Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Liepājas Māras draudze
  • Administrators: Viktors Stulpins
  • Adrese: Koku iela 7, Liepāja, LV - 3405
  • Kontakttālrunis: epasts: marasdraudze@inbox.lv  
  • Dievkalpojumu laiki:
    Svētdienās:
    08:00 Rožukronis
    09:00 Svētā Mise

Grēksūdze tiek uzklausīta pirms katras Sv. Mises.
Draudzē darbojas svētdienas skola. Skolotāja Vijolīte tel. 22312103

Māras draudzei piederīgi ir ticīgie, kas dzīvo Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā un Karostā. Lūdzam pie priestera vērsties vajadzībās:

• Ja ir nepieciešami Sakramenti: Kristība, Grēksūdze, Pirmā Komūnija, Iestiprināšana, Laulība, Slimnieku svaidīšana.
• Ģimeņu, slimnieku apmeklējuma, garīgas sarunas, aizlūgumu un bēru gadījumos.
• Ja ir vajadzība pasvētīt māju, dzīvokli, uzņēmumu, automašīnu, dievbijības priekšmetus un tml.

Citos jautājumos lūdzam vērsties pie Birutas, tel.: 26574460 

~~~

Liepājā, "Laumas" mikrorajonā patlaban notiek draudzes baznīcas celtniecība. 2002.g. junijā diecēze iegādājās zemesgabalu 2403 kv.m. dievnama celtniecībai, kuram tiek dots Māras vārds. Tas izvēlēts par godu Kristus Mātei, Vissvētākajai Jaunavai Marijai.

2005. gada 14. maijā plkst. 11:00 notika svinīga pamatakmens iesvētīšanas ceremonija, ko vadīja Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis.