Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Organizācijas  Laju kopienas

Maltas Ordeņa Palīdzības dienests

Devīze: Aizstāvēt ticību un kalpot cietējiem!

Dibināšana

Neatkarīgo Maltas bruņinieku ordeni nodibināja svētīgais Gerards 1099. gadā Jeruzalemē. Sākumā svētīgais Gerards kopā ar saviem benediktīniešu brāļiem dibināja Sv. Jāņa Kristītāja hospitāli, kurā patvērās svētceļotāji. Tā bija starptautiska kopiena, kuras locekļi pilnībā sevi ziedoja kalpošanai slimajiem, bet vēlāk arī to kristiešu, kuri apmeklēja Svēto Zemi, aizsardzībai no musulmaņiem. Par sava ordeņa patronu svētīgais Gerards izvēlējās sv. Jāni Kristītāju, bet par tā simbolu - astoņstūru krustu, kas simbolizē astoņas svētības, kuras ir arī kopienas garīgais vēstījums. Par devīzi izvēlējās vārdus: "Aizstāvēt ticību un kalpot cietējiem!". Ordeņa locekļi dzīvoja pēc sv. Augustīna un sv. Benedikta regulas.
Pāvests apstiprināja ordeni 1113. gadā. Par galveno uzdevumu ordenis izvirzīja rūpes par slimajiem un trūkumcietējiem, kā arī ticības aizstāvēšanu.
Maltas bruņinieku ordenis vēstures gaitā ir izstrādājis bruņinieku ordeņa modeli, popularizējis svētceļojumus, cīnījies, lai atgūtu svētās vietas Palestīnā, aizstāvējis ticību un Jeruzalemes karalisti. Ordeņa darbība ir ietekmējusi tikumības paraugu veidošanos, mākslas, kultūras un izglītības, arhitektūras, medicīnas, zinātnes par kara mākslu, inženierzinātnes, navigācijas metožu, kuğu un prāmju būves attīstību. Īpaši nopelni ordenim ir bruņniecības tradīciju izkopšanā. Maltas bruņinieku ordeņa locekļu jeb hospitāliešu darbība vēl nesenā pagātnē iedvesmoja Sarkanā Krusta kustības organizatorus. Otrais ordeņa lielmestrs Raimonds de Puī ir atstājis pirmos rakstītos ordeņa noteikumus, un tajos ir teikts: "Mūsu Kunga nabagie, par kuru kalpotājiem mēs esam kļuvuši, staigā kaili, tāpēc nicināmi un ļauni ir tas, ja kalpotāji ir augstprātīgi; mūsu Kungs ir pazemīgs, un Viņš, kurš dzīvo savos svētajos, lai pasargā mūs no tā."
Neatkarīgais Maltas bruņinieku ordenis ir suverēna valsts, un pasaulē tas tiek atzīts par starptautisko tiesību subjektu. Maltas ordenim ir tiesības piešķirt pilsonību, ir sava prese, tas uztur diplomātiskās attiecības ar gandrīz 90 valstīm, tam ir sava nauda (līdzīga Vatikāna vai Sanmarino naudai), bet ordenim nav savas teritorijas, vienīgi Romā pieder divas pilis: Aventīna kalnā un Kondoti ielā pilsētas centrā.

Aicinājums (harizma)

Maltas bruņinieku ordeņa aicinājums jeb apustuliskā sūtība ir vienmēr palikt uzticīgam Baznīcai un kalpot grūtībās nonākušiem cilvēkiem.
Lai šis darbs notiktu praktiski, katrā valstī, ar kuru ir nodibinātas diplomātiskās attiecības vai kurā ir Maltas ordeņa (turpmāk tekstā MO) asociācija, tiek dibināts Maltas ordeņa palīdzības dienests (MOPD).

Sastāvs, iestāšanās

Maltas ordeņa palīdzības dienests sastāv no attiecīgās valsts iedzīvotājiem, kuri vislabāk pārzina savu līdzcilvēku vajadzības un kopā ar MO palīdz šīs vajadzības apmierināt.
MOPD ir pamatgrupa un jauniešu grupa. MOPD var iestāties jebkurš labas gribas cilvēks neatkarīgi no konfesionālās piederības, kurš atbalsta Romas katoļu Baznīcu, Maltas ordeņa aicinājumu un vēlas palīdzēt saviem līdzcilvēkiem. Ja kandidāts to pieņem, tad var pieteikties sava reğiona vienībā.
Lai kļūtu par Neatkarīgā Maltas bruņinieku ordeņa kavalieri, ir jāsaņem uzaicinājums no diviem ordeņa kavalieriem un ieteikums Lielajam mağistrātam. Pamatā Maltas ordeņa kavalieri un dāmas ir no dižciltīgo ğimenēm, bet tiek uzņemti arī citi.
Baltijas valstīs ir tikai divi Maltas ordeņa locekļi: Lietuvā kardināls Bačkis un Latvijā Dienvidkurzemes dekāns Gatis Bezdelīga. Vairākas reizes gadā Latvijā ierodas MO vēstnieks Latvijā dr. Peters Barons fon Firstenbergs.

Darbība

MOPD rīko dažādus pasākumus: nometnes un ekskursijas invalīdiem, jauniešiem, ielas bērniem. Apmāca pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā, organizē invalīdu transportu, zupas virtuves, drēbju sadales punktus, slimnieku transportēšanu, nodarbojas ar invalīdu integrāciju sabiedrībā, naktspatversmes uzturēšanu, mātes-bērna krīzes centra uzturēšanu, vada darbnīcas invalīdiem un no ieslodzījuma atbrīvotajiem cilvēkiem. Notiek veco ļaužu pansionāta izveide Gulbenes pilī, darbojas mājas aprūpes projekts - tā apmācība un organizēšana, alternatīvais dienests.

~   ~   ~

Maltas Ordeņa palīdzības dienesta prezidents,
Neatkarīgā Maltas Bruņinieku Ordeņa mağistrāta kapelāns
Gatis Bezdelīga

Adrese: Rakstvežu iela 16/18, Liepāja, LV–3400
Tālr.: +371 634 25322
Mob.tālr.: +371 29296712
E-pasts:

Maltas Ordeņa palīdzības dienesta kapelāns, Gulbenes vienības vadītājs
pr. Vjačeslavs Bogdanovs

Adrese: Gulbene, Gaitnieku iela 14, LV-4401
Tālr.: +371 64471595
Fakss: +371 64471461
Mob.tālr.: +371 29414748
E-pasts:

Auces vienības vadītāja Ligita Vernere

Adrese: Dobeles raj, Auce, Raiņa iela 12, LV-3708
Tālr.: +371 63745244.
E-pasts:

Zirņu vienības vadītāja Benita Kārkliņa

Adrese: Saldus raj., Zirņu pag., Bērzu iela 4, LV-3853
Tālr.: +371 63830259
www.apgads.lv/maltasordenis