Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Rīgas diecēzei jauns diakons
14.06.2005 pl. 22:06

Agnese Januševska

Svētdien, 12. jūnijā, Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē galvenās Mises laikā V. Em. Kardināls Jānis Pujats par diakonu ordinēja Rīgas Teoloģijas Institūta audzēkni Ingaru Stepkānu.

Kopā ar Kardinālu Sv. Misi svinēja semināra garīgais tēvs Pr. Andris Kravalis, Ogres draudzes vikārs Ilmārs Tolstovs, pagājušo svētdien ordinētais diakons Viktors Siļčonoks no Jelgavas diacēzes, kā arī semināristi.

Šie bija ļoti īpaši svētki un prieks visai diecēzei, kuru garīdznieku rindām pievienojās vēl viens dedzīgs Dieva kalps, kas bija atsaucies Kunga aicinājumam veltīt sevi visu kalpojot Dievam un Viņa tautai.

Ļoti zīmīgs bija šīs svētdienas evaņģēlija lasījums, kas runāja tieši par 12 Apustuļu izvēlēšanu, kas strādātu Kunga druvā, kurā pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz.

Kardināls sprediķī runāja par dažādajiem diakona pienākumiem. Diakons ir visu kalps, kurš palīdz bīskapam un priesteriem dievišķo noslēpumu svinēšanā, īpaši Euharistijas svinēšanā un tās izdalīšanā. Viņš asistē Laulības sakramentā, sludina Evaņģēliju un sprediķo, vada bēres, kā arī veltī sevi dažādiem žēlsirdības darbiem.

Pēc sprediķa Kardināls, uzliekot rokas, iesvētīja jauno diakonu Ingaru Stepkānu. Tas izsaka diakona īpašo saistību ar bīskapu, veicot "diakonijas" pienākumus. Priesteris Ilmārs Tolstovs ieģērba viņu diakona drēbēs – stolā un dalmatikā. Saņēmis svētību, jaunais diakons uzreiz stājās kalpot pie altāra, palīdzot bīskapam.

Pēc Sv. Mises bija iespēja apsveikt jauno diakonu, ko izmantoja gan sanākušie draudzes locekļi, gan radinieki un draugi.

Agnese Januševska speciāli Vatikāna Radio