Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Vatikāna radio - 75
07.02.2006 pl. 10:44

2006. gada 12. februārī ”Vatikāna radio” svinēs savas dibināšanas 75 gadu jubileju. Gatavojoties radio ‘dzimšanas dienas’ svinībām, vispirms apskatīsim tā vēsturi.

Radio vēsture

Tūlīt pēc Laterāna paktu noslēgšanas, ar kuriem tika atzīta Vatikāna valsts suverenitāte, Svētais Krēsls nolēma izveidot tehnisku līdzekli, kas kalpotu tā augstās misijas īstenošanai. 1929. gadā pāvests Pijs XI radiostacijas celtniecību uzticēja itāļu fiziķim Vilhelmam Markoni. Par radio pirmo direktoru tika ievēlēts jezuītu tēvs Džusepe Džanfrančeski, kurš pildīja arī pāvesta Gregora universitātes rektora pienākumus. Radio darbība tika uzsākta 1931. gada 12. februārī ar pāvesta Pija XI uzrunu: „Udite, o cieli, quello… Klausieties, debesis, ko es jums saku, klausies, zeme, manus vārdus…klausieties visas tautas...

Pāvesta uzruna bija pateicība Dievam un Jēzum Kristum – cilvēces Pestītājam. Viņš vērsās pie katoļu Baznīcas vadītājiem: bīskapiem, priesteriem, reliģiozo ordeņu locekļiem, misionāriem, lajiem. Pāvests uzrunāja valstu vadītājus un pilsoņus, bagātos un nabagus, strādniekus un darba devējus, slimniekus, jauniešus un vecos ļaudis.

Tā laika preses izdevumi rakstīja: “Cilvēks uzrunāja pasaules tautas, sūtot tām savu vēstījumu „Urbi et Orbi”. Pateicoties jaunajam tehnikas līdzeklim, kuru izgudroja itāļu ģēnijs, pirmo reizi Baznīcas vēsturē pāvesta – Kristus Vikāra – balss sasniedz pasaules visattālākos nostūrus”.

Kopš pāvesta Pija XI uzrunas drīz būs pagājuši 75 gadi. Šajā laikposmā ”Vatikāna radio” nepārtraukti raidījis pasaules tautām Baznīcas Augstā gana mācību, informējis par viņa pastorālo darbību un katoliskās Baznīcas dzīvi visā pasaulē. Radioklausītājiem ir iespēja dzirdēt arī Svētā tēva balsi, kas aicina nebaidīties atvērt savas sirds durvis Kristum.

Laika gaitā „Vatikāna radio” nemitīgi paplašinājās. Pēc pāvesta Pija XI nāves 1939. gada 9. februārī par konklāva norisi un pāvesta Pija XII kronēšanas ceremoniju ”Vatikāna radio” informēja jau deviņās valodās.

Sākoties II pasaules karam, ”Vatikāna radio” kļuva par nozīmīgu līdzekli pazudušo karavīru un civilpersonu meklēšanā. 1940. gada janvārī šai nolūkā tika izveidots speciāls Informācijas birojs. Sešu gadu laikā tika noraidītas gandrīz pusotra miljona šādu ziņu.

Pēc II pasaules kara sākās strauja ”Vatikāna radio” attīstība: auga lingvistisko redakciju un arī žurnālistu skaits, tika pilnveidota ierakstu un translācijas tehnika.

Raidījumi latviešu valodā

Pirmais raidījums latviešu valodā izskanēja 1948. gada 2. septembrī. To sagatavoja jezuītu tēvs Pāvils Bečs. Sākumā raidījumi notika tikai reizi nedēļā un, līdzīgi citu valodu raidījumiem, sniedza ziņas par bēgļiem un gūstekņiem. 1950. gada martā tēvs Bečs devās uz Austrāliju. Tā paša gada maijā programmas latviešu valodā vadību uzņēmās jezuītu tēvs Staņislavs Kučinskis. Šo pienākumu viņš veica vairāk nekā piecdesmit gadus. Latviešu raidījumu redakcijā ir strādājuši arī daudzi tolaik trimdā dzīvojošie tautieši. Jāpiemin filoloģe Marta Rasupe, ilggadējais redaktors, vēlākais Liepājas diecēzes bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis, Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsa Terezita Marija Bondare, māsa Biruta Krivteža un citi.

Izveidojot jaudīgu antenu tīklu, radās nepieciešamība būvēt arī jaunu tehnisko centru. 1957. gadā Romas pievārtē tika uzcelts ”Santa Maria di Galeria” centrs, kurā šodien strādā vairāki simti tehniķu.

1964. gada janvārī ar pāvesta Pāvila VI apustulisko ceļojumu uz Svēto zemi Vatikāna radio žurnālistiem un tehniķiem pavērās jauns darba lauks. Turpināja augt arī lingvistisko redakciju skaits – Radio translēja jau 32 valodās. Šajā sakarā 1970. gada 29. janvārī Vatikāna valsts sekretārs kardināls Villots atklāja jaunu radio ēku, kas atrodas Pija laukumā, iepretim svētā Eņģeļa pilij. Šo ēku pēdējā desmitgadē apmeklējuši arī vairāki simti latviešu svētceļnieku.

