Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Ar pacietīgu izturību jūs izglābsiet savas dzīvības
23.11.2005 pl. 12:12

Svētais Cipriāns (~200-258), Kartāgas bīskaps un moceklis

Mūsu pestīšanai mūsu Kungs un Mācītājs deva mums šo bausli: „Kas izturēs līdz galam, būs pestīts.” (Mt 10:22) … Pats fakts, ka esam kristieši, dod pamatu mūsu ticībai un mūsu cerībai. Bet, lai cerība un ticība nestu augļus, pacietīga izturība ir vajadzīga.

Mēs nemeklējam godību šeit uz zemes, bet nākotnes godību. Apustulis Pāvils mūs brīdināja: „Cerībā mēs esam pestīti. Bet cerība, kas redzama, nav cerība, jo kas gan cer uz to, ko kāds redz? Bet ja ceram uz ko neredzēdami, tad to ar pacietību gaidām.” (Rom 8:24-25)  Kādā citā rakstu vietā Pāvils deva šo pašu mācību taisnajiem, kas strādā, lai Dieva dāvanas nestu augļus, lai sagatavotu vēl lielākas bagātības sev debesīs...: „Darīsim labu visiem, kamēr mums ir laiks... Nepagursim, labu darīdami, jo savā laikā mēs nepagurdami arī pļausim.” (Gal 6:10.9)… Un kad Pāvils runāja par mīlestību, viņš pieminēja arī izturību un pacietību: „Mīlestība ir pacietīga, laipna; mīlestība nav skaudīga, tā nav uzpūtīga... Mīlestība nedusmojas; tā nedomā ļaunu... Tā panes visu, tā tic visu, visu cerē, visu pacieš.” (1 Kor 13:4-7) Viņš tā parāda, ka mīlestība ir spējīga izturēt līdz beigām, jo tā pacieš visu. Visbeidzot, Pāvils saka citā vietā: „Visā pazemībā un lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciešat, cenzdamies uzturēt Gara vienotību miera saitēm.” (Ef 4:2-3) Tā viņš parāda, ka brāļi nespēj uzturēt ne vienotību, ne mieru, ja viņi neiedrošina viens otru paciešot viens otru, un ja viņi neuztur vienotības saites pacietībā.

Sadarbībā ar