Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Kard. Martins: mēs lūdzamies par arhib. Milingo
30.09.2006 pl. 15:24

Katoļi pauž skumjas par arhibīskapa Emanuela Milingo (attēlā) izslēgšanu no Baznīcas kopienas.

Tas notika tādēļ, ka bez Svētā tēva atļaujas viņš konsekrēja par bīskapiem četrus precētus priesterus. Lusakas pensionētā arhibīskapa darbība bija vērsta pret Baznīcas vienību. Saskaņā ar Baznīcas kanoniskajām tiesībām tas ir viens no smagākajiem pārkāpumiem. Arhibīskapa Milingo un viņa konsekrēto bīskapu ekskomunikācija vēl aizvien izsauc dziļas emocijas, īpaši to cilvēku vidū, kuri izmantoja viņa pastorālos pakalpojumus. Komentāru par šo lietu lūdzām sniegt Kongregācijas Kanonizāciju lietās prefektu kardinālu Žožē Sarvaina Martinu.

Kard. Martins: Tas ir patiesi sāpīgs notikums, un tur mēs neko nevarējam darīt. Baznīca pret Zambijas arhibīskapu vienmēr izturējās kā māte. Jā, tā bija māte, kas mīl savus bērnus, ne tikai tad, kad tos apmīļo, bet arī tad, kad tos soda. Visu laiku Baznīca ir māte. Gribētu, lai šī Baznīcas attieksme pret arhibīskapu Milingo palīdzētu viņam apzināties savu vainu. Tā ir nenormāla un ļoti skumja situācija. Domāju, ka mēs – katoļi, kristieši un visi ticīgie cilvēki varam un mums vajag lūgt Dievu, lai šis mūsu brālis atgrieztos uz pareizā ceļa.

VR: Eminence, vai tas vēl ir iespējams?

Kard. Martins: Dievam viss ir iespējams. Taču tas ir atkarīgs zināmā veidā arī no paša cilvēka gribas, kuram ir jāsadarbojas ar Dieva žēlatību. Ja kāds uzskata, ka lūgšana nekam neder, un domā, ka atrodas uz pareizā ceļa, tad kļūst skaidrs, ka problēma ir nevis Dievā vai Baznīcā, bet gan cilvēkā, kas paliek kurls uz Baznīcas un savu brāļu aicinājumu. Personīgi vēlos, lai arhibīskaps Milingo spētu atgriezties. Mēs visi lūdzamies par viņu.