Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Dibināta biedrība Aglonas bazilikas atjaunošanai
10.08.2005 pl. 15:16

LRKB IC

Lai atjaunotu Aglonas baziliku, kur arī šogad Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs Uzņemšanas svētkos pulcēsies tūkstošiem svētceļnieku, dibināta Aglonas Bazilikas atbalsta biedrība. 

Šāda iniciatīva radusies, jo Aglonas bazilikas stāvoklis pašlaik ir apdraudēts un nepieciešams piesaistīt prāvus līdzekļus tās atjaunošanai.

Dažādi atjaunošanas darbi bazilikā veikti jau no 1991. gada un paveikts ir daudz, tomēr vēl joprojām ir darbi, kuru veikšana nav atkarīga tikai no labās gribas, bet prasa arī prāvus līdzekļus. Lai piesaistītu finansējumu, kopīgiem spēkiem atjaunotu, sakoptu un uzturētu kārtībā Aglonas baziliku un tās apkārtni, Aglonas bazilikas draudze kopā ar Aglonas pagasta pašvaldību dibinājusi biedrību.

Starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā ietilpst bazilikas sakrālās ēkas, svētavots, klosteris, sakrālais laukums un Aglonas kapsēta. Aglonas Bazilikas platība ir 1760 m2 un apmēram tikpat plašs pagrabs (kopējā platība ir 3186 m2). Ēka sastāv no diviem virszemes stāviem un viena pazemes stāva. Svētvietas kompleksa tehniskā apsekošana tika veikta 1997. gadā un tās rezultāti ir aktuāli arī pašlaik, jo līdz šim rekonstrukcija nav veikta līdzekļu trūkuma dēļ.

„Mūsu mērķis ir restaurēt un atjaunot Aglonas bazilikas ēku kompleksu un Bazilikas paspārnē esošās skolas, veicināt Bazilikas svētvietas kompleksa infrastruktūras koncepcijas izveidi un īstenošanu, popularizēt Baziliku Eiropas un pasaules sabiedrībā kā starptautiski nozīmīgu svētvietu, piesaistot šīm vajadzībām papildus finansējuma avotus. Pirmais darbs būs bazilikas torņu kapitāls remonts, visdrīzākajā laikā jāatjauno klostera ēka, jāpabeidz apakšzemes kriptu izbūve,” stāsta Aivars Smans, Aglonas Bazilikas atbalsta biedrības loceklis.

Pašreizējā bazilikas ēka ekspluatācijā nodota 1780. gadā. Pēc 200 gadiem, 1980. gadā pāvests Jānis Pāvils II tai piešķīra bazilikas (Basilica minoris) statusu, bet 1993. gada septembrī arī pats viesojās Aglonā. Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga, viesojoties Vatikānā, ir uzaicinājusi arī pāvestu Benediktu XVI apciemot Latviju. Vizīte plānota jau nākamgad – 2006. gadā. Aglonas bazilika jau sen ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām katoļu svētvietām Eiropā, kur pulcējas ticīgie no daudzām pasaules valstīm. Ik gadus 15. augustā, Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs Uzņemšanas svētkos, te tiek uzņemti vairāk nekā 250 000 svētceļnieki.

Aglonas bazilika un tās apkārtne ir sena baltu apdzīvota vieta. Pirmoreiz vēstures avotos kā piederīga kristīgajai kultūrvidei Aglona minēta jau nostāstos par 1263. gadu, kad te tika nonāvēts karalis Mindaugs (pirmais Lietuvas karalis) un viņa dēli. Leģenda stāsta, ka Aglonā atrodamas arī Mindauga kapenes.

Palīdzēt atjaunot baziliku var ikviens: piezvanot pa tālruni 9006886, var ziedot Ls 1. Sūtot īsziņu ar vārdu „Bazilika”, Aglonas bazilikas atjaunošanai tiks ziedoti Ls 0,95 (īsziņa jāsūta LMT abonentiem uz numuru 9301007, Tele 2 abonentiem uz numuru 6000701). Aglonas bazilika atbalsta biedrība atvērusi arī kontu bankā: Hansabanka, konta Nr.: LV87HABA0551010761862.

Papildinformācija:
Aivars Smans, Aglonas Bazilikas atbalsta biedrības valdes loceklis
Tālrunis: + 371 9255594; e-pasts:
Papildinformācija internetā: www.aglona.com

LRKB IC