Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Rojas Sv. apustuļa Andreja draudze
 • Priesteris: Arnis Sulejmanovs 
 • Dievkalpojumi notiek: Svētā Apustuļa Andreja baznīcā, Kāpu ielā 2b. 
 • Dievkalpojumu laiki:
  svētdienās 09:00 Sv.Mise.
  Svētku dienās ir Sv.Mise.
  Grēksūdze tiek uzklausīta pirms Sv.Mises.
  Rožukronis 12:00
 • Svētdienskola pēc Sv.Mises. Pieteikties pie administratora.
 • Kapusvētki: septembra pirmajā svētdienā.
 • Kontakttālrunis: mob.: 29414748 (administrators)

~~~

2005. gada 23. jūlijā Rojā, Kāpu ielā 2b, Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis iesvētīja jaunceļamās katoļu baznīcas pamatakmeni.