Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Laulības nešķiramība un aicinājums lūgties rožukroni
10.10.2006 pl. 16:49

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI atgādināja patiesību par laulības nešķiramību.

Viņš skaidroja parastā liturģiskā laika 27. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā, atbildot uz farizeju jautājumu par šķiršanās iespēju, Jēzus teica: „Ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt”. Laulājamo piekrišana ir laulības nešķiramības pamats. Dievs ir laulības autors – teica pāvests.

Domāju par visiem kristīgajiem laulātajiem. Kopā ar viņiem pateicos Dievam par Laulības sakramentu un novēlu, lai viņi ir uzticīgi savam cēlajam aicinājumam ikvienā dzīves posmā, „gan priekos un ciešanās, gan veselībā un slimībā”, kā to svinīgi apsolīja laulības noslēgšanas brīdī. Lai kristīgie laulātie, apzinoties saņemtās žēlastības nozīmi, veidotu ģimeni, kas atvērta dzīvībai, kas mīlestībā un vienotībā spētu pārvarēt daudzus un sarežģītus mūsdienu izaicinājumus. Šodien ir īpaši nepieciešama viņu liecība. Ir nepieciešamas ģimenes, kuras nepakļaujas hedonisma un relatīvisma pārņēmtās kultūras strāvojumiem, bet ir gatavas pašaizliedzīgi turpināt savu misiju Baznīcā un sabiedrībā.

„Vakar svinējām Dievmātes – Rožukroņa karalienes liturģiskos svētkus. Aicinu visus ticīgos skaitīt šo lūgšanu. Jānis Pāvils II rakstīja: „Caur rožukroni kristīgā tauta ienāk Marijas skolā, lai kopā ar viņu kontemplētu Kristus skaisto seju un pieredzētu Viņa maigo mīlestību” (Rosarium Virginis Mariae, 1). Lai šī lūgšana visiem kļūst par žēlastību avotu. Lai Dievs jūs svētī” – teica Benedikts XVI.

Uz svētdienas tikšanos ar pāvestu vakar bija ieradušies arī pirmā ekoloģiskā autokrosa Ecorally San Marino dalībnieki. Sporta pasākums sākās Vatikānā. 400 km garo trasi līdz San Marino, kas atrodas Adrijas jūras krastā, tie noslēdza svētdienas vakarā. Pirmais Ecorally autokross nosaukts svētā Franciska no Asīzes vārdā. Viņš ir vides aizsardzības debesīgais aizbildnis.