Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Pasaules Jauniešu dienu organizētāji nevēlas demontēt „Pāvesta kalnu”
06.02.2006 pl. 14:10

Pagājušā gada augustā, Ķelnē notikušo Pasaules Jauniešu dienu organizētāji nevēlas demontēt tā saukto „Pāvesta kalnu” — mākslīgu uzbērumu, kas tika veidots sakarā ar Romas pāvesta Benedikta XVI vizīti.

Gandrīz 10 metrus augstais kalns tika uzbērts Marienfeldas laukā netālu no Ķelnes, kur pontifiks celebrēja Svēto Misi. Toreiz Svētajā Misē piedalījās vairāki simti tūkstoši katoļu jauniešu. Pasaules Jauniešu dienu organizētāji uzskata, ka kalnam vajadzētu palikt kā piemineklim, kas atgādinātu par 2005. gada augusta notikumiem.

Tajā pat laikā ekologi cenšas panākt to, lai kalns tiktu norakts. Tie apgalvo – ja lauku arī turpmāk izmantos masu pasākumiem, tad tajā tiks izjaukts ekoloģiskais līdzsvars.

Marienfeldā savulaik atradās šahtas, bet mūsdienās lauks ir Kotenforstas - vilē dabas parka daļa. Līdzās laukam atrodas vairākas dabas liegumu zonas. Lai varētu saņemt atļauju organizēt svētceļnieku masu sapulci Marienfeldas laukā, Pasaules Jauniešu dienu organizētājiem vajadzēja apsolīt pēc svētku beigām demontēt mākslīgo kalnu par saviem līdzekļiem. 28. augustā svētku organizēšanas komiteja publicēja speciālu atskaiti saistībā ar Marienfeldas ekoloģiju. Kā sacīts dokumentā, tad „īpaši jūtīgi lauka iecirkņi” bija slēgti svētceļniekiem, tika izstrādāti speciāli maršruti, pa kuriem varēja nokļūt uz lauka vismazāk kaitējot videi. Tāpat organizatori apsolīja iestādīt jaunus kokus tur, kur tiem neizdevās izvairīties no „nepieciešamajiem lauka attīrīšanas darbiem”.

Tajā pat laikā svētku komitejas galva Hermanis Jozefs Johans paziņoja, ka kalna demontāža var izmaksāt vairākus miljonus dolārus. Paaugstinājuma kopējā masa ir aptuveni 160 000 tūkstoš tonnas. Johans teica: „Mēs nebijām iekļāvuši šos tēriņus budžetā, jo domājām, ka kalns paliks. Mēs vēlamies izveidot jauniešu svētceļojumu programmu uz Ķelnes katedrāli, un varētu to uzsākt tieši no šejienes. Tāpat kalnu varētu izmantot pateicības dievkalpojumiem ražas novākšanas laikā. Arī citas eparhijas ir ieinteresētas noturēt uz kalna pasākumus, kas saistīti ar Pasaules Jauniešu dienām.” Tāpat Johans vēlētos redzēt uz kalna piemiņas akmeni un krustu. Pilsētas un apgabala varas pārstāvji atbalsta ideju saglabāt kalnu, tomēr pagaidām nav gatavi finansēt tā uzturēšanu. Johans teica, ka viņš jau runā par šīs idejas īstenošanu ar potenciālajiem sponsoriem.

Ekoloģiskās organizācijas „Zemes draugi” aktīvists Dirks Jansens sacīja, ka „Pāvesta kalns” jau sāk pamazām sairt un ir nepieciešams to uzturēt. Jansens nav pret to, ka kalns tiktu saglabāts, bet viņa organizācija iebilst pret masu pasākumu organizēšanu Marienfeldā.

CNS / Blagovest-info