzīta ceļa, kas ved uz Lietuvas robežu.