Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Apsolu paklausību Dievam
22.08.2006 pl. 17:03

17. augustā, Liepājas sv. Dominika klosterī dominikāņu brālis Vladimirs Mārtiņš Petrovs deva mūžīgos svētsolījumus.

Svētā Mise iesākās ar svinīgu procesiju, kurā dalību ņēma: Dominikāņu ordeņa ģenerāļa vietnieks - tēvs Dominiks Renuā, ģenerāļa asistents centrālajai un Austrumeiropai - tēvs Rajmunds Klepanec, Svēto Sargeņģeļu ģenerālvikariāta priekšnieks - tēvs Jaceks Šprenglevskis, Liepājas bīskapi Ārvaldis Andrejs Brumanis un Vilhelms Lapelis, dominikāņu tēvi no Tallinas, Viļņas, Liepājas, Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelāns - priesteris Edgars Cakuls, Rīgas garīgā semināra students – diakons Andris Vasiļevskis, dominikāņu brāļi studenti no Lietuvas un Francijas, kā arī ticīgie no dažādām draudzēm.

Dievkalpojuma sākumā, klātesošos uzrunāja Liepājas sv. Dominika klostera priors – tēvs Sergejs, pateikdamies klātesošajiem, kas ir sabraukuši, lai būtu kopā ar brāli Vladimiru viņam tik svarīgā dienā un aicināja kopā lūgties un slavēt Dievu par brāli Vladimiru, par viņa mūžu.

Svēto Misi vadīja un sprediķi teica tēvs Jaceks. Sprediķa sākumā, ģenerālvikārs klātesošos iepazīstināja ar vienu leģendu no svētā Dominika dzīves, kurā svētais Dominiks savā testamentā, brāļiem atstāja novēlējumu – mīlēt Dievu un visus cilvēkus, rūpēties par nabadzīgajiem un būt pazemīgiem, uzsverot, ja brāļi izpildīs viņa novēlējumu, tad viņu dzīvē būs miers.

Savā sprediķī tēvs Jaceks pastāstīja, ko nozīmē Mīlestība, ko nozīmē mīlēt Mīlestību, norādot, ka pats Kungs Dievs ir Mīlestība un, ka katra cilvēka dzīvē pats primārais un svarīgākais, neskatoties uz katra aicinājumu, ir mīlēt Dievu un Viņam ir jābūt pirmajā vietā. Mīlestība uz Dievu, palīdz mums mīlēt arī apkārtējos cilvēkus, bet katra cilvēka sirdij ir jābūt atvērtai gan uz Dievu, gan pārējiem cilvēkiem, un jo īpaši atvērtām ir jābūt dominikāņu brāļu sirdīm.

Ģenerālvikārs, brāli Vladimiru uzrunājot teica: „Brāli Vladimir, šodien nav formācijas beigas, bet gan tieši otrādi tās - sākums. Mīlestība, kas ir tevī, tai ir jāvairojas, tai ir jāpaliek tevī arvien vairāk. Mīlēt Mīlestību, nozīmē mīlēt Dievu, bet mīlēt Dievu, nozīmē mīlēt savus brāļus un visus cilvēkus. To sekmē mūsu dominikāņu dzīve, dzīve brāļu kopienā. Vladimir, gribu tev novēlēt, lai tu mīli Mīlestību, mīli Dievu, mīli brāļus, ar kuriem tu dzīvosi kopā, mīli cilvēkus, kuriem tu kalposi un ar kuriem tu strādāsi kopā. Lai tas miers, par kuru runāja sv. Dominiks, vienmēr būtu tavā sirdī!”

Svētās Mises turpinājumā, brālis Vladimirs deva mūžīgos svētsolījumus: „Es, brālis Vladimirs Mārtiņš Petrovs, dodu svētsolījumus un apsolu paklausību Dievam, Vissvētākajai Jaunavai Marijai, svētajam Dominikam un tev, brāli Jacek Šprenglevski, sv. Sargeņģeļu generālvikariāta ģenerālvikāram, Ordeņa ģenerāļa Karlosa Aspiros Kostas vietā, ka būšu paklausīgs tev un taviem pēctečiem, saskaņā ar svēta Augustīna regulu un Brāļu sprediķotāju likumiem līdz nāvei.”

Svētās mises noslēgumā, brālis Vladimirs sirsnīgi visiem pateicās par klātbūtni viņa svētkos. Pēc svinībām sekoja agape Liepājas sv. Dominika klostera dārzā.

Sanita Zustere /Vatikāna Radio – Liepājā/
Katedrāle.lv