Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

LPU profesores Andželas Alesas Bello lekcijas Rīgā
13.10.2005 pl. 13:12

No 28.septembra līdz 2.oktobrim Latvijā viesojās Laterāna Pontifikālās Universitātes (LPU) filozofijas fakultātes profesore Andžela Alesa Bello no Romas.

Viņa ir bijusi filozofijas fakultātes dekāne, taču tagad vada Itālijas fenomenoloģijas centru.

Fenomenoloģija ir filozofijas virziens, kuru studējis arī Karols Voitila, kurš 1993.gadā, viesodamies Latvijā jau kā Jānis Pāvils II, apmeklēja Latvijas Universitāti. Tajā viņam bija tikšanās ar filozofijas pasniedzējiem. Viņš atzinīgi novērtēja, ka Latvijā tiek attīstīta fenomenoloģija.

Latvijā interese par fenomenoloģiju radās 70. gadu vidū. Interešu grupa lasīja dažādus rakstus, slepeni pētīja Rietumu filozofiju. Studējot Rietumu filozofiju, arī radās iespēja iepazīties ar profesori Andželu Alesu Bello. Viņa ļoti daudz pētījusi kultūras un reliģijas attiecības un sievietes identitātes problēmas. Īpaši viņu interesē Edītes Šteinas filozofija. Andžela Alesa Bello ir redaktore Edītes Šteinas izdevumiem itāļu valodā. Viņa pie tiem strādājusi 10 gadus. Edīte Šteina bijusi Huserla, fenomenoloģijas dibinātāja, pirmā asistente – sieviete. Viņa konvertējās katoļticībā un iestājās karmelītu klosterī. E.Šteina mira Vācijas koncentrācijas nometnē. 90. gadu beigās pāvests Jānis Pāvils II viņu kanonizēja.

Profesore Andžela Alesa Bello ieradās Latvijā, lai piedalītos starptautiskā fenomenoloģijas konferencē “Vērotājs un sabiedrība”, kas no 30.septembra – 1.oktobrim notika Latvijas Universitātē. Filozofe nupat pirms ierašanās Latvijā, lasījusi lekcijas Brazīlijā. 28.septembrī, pirms starptautiskās konferences, profesore viesojās Rīgas Augstākajā Reliģijas zinātņu institūtā kur lasīja lekciju “Edīte Šteina – cilvēciskā būtne un tās dvēsele”. Lekciju klausīties bija ieradušies Reliģijas zinātņu institūta un Rīgas Garīgā semināra audzēkņi, arī Latvijas Universitātes profesores Maijas Kūles maģistrantūras studenti.

Kā stāstīja Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta filozofijas lektore Māra Kiope, Andžela Alesa Bello laipni tika uzņemta Rīgas Teoloģijas augstskolā. Tas veicina Laterāna Universitātes filiāļu sadarbību.

30.septembra konferenci atklāja Izglītības un Zinātnes ministre Ina Druviete, piedalījās arī Latvijas Universitātes prorektors Juris Krūmiņš. Tāpat viesu vidū bija Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors Paskals Marija Jerumanis. Konferencē referātus lasīja pārstāvji no Itālijas, Lietuvas un Latvijas, kopā 12 cilvēki. Viesu vidū bija pazīstamā Akvīnas Toma filozofijas piekritēja Daļa Stančiene no Lietuvas. Andželas Alesas Bello referāta tēma bija “Intersubjektivitāte un sociālā dzīve”. Stundu garajā runā, viņa stāstīja par sabiedrības veidošanās pamatiem. Balstoties uz E.Šteinas filozofiju, profesore norādīja, ka sabiedrību veido personīgā garīgā dzīve. No garīgās pasaules, jūtām, attieksmes veida, rodas kopība veidošanās procesā.

M.Kiope stāstīja, ka Andžela Alesa Bello ļoti aktīvi iesaistījās konferences darbā, visam sekoja līdzi un rosināja uz nopietnām diskusijām. Sava referāta noslēgumā profesore aicināja katram būt par izglītotāju, jo izglītošana attīsta gara pasauli.

Sarunā ar profesori Kūli, filozofe izteica gandarījumu par Latvijā redzēto un minēja, ka Rietumu filozofijas tendences neatšķiras no tām, kas vērojamas Latvijā.

Andželai Alesai Bello bija ne tikai iespēja piedalīties starptautiskajā konferencē, bet arī apskatīt Vecrīgu, kurā viņai paticis Jūgendstils. Viņa apmeklēja Jūrmalu, lai redzētu Baltijas jūru, un baudīja klasisko mūziku Latvijas Nacionālās operas galā koncertā.

Sadarbībā ar