Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Arī es tevi netiesāju. Ej un negrēko vairs! (Jņ 8, 11)
25.03.2007 pl. 13:39

Priesteris Zbigņevs Stankevičs

Priestera komentārs Gavēņa laika V svētdienas Sv. Mises lasījumiem (25.03.2007)

Lielā gavēņa laiks strauji tuvojas savai kulminācijai — Klusās nedēļas notikumu apcerei un Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Tieši tam Gavēnis ir paredzēts — lai mums palīdzētu atvērties tai realitātei, kas šajos notikumos atklājas.

Un šī realitāte nav nekas cits kā Dieva Mīlestība, kas atbrīvo no visiem uzslāņojumiem, kuri mums traucē būt cilvēkiem šī vārda vispilnīgākajā nozīmē un kuri neļauj mūsu personībai uzplaukt un nest augļus — veikt to misiju, ko savā plānā mums ir paredzējis Dievs. Šī nostādne labi saskan arī ar cita sagatavošanās perioda — Adventa — aicinājumu: "Gatavojiet Kungam ceļu, dariet taisnas Viņa takas!" Šodienas liturģiskie lasījumi mums palīdz veikt šos sagatavošanās priekšdarbus.

Euharistijā Dievs atklājas dažādos veidos, bet pirmām kārtām — sludinātajā Vārdā un ar sakramentālo zīmju palīdzību, kurās Viņš kļūst klātesošs, lai arī neredzamā veidā. Pateicoties ticībai, mēs kļūstam piederīgi tai dievišķajai realitātei, kas Euharistijā ir klātesoša — tā ienāk mūsos un mūs piepilda. Vēlāk to varam konstatēt pēc sekām, ko Dieva darbība rada mūsu ikdienas dzīvē, kad tā atklājas redzama, var pat uzdrošināties teikt — taustāma.

Kā šodienas Dieva Vārda liturģijā dzirdētais Vārds var mums palīdzēt labāk sagaidīt Kristus Augšāmcelšanās svētkus? Atšķirībā no ikdienā dzirdētiem vārdiem, piemēram, reklāmās izteiktā, kas rada ilūziju un pēc tam bieži vien arī vilšanos, Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs, tas nekad nenoveco, ir vienmēr aktuāls un dara klātesošu to realitāti, kuru apraksta. Bez ticības mēs tai nevaram piekļūt. Ticību var salīdzināt ar noktovizoru, kas ļauj redzēt tumsā, kaut kādā ziņā šī ierīce atver pieeju realitātei, kas pastāv, bet kuru bez īpaša aprīkojuma mēs neredzam.

Mēģinot iedziļināties šīsdienas Evaņģēlija lasījumā, mēģināsim izmantot šādu atslēgu — padomāsim, ar kuru no aprakstā minētajām personām es varētu identificēties? Kādas ir šīs personas? Pirmkārt, Jēzus, kurš māca un pēc tam palīdz katram atklāt viņa grēku, pie tam to dara, nevienu netiesājot. Ir ļaudis, kurus Jēzus māca un kuriem ir tāda kā statistu loma, jo tie neiejaucas attiecību noskaidrošanas procesā starp Jēzu, sievieti un tās apsūdzētājiem, kas vienlaikus izliek lamatas arī Jēzum. Ir arī pārējās personas — Rakstu zinātāji, farizeji un, visbeidzot, laulības pārkāpšanā pieķertā sieviete.

Rakstu zinātāji un farizeji sākumā vienīgi raugās uz citiem — uz sievieti, kurā tie saskata tikai notiesāšanas cienīgu grēcinieci, un uz Jēzu, kuru uztver kā draudu pašu privileģētajam stāvoklim. Ļaudis, kurus Jēzus pirms tam mācīja, izvairās no lēmuma pieņemšanas, izvairās no atbildības; tie nogaida, kurš uzvarēs, lai pēc tam pievienotos uzvarētājam. Laulības pārkāpēja ir līdz nāvei nobijusies un atklāj skarbo patiesību par to, kādas sekas izraisa grēks.

Jēzus palīdz ikvienam ieskatīties sevī un atklāt patiesību par sevi: "Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs atbrīvos." Patiesības atklāšana par sevi piespieda Rakstu zinātājus un farizejus atteikties no soģu lomas attiecībā pret sievieti un Jēzu. Patiesības un piedzīvotās žēlsirdības pieredze palīdzēja laulības pārkāpējai atgūt cilvēcisko cieņu un atteikties no grēka.

Te, lūk, ir viens no Lielā gavēņa vēstījumiem — ieskatīties sevī! Lūdz Svēto Garu, lai Viņš izgaismo tavas sirds dziļumus un palīdz tev atklāt patiesību par sevi. Izmeklē savu sirdsapziņu un pajautā sev: "Varbūt arī man ir jāatgriežas no neizlēmības, no bailēm atklāti nostāties Jēzus pusē? Varbūt arī man ir raksturīgi ieņemt soģa lomu attiecībā pret citiem cilvēkiem?"

www.mieramtuvu.lv
Foto: Catholiculture.org