Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Adventa IV svētdiena (Gads C)

Lasījums no pravieša Mihas grāmatas (Mih 5, 1-4a)

Tā saka Kungs Dievs: un tu, Betlēme Efrata, esi vismazākā Jūdas ciltīs. No tevis man nāks tas, kurš valdīs pār Izraēli. Un viņa izcelsme no senseniem laikiem, no mūžības dienām. Tādēļ Kungs viņus atstās līdz laikam, kad dzemdēs tā, kurai jādzemdē. Tad atlikušie no viņa brāļiem atgriezīsies pie Izraēļa dēliem. Un viņš stāsies un ganīs Kunga spēkā, Kunga, sava Dieva, vārda majestātē. Un tie dzīvos mierā, jo viņa lielums tad sniegsies līdz pat zemes robežām. Un viņš pats būs miers. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 80 (79)

Refrēns: Dievs, ved mūs atkal pie sevis!

Klausies, Izraēļa ganītāj,
Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies gaismā!
Uzmodini savu vareno spēku
un nāc, lai mūs izglābtu! R

Debespulku Dievs, atgriezies,
paskaties no debesīm,
uzlūko un apraugi šo vīnakoku,
un pasargā viņu, ko ir iestādījusi Tava labā roka,
atvasi, ko Tu sev esi nostiprinājis. R.

Tava roka lai ir pār vīru pie Tavas labās rokas,
pār cilvēka dēlu, ko Tu sev esi nostiprinājis.
Mēs neatkāpsimies no Tevis;
Tu uzturi mūs dzīvus, un mēs piesauksim Tavu vārdu. R. 


Lasījums no Vēstules
ebrejiem (Ebr 10, 5-10)

Brāļi, ienākdams pasaulē, Kristus saka: “Upurus un dāvanas Tu neesi gribējis, bet esi man radījis miesu. Dedzināmie upuri un upuri par grēkiem Tev nepatika. Tad es sacīju: lūk, es nāku. Grāmatas sākumā ir rakstīts par mani, lai es izpildītu, Dievs, Tavu gribu.”

Iepriekš pateicis: “Upurus un dāvanas, dedzināmos upurus un upurus par grēkiem Tu neesi gribējis, un tie Tev nepatika”, lai gan tie tika nesti saskaņā ar Likumu, Viņš pēc tam saka: “Lūk, es nāku, lai iz­pildītu Tavu gribu.” Viņš atceļ pirmo upuri, lai nodibinātu otro.

Pamatojoties uz šo gribu, mēs esam svētdarīti ar Jēzus Kristus miesas upurēšanu reizi par visām reizēm. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Alleluja.

Redzi, es esmu Kunga kalpone,
lai man notiek pēc tava vārda!

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 39-45)

Tajās dienās Marija cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti.

Un notika tā, ka, Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās. Un Elizabeti piepildīja Svētais Gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: “Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis!

Un no kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis? Jo, lūk, tiklīdz tava sveiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās.

Un svētīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.