Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Adventa II svētdiena (4.decembris)
03.12.2005 pl. 20:04

Svētīgais Geriks no Iņī (~ 1080 – 1157), cisterciešu abats

Dienas lasījumi

„Saucēja balss tuksnesī: „Gatavojiet Kungam ceļu!”” (Lk 3:4)
Brāļi, mums vispirms ir jāpārdomā vientulības žēlastība, jāpārdomā, cik svētīgs ir tuksnesis, kas jau kopš pestīšanas laikmeta sākuma ir atdots svēto atpūtai.

Mūsu dēļ tuksnesi svētdarīja pravieša balss – tā balss, kurš sauca tuksnesī, kurš tajā sprediķoja un dāvāja grēku nožēlas kristību.

Jau pirms viņa visi lielie pravieši bija vientulības draugi, jo vientulība ir labākais Gara palīgs.

Tomēr nesalīdzināmi lielāka svētdaroša žēlastība tuksnesim tika piešķirta, kad Jānim sekoja Jēzus. Arī Viņš, pirms sludināt grēciniekiem, vēlējās sagatavot vietu, kur tos uzņemt, - Jēzus devās tuksnesī, lai svētītu jaunu dzīvi šajā atjaunotajā vietā. Un tas nenotika tik daudz Viņa paša, cik to dēļ, kuri vēlāk dosies tuksnesī, Kungam sekojot.

Ja tu esi devies tuksnesī, paliec tur un gaidi To, kurš tevi izglābs no gara mazdūšības un vētrām... Vēl brīnumaināk kā pūļus, kas devās Viņam līdzi, kungs paēdinās tevi kā savu sekotāju.

Brīdī, kad tev škitīs – Viņš tevi sen pametis, tajā brīdī Kungs, neaizmirsis savu labestību, nāks tevi mierināt un sacīs: „Es atceros tevi, aizkustināts par tavu jaunību un tavu pirmo mīlestību, kurā tu Man sekoji tuksnesī.” (sal. Jer 2:2) Un Kungs darīs tavu tuksnesi par labumu paradīzi, un gluži kā pravietis tu pasludināsi, ka tam ir dota Libāna godība, Karmela kalna košums un Saronas līdzenuma skaistums (Is 35:2).

Tad no tavas dvēseles pacelsies slavas dziesma: „Lai Kungs ir slavēts par saviem brīnumu darbiem, kas parādīti cilvēku bērniem! Kungs ir piepildījis tukšo dvēseli un sātinājis to, kura bija izsalkusi!”

Sadarbībā ar