1978. gadā pēc pāvesta Jāņa Pāvila I mēnesi ilgā pontifikāta par katoļu Baznīcas galvu tika ievēlēts Jānis Pāvils II – lielo ceļojumu pāvests. Viņa apustulisko ceļojumu organizēšanā un atainošanā ”Vatikāna radio” pienākas galvenā loma. Arī Latviju daudzi ir iepazinuši, tieši pateicoties radio sniegtajai informācijai.

Radio uzrunā visu pasauli

Šobrīd ”Vatikāna radio” ir Eiropas Radiofoniskās savienības, starptautiskās Katoļu radio un televīzijas biedrības un starptautiskās Radio un televīzijas apvienības loceklis. Tas raida 44 pasaules tautu valodās. ”Vatikāna radio” foajē atrodas Vilhelma Marconi vārdā nosaukta zāle, kur katru nedēļu notiek preses konferences, semināri, sapulces. Uz galvenās sienas mākslinieks Irio Fantini attēlojis visus pāvestus, kuri ir “draugos” ar mikrofonu, sākot no Pija XI līdz Jānim Pāvilam II un Benediktam XVI. ”Vatikāna radio” bibliotēkā žurnālisti var izmantot 24 avīzes un gandrīz trīs simts žurnālu dažādās valodās. Tajā atrodas arī gandrīz tūkstots sējumu, kā arī enciklopēdijas astoņās valodās un daudzi citi izziņas materiāli. Bagāta ir arī radio fonotēka, kur glabājas vairāk nekā desmit tūkstoši kompaktdisku un minidisku.

”Vatikāna radio” otrajā stāvā atrodas virseņģelim Gabriēlam veltīta kapela, kurā radio darbinieki svētku vai jubileju reizēs pulcējas uz svinīgiem dievkalpojumiem. No šejienes ik rītu tiek translēta Svētā Mise latīņu valodā, bet ik vakarus – rožukroņa lūgšana.

Kristietības Lielās jubilejas gadā tika izveidotas divas jaunas programmas – “Jubileum 1” un “Jubileum 2”. Tajās strādāja jaunie žurnālisti – dažādu starptautisko konkursu laureāti. Šodien uz šo divu programmu bāzes ir izveidota jauna programma, kas saucas “One-O-Five Live”.

”Vatikāna radio” programmām ir ne tikai informatīvs, bet arī audzinošs raksturs. Tā galvenais uzdevums ir dot iespēju visiem pasaules iedzīvotājiem dzirdēt pāvesta – Evaņģēlija vēsts skaidrotāja – balsi. Nozīmīgu vietu ieņem arī Baznīcas dzīves aktualitātes, liturģiskie un sakrālās mūzikas raidījumi.

Jau vairākus gadus ”Vatikāna radio” latviešu raidījumi tiek retranslēti Latvijas Kristīgajā radio. Pateicoties šai sadarbībai, šodien tie ir dzirdami gandrīz katra kristieša mājās. No šī gada 15. februāra darbojas arī ”Vatikāna radio” interneta portāls www.radiovaticana.org, kas tiek papildināts katru dienu. Šobrīd raidījumus latviešu valodā sagatavo māsa Silvija Krivteža, Inese Šteinerte un Ervīns Svilāns.

Jāpiemin arī mūsu līdzstrādnieki un korespondenti. Mums ir palīdzējuši priesteri Juris Jalinskis, Andris Priede, Rihards Rasnacis, Modris Lācis, Rinalds Stankēvičs, Oskars Jabloņskis, Artūrs Krištapovičs, Uldis Cēsnieks. Nozīmīgu sniegumu ir devuši arī Jānis Evertovskis, Lāsma Latsone, Anita Graudiņa, Gunta Ziemele, Māra Sadovska. Šodien aktīvi darbojas Sanita Zustere, Dace Plaude, Terēze Druka un daudzi citi. Mīļš paldies visiem!

”Vatikāna radio” vada ģenerāldirektors priesteris Federiko Lombardi SJ un programmu direktors priesteris Andžejs Koprovskis SJ. Radio strādā vairāk nekā 400 darbinieku, no kuriem puse ir raidījumu redaktori.

~ • ~ • ~

”Vatikāna radio” raidījumus latviešu valodā var klausīties katru dienu pulksten 20.40 49 m un 41 m īsviļņos: 6185 un 7365 kHz (rudens-ziemas laikā). Vakara raidījums tiek atkārtots nākamās dienas rītā pulksten 7.00 49 m un 41 m īsviļņos. To retranslē Latvijas Kristīgais radio pulksten 10.10 FM viļņos.

Redakcijas vadītāja – māsa Silvija Krivteža
Informatīvais izdevums "Nāc", Nr.29

  • Foto: "Vatikāna radio" latviešu redakcijas darbinieki (no kreisās): Ervīns Svilāns, m. Silvija Krivteža un Inese Šteinerte