Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Liecības

Svētie Raksti palīdz atklāt ticības nozīmi
09.11.2005 pl. 22:10

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” 6. novembrī Benedikts XVI aicināja ticīgos atklāt „lectio divina” jeb Svēto Rakstu garīgās lasīšanas prakses nozīmi un skaistumu. Pāvests atgādināja, ka šāda prakse balstās uz Bībeles tekstu lasīšanu, iedziļināšanos, meditāciju, līdz to satura ‘norīšanai un sulas izspiešanai’, lai tā kļūtu par dzīvības limfu mūsu garīgajā dzīvē. Par „lectio divina” nozīmi stāsta Bozē monastiskās kopienas vadītājs tēvs Enzo Bianki.

Tēvs Bianki: „Lectio divina” ir viens no tikšanās ar Dievu senākajiem un klasiskākajiem veidiem. Šo praksi pazina jau rabīni, taču tā attīstījās kristietībā, sākot no Baznīcas tēviem, cauri viduslaikiem līdz pat mūsdienām. Nedrīkstam aizmirst, ka deviņdesmitajos gados kardināls Jozefs Ratcingers, vēršoties pie Eiropas bīskapiem, uzsvēra, ka bīskapa un priestera uzdevums ir ikdienas veikt „lectio divina” praksi, lai iegūtu „sensus fidei”. Tolaik kardināla Ratcingera uzruna Eiropas Bīskapu konferenču padomes dalībniekiem bija viens no skaistākajiem tekstiem, kas tika veltīts „lectio divina”.

- RV: Kā savienot aicinājumu uz meditāciju un mūsu ikdienas dzīves steigu? Zināms, ka šodien daudzi kristīgie laji nespēj iedziļināties garīgajās lietās.

Tēvs Bianki: Dieva Vārds ir mūsu ikdienas barība. To mums dāvā Dievs, lai dzīvotu un būtu komūnijā ar Viņu. Mums nav citu līdzekļu. Tādēļ ir jāatrod laiks steidzīgajā ikdienā, starp dažnedažādiem pienākumiem. Esmu pārliecināts, ka pateicoties labās gribas un disciplīnas kripatiņai, mēs varam katru dienu, īpaši no rīta, pirms savu ikdienas pienākumu veikšanas, veltīt 15 minūtes Svēto Rakstu fragmenta lasīšanai. Nepieciešams to vairākkārt pārlasīt, mēģināt iedziļināties tā saturā, jautāt, ko šie vārdi man nozīmē šodien? Tā pamazām nonāksim pie tā, ka spēsim lūgt Dievu ar šo tekstu vārdiem. Domāju, ka ar to pilnīgi pietiek, lai kristieša dzīvē tiktu ienests jauns gars un dinamisms, kas viņu pilnīgi pārveidos.

- RV: Vai Svēto Rakstu studijas un meditācija var pārveidot un apgaismot mūsu dzīvi?

Tēvs Bianki: Varu apliecināt, ka tā stiprina ticību un maina cilvēka uzvedību. Tas notiek tadēļ, ka caur „lectio divina” atklājam Jēzu Kristu. Cilvēks mācās ieklausīties Viņa balsī, cenšas apzināties Viņa gribu un, cik tas ir iespējams, īstenot to savā dzīvē. Bez šaubām, katras kristīgās pārmaiņas sākums meklējams nepārtrauktā kontaktā ar Dieva Vārdu.

Sarunājās A. De Carolis
Tulkoja Silvija Krivteža