Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Eiropas nākotne ir atkarīga no kristiešu liecības spēka
21.09.2005 pl. 20:46

Silvija Krivteža

„Atvērsim sirdis dialogam un nebaidīsimies!” – lasām Gņieznas kongresa dalībnieku vēstījumā Eiropas tautām.

Trīs dienu ilgajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 900 dalībnieku no visiem Polijas novadiem. Viņu vidū bija dažādu konfesiju vadītāji, politiķi, zinātnieki, kā arī 200 ekleziālo kustību un apvienību pārstāvji. Kongresa gala dokumentā uzsvērts, ka „ekumēniskais dialogs ir atbilstošs, un nereti arī vienīgais Eiropas tautu kopienas stiprināšanas veids”. Pirms gada Gņieznā izskanēja aicinājums atjaunot Eiropas seju. Šoreiz kongresa dalībnieki norādīja uz dialogu kā Eiropas vienotības stiprināšanas ceļu. „Šodien ļoti svarīgi lai ekleziālās kustības, apvienības un cilvēki, kuri darbojas dažādās Baznīcās un kopienās, iemācītos sarunāties savā starpā, iemācītos paust savu pārliecību un ar cieņu uzklausīt citus. Ja Kristus Baznīcas uzdevums ir būt vienotai, tad to nevar panākt ar teoloģiskiem vai politiskiem paņēmieniem vien. Tai ir jāizplūst no cilvēka sirds” – teica Pēteris Civinskis, viens no Gņieznas kongresa organizētājiem.

Pāvests Benedikts XVI Gņieznas kongresa tikšanās dalībniekiem nosūtīja vēstījumu “Eiropas nākotne ir atkarīga no kristiešu liecības spēka”. Tajā viņš pauž prieku, ka pasākumā piedalās arī citu reliģiju pārstāvji, kuri kopā lūdzas un kopā meklē patiesību. Patiesības meklēšanu jāveic mīlestības un cieņas pret katru cilvēku, viņa kultūras un garīgās tradīcijas garā. Šis uzdevums pieprasa prasmi un drosmi uzklausīt un būt gataviem aizstāvēt arī savus uzskatus – lasām pāvesta vēstījumā.

RadioVaticana.org
Foto: FreeFoto.com