Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Benedikta XVI vadītā vispārējā audience
06.07.2005 pl. 21:57

RadioVaticana.Org

„Dievs ir Mīlestība”. Šie vārdi no apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem bija pāvesta Benedikta XVI sagatavotās katehēzes temats. Vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm.

Laukumā pāvests ieradās savā automašīnā. Veicot vairākus apļus, viņš sveica klātesošos, kurus nebaidīja vasaras svelme.

Turpinot iesākto katehēzes ciklu par Stundu liturģijā iekļauto psalmu un kantiku nozīmi, Benedikts XVI atgādināja, ka šodien apceres temats ir slavas un pateicības lūgšana uz Dievu Tēvu, kas atklāja Kristus īstenotās pestīšanas dažādus aspektus.

Svētības būtība tiek apzīmēta ar grieķu vārdu mysterion,kas ir sinonīms darbības vārdiem ‘atklāt’, ‘pazīt’, ‘apliecināt’. Šo lielo plānu Tēvs no mūžības bija glabājis sevī, un ‘laikam piepildoties’ to darīja mums zināmu caur Jēzu Kristu, savu Dēlu.

Lasot vēstules efeziešiem fragmentu, atklājam pestīšanas plānu attiecībā uz cilvēku. Tautu apustulis tajā apbrīno Dieva pestīšanas darbus. Tēvs mūs ir izvēlējis un svētījis, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā. Iepriekš paredzējis, Viņš savā labprātībā pieņēma mūs par bērniem caur Jēzu Kristu. Caur Viņu esam saņēmuši grēku piedošanu saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, kas pārpilnībā piešķirta mums visā gudrībā un saprašanā.

Šodienas apcerei piedāvātajā kantikā atklājas daudzi pestīšanas vēstures notikumi – teica pāvests. Tajos ir iesaistītas trīs Dievišķās personas. Viss sākas no Tēva, kas ir pestīšanas plāna galvenais iniciators; skatiens tiek vērsts arī uz Dēlu, kas šo plānu īsteno cilvēces vēsturē un Svēto Garu, kas pestīšanas darbam uzliek savu ‘zīmogu’.

Pāvests norādīja uz diviem aspektiem: svētumu un Dieva bērnu izvēli. Tie ir atklāti un īstenoti Jēzū Kristū. „Tas ir visu ticīgo aicinājums, Dieva labprātīgās un cēlsirdīgās iniciatīvas auglis. Sākumā, t.i, „pirms pasaules radīšanas”, mūžīgā Dieva žēlastība uzsāka savu darbību. Aicinājuma būtība ir svētums. Tas dāvā mums iespēju piedalīties Dieva dzīvē un staigāt Viņa gaismā. Dievs ir mīlestība”- sacīja Benedikts XVI.

Pāvests norādīja uz Dieva lēmumu mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu. Apustulis Pāvils raksta: „Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu. Tos, kurus Tēvs iepriekš pazina, tos arī iepriekš nozīmēja kļūt līdzīgiem Sava Dēla attēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem”. Dievu mēs varam saukt par Abbá, ‘mīļo tēvu’.

Apceri par apustuļa Pāvila vēstules efezešiem fragmentu Svētais tēvs atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Sveicot klātesošos poļu svētceļniekus, Benedikts XVI pauda prieku par pirms nedēļas uzsākto Dieva kalpa pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikācijas procesa uzsākšanu. To viņš novelēja ticīgo lūgšanām.

Svētais tēvs apsveica arī horvātus, ungārus un slovākus, kā arī Spoleto-Norčas arhibīskapa Rikardo Fontana vadīto delegāciju, kas atnesa svētā Benedikta miera lāpu. Šogad tā atvesta no Maskavas, kur to uzņēma patriarhs Aleksijs II. Miera lāpas ceļojuma nākamā apstāšanās vieta būs Ottobeirenes klosteris Vācijā. Tikšanās beigās pāvests uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, vēlot visiem Dieva svētību.

Silvija Krivteža, RadioVaticana.Org