Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Svētais Gregors no Naziances (330 – 390), bīskaps, Baznīcas doktors
13.10.2005 pl. 12:21

Trešā teoloģiskā saruna

„Viņi sāka stipri uzmākties un Viņu vilināt ar daudziem jautājumiem.”

Bija laiks, kad tas cilvēks, kuru tu tagad nicini, bija pārāks par tevi; Tas, kurš tagad ir cilvēks, bija absolūti pilnīgs. Viņš bija kopš iesākuma bez jebkāda cēloņa.

Savukārt tad Viņš sevi pakļāva šīs pasaules kontingentam… Tas bija tādēļ, lai izglābtu tevi, kas apvainoji Viņu, kas nicināji Dievu tikai tādēļ, ka Viņš pieņēma tavu raupjo dabu …

Viņš tika ietērpts bērna autiņos, bet, kad Viņš piecēlās no kapa, Viņš atbrīvojās no sava līķauta. Viņš tika guldīts silītē, bet Viņu pagodināja eņģeļi, par Viņa dzimšanu pasludināja zvaigzne, Viņu pielūdza Austrumu Gudrie … Viņš bēga uz Ēģipti, bet Viņš atbrīvoja šo zemi no ēģiptiešu māņticības. Savu ienaidnieku priekšā Viņam „nebija nekāda izskata nedz arī skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu” (Is 53:2), bet Dāvidam Viņš bija „skaistākais starp cilvēku bērniem” (Ps 45:3), savukārt kalna virsotnē Viņš mirdzēja spožāk par sauli (Mt 17:1 ss).   

Kā cilvēks Viņš tika kristīts, bet kā Dievs – Viņš noņēma mums mūsu grēkus. Viņam nebija nepieciešams, lai Viņu šķīstītu, bet Viņš vēlējās svētdarīt ūdeņus. Kā cilvēks Viņš tika kārdināts; bet savukārt kā Dievs – Viņš triumfēja; Viņš, kurš „uzvarēja pasauli” (Jņ 16:8) … Viņš bija izsalcis, bet pabaroja tūkstošus – Viņš, kurš ir „Dzīvības Maize, kas no debesīm nākusi.” (Jņ 6:48.50). Viņš bija izslāpis, bet sauca: „Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer!” (Jņ 7:37) … Viņš pazina nogurumu, Bet Viņš ir atpūta ikvienam, kas „ir noguruši un dzīves nastas nospiesti.” (Mt 11:28) … Viņš tika apsaukāts par „samarieti un apsēsto” (Jņ 8:48); bet tieši Viņš izglāba cilvēku, kas bija kritis laupītāju rokās (Lk 10:29 ss) un kas liek dēmoniem bēgt … Viņš lūdzās, bet tas taču ir Viņš, kurš uzklausa mūsu lūgšanas. Viņš raudāja, bet tas taču ir Viņš, kurš noslauka ikvienu mūsu asaru. Viņš tika pārdots par niecīgu samaksu, bet tas taču ir Viņš, kurš pasaule atpestī par tik dārgu maksu: ar savām paša asinīm.

Līdzīgi avij, Viņš tika vests uz nāvi, bet tagad Viņš vada Izraēli un arī visu zemi pretī patiesajām ganībām. (Ezek 34:14). Līdzīgi jēram Viņš bija kluss; bet Viņš ir Vārds, ko pasludināja saucēja balss tuksnesī (Mk 1:3). Viņš bija nomocīts un ievainots; bet tieši Viņš dziedina ikvienu slimību un katru netaisnību (Mt 9:35). Viņš tika pacelts krusta kokā un pienaglots pie krusta; bet tieši Viņš mūs atdzīvina caur dzīvības koku. Viņš nomira, bet Viņš ir tas, kurš dāvā dzīvību un uzvar nāvi. Viņš tika  apglabāts, bet augšāmcēlās; un, uzkāpjot debesīs, atpestīja mūsu dvēseles no elles varas.

Sadarbībā ar