Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Pāvests: Komūnija ar Kristu ir ekumēniskās kustības avots un pamats
19.01.2006 pl. 13:16

„Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību lūgsim Dievu, lai Viņš dāvā mums mīlestības garu pret visiem, kuri tic Jēzum Kristum. Mēs ticam Viņa vārdiem: „Kur divi vai trīs ir pulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. Lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes. Lai slavēts Jēzus Kristus” – vēršoties pie poļu svētceļniekiem, teica pāvests.

Benedikta XVI uzrunas galvenais temats bija Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. „Kur divi vai trīs ir pulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. Jēzus svinīgais apsolījums mācekļiem stiprina arī mūsu lūgšanu – teica pāvests. Šodien sākās tradicionālā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tas ir svarīgs pasākums Baznīcas dzīvē, kas aicina mūs dziļāk pārdomāt kristiešu šķelšanās dramatismu un lūgt Jēzu, lai „visi būtu vienoti”. Šodien to veiksim arī mēs, šeit – svētā Pētera laukumā, vienojoties ar visiem labas gribas cilvēkiem, - sacīja Benedikts XVI. Lūgšana par vienotību attiecas uz katoļiem, pareizticīgajiem un protestantiem, visiem tiem, kuri tic Jēzum Kristum, vienīgajam Pestītājam un Kungam.

"Lūgšana par kristiešu vienotību ir kodols, ko Vatikāna II koncils sauc par "ekumēniskās kustības dvēseli". Ar to saprotam gan publiskās un privātās lūgšanas, gan sirds atgriešanos un dzīves svētumu. Šīs patiesības gaismā atklājam ekumēnisku problēmu. Tā ir paklausība Evaņģēlijam, lai pildītu Dieva gribu. Koncils skaidri norādīja, ka „kristiešu vienotības lieta ātrāk virzītos uz priekšu, ja kristieši aizvien vairāk censtos dzīvot saskaņā ar Evaņģēlija garu. Jo ciešāka būs saite, kas mūs „sakausē” ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, jo dziļāk un vieglāk pieaugs un stiprināsies savstarpējā brālība" - teica pāvests.

Neraugoties uz pastāvošo sašķeltību, kristiešiem ir iespēja piedalīties kopīgā lūgšanā uz Dievu. Komūnija ar Kristu ir ekumēniskās kustības avots un pamats. Tās mērķis ir censties panākt vienotību ar visiem kristiešiem Kristus Baznīcā – turpināja pāvests. „Ekumēniskajā kustībā ir iesaistījušies tie, kuri piesauc Dievu, kas ir Trīsvienība, un Jēzu atzīst par Kungu un Pestītāju” – citējot koncila dekrētu par ekumēnismu, teica Benedikts XVI.

Pāvests aicināja ticīgos pateikties Dievam par paveikto ekumēnisma jomā: brālīgām attiecībām ar citiem kristiešiem, kopīgu solidaritāti, dialogu. „Nākotne ir atkarīga no mums. Ir daudz iemeslu, lai pateiktos, taču daudz vēl ir jādara. Neaizmirsīsim, ka Dievs mūs vada ceļā uz vienotību. Būsim pateicīgi par šīm dāvanām” – piebilda Svētais tēvs.

Tikšanās noslēgumā pāvests atgādināja, ka, sekojot Jāņa Pāvila II piemēram, otrdien, 25. janvārī, apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos, viņš ieradīsies svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā, lai kopā ar pareizticīgo un prostestantu brāļiem lūgtos un pateiktos par kristiešu vienotību.

RadioVaticana.org
Foto: www.ffhl.org