Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latvijas bīskapu konferences lēmums
22.06.2005 pl. 20:59

Andris Vasiļevskis, RTI

Pirmdien, 20. jūnijā, Rīgas Garīgajā seminārā notika Latvijas bīskapu konference. Piedalījās Rīgas arhibīskaps Kardināls Jānis Pujats, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs un Liepājas diecēzes bīskaps Vilhelms Lapelis.

Darba kārtībā bija vairāki jautājumi, kas skar Dieva tautu Latvijā. Viens no tiem, kas tiek publicēts, ir, ka bīskapu konference nolemj atcelt ticīgajiem atturēšanos no gaļas ēdieniem piektdienā, ja tā sakrīt:
      ar Kunga Pasludināšanas svētkiem 25. martā,
      ar sv. Jāņa Kristītāja piemiņas dienas svinībām 23.-24. jūnijā,
      ar Aglonas Dievmātes un sv. Meinarda svinībām 14. augustā,
      ar Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienu 8. septembrī,
      ar valsts svētkiem 18. novembrī vai ar Vecgada dienu 31. decembrī
      un arī ar kāzu un bēru gadījumiem (visiem, kas piedalās mielastā).

Bez tam ir atļauts lietot gaļas ēdienus Lielās sestdienas vakarā un Ziemassvētku vigīlijas vakarā.
Skolniekiem, slimniekiem, karavīriem un citiem, kas parasti ēd kopgaldā, atļauts piektdienās (izņemot Lielo piektdienu) lietot gaļas ēdienus. Taču šajā gadījumā piektdienu atturība jāaizvieto ar citiem pašaizliedzības darbiem vai ar lūgšanu.

Andris Vasiļevskis, RTI