Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Lasījumi
02.10.2005
16.10.2005
23.10.2005
30.10.2005
13.11.2005
Adventa I svētdiena (Gads B)
Adventa II svētdiena (Gads B)
Adventa III svētdiena (B gads)
Adventa IV svētdiena (gads B)
19.02.2006 - VII svētdiena
26.02.2006 - VIII svētdiena
Gavēņa laika I svētdiena (Gads B)
Gavēņa laika II svētdiena (Gads B)
Gavēņa laika III svētdiena (Gads B)
25.03.2006 - Kunga Pasludināšana
Gavēņa laika IV svētdiena (Gads B)
Gavēņa laika V svētdiena (Gads B)
Palmu jeb Kunga Ciešanu svētdiena (Gads B)
Lielā Ceturtdiena (Gads B)
Lielā Piektdiena (Gads B)
16.04.2004 - Kunga Augšāmcelšanās
Kunga žēlsirdības svētdiena (Gads B)
30.04.2006 - Lieldienu III svētdiena
Lieldienu VI svētdiena (Gads B)
Lieldienu V svētdiena (Gads B)
Lieldienu VII svētdiena (Gads B)
06.08.2006 - Kunga pārveidošanās
20.08.2006 - XX svētdiena
Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena (Gads B)
Parastā liturģiskā laika XXIV svētdiena (B gads)
Parastā liturģiskā laika XXV svētdiena (Gads B)
8.10.2006 - XXVII svētdiena
Parastā liturģiskā laika XXIX svētdiena (Gads B)
29.10.2006 -XXX svētdiena
Parastā liturģiskā laika XXXI svētdiena (Gads B)
Parastā liturģiskā laika XXXII svētdiena (Gads B)
Parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena (Gads B)
26.11.2006 - Mūsu  Kungs  Jēzus  Kristus  —  Karalis
Adventa I svētdiena (Gads C)
Adventa II svētdiena (Gads C)
25.12.2006 - Kristus dzimšanas svētki
31.12.2006 - Svētās ģimenes svētki
06.01.2007 - Kunga Parādīšanās svētki — Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena
Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena (Gads C)
Parastā liturģiskā laika IV svētdiena (Gads C)
Gavēņa laika I svētdiena (Gads C)
Gavēņa laika II svētdiena (Gads C)
11.03.2007 - Gavēņa laika III svētdiena
Gavēņa laika IV svētdiena (Gads C)
25.03.2007 - Gavēņa laika V svētdiena
Palmu (Pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena (Gads C)
05.04.2007 - Lielā ceturtdiena
06.04.2007 - Lielā Piektdiena
15.04.2007 - Kunga Žēlsirdības svētdiena
Lieldienu III svētdiena (Gads C)
29.04.2007 - Labā Gana svētdiena
06.05.2007 - Lieldienu piektā svētdiena
13.05.2007 - Lieldienu sestā svētdiena
Lieldienu VII svētdiena (Gads C)
07.06.2007 - Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētki
Svētdiena, 2007. gada 17. jūnijs
22.07.2007 - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
29.07.2007 - XVII svētdiena
05.08.2007 - XVIII svētdiena
14.08.2007 - Sv. Meinards — Latvijas aizbildnis
Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs (B gads)
19.08.2007 - XX svētdiena
2.09.2007 - XXII svētdiena
09.09.2007 - XXIII svētdiena
16.09.2007 - XXIV svētdiena
30.09.2007 - XXVI svētdiena
07.10.2007 - XXVII svētdiena
21.10.2007 - XXIX svētdiena
28.10.2007 - XXX svētdiena
02.11.2007 - Dvēseļu diena
04.11.2007 - XXXI svētdiena
18.11.2007 - XXXIII svētdiena
25.11.2007 - Jēzus Kristus Pasaules karalis
02.12.2007 - Adventa I svētdiena
09.12.2007 - Adventa II svētdiena
16.12.2007 - Adventa III svētdiena
23.12.2007 - Adventa IV svētdiena
25.12.2007 - Kristus dzimšanas svētki
30.12.2007 - Svētās ģimenes svētki
06.01.2007 - Kunga parādīšanās svētki
20.01.2008 - II svētdiena
02.02.2008 - Kunga Prezentācija svētnīcā
17.02.2008 - Gavēņa laika II svētdiena
02.03.2008 - Gavēņa laika IV svētdiena
09.03.2008 - Gavēņa laika V svētdiena
16.03.2008 - Palmu (Pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena
20.03.2008 - Lielā ceturtdiena
23.03.2008 - Kunga augšāmcelšanās Lieldienu svētdiena
06.04.2008 - Lieldienu trešā svētdiena
13.04.2008 - Lieldienu ceturtā svētdiena
27.04.2008 - Lieldienu sestā svētdiena
04.05.2008 - Lieldienu septītā svētdiena
Svētā Gara nosūtīšana - Vasarsvētki
22.03.2009 - Gavēņa laika IV svētdiena
08.06.2008 - 10. svētdiena
15.06.2008 - 11. svētdiena
Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana (Gads B)
29.06.2008 - Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils (svētki)
06.07.2008 - XIV svētdiena
13.07.2008 - XV svētdiena
Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena (Gads B)
03.08.2008 - XVIII svētdiena
21.09.2008 - XXV svētdiena
05.10.2008. - XXVII svētdiena
12.10.2008. - XXVIII svētdiena
19.10.2008. - XXIX svētdiena
Visu svēto diena (Gads B)
23.11.2008. - Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis
30.11.2008. - Adventa pirmā svētdiena
7.12.2008. - Adventa otrā svētdiena
14.12.2008. - Adventa trešā svētdiena
21.12.2008. - Adventa ceturtā svētdiena
25.12.2008. - Kristus piedzimšana
28.12.20008. - Svētās ģimenes svētki
06.01.2008. - Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena
18.01.2009. - II svētdiena
25.01.2009. - III svētdiena
22.02.2009.- VII svētdiena
01.03.2009 - Gavēņa laika I svētdiena
08.03.2009. - Gavēņa laika II svētdiena
19.03.2009 - svētā Jāzepa svētki
09.04.2009 - Lielā ceturtdiena
10.04.2009 - Lielā piektdiena. Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena
11.04.2009 - Klusā sestdiena
12.04.2009 - Kunga augšāmcelšanās Lieldienu svētdiena
19.04.2009 - Kunga Žēlsirdības svētdiena
26.04.2009 - Lieldienu trešā svētdiena
03.05.2009 - Labā Gana svētdiena
17.05.2009 - Lieldienu sestā svētdiena
31.05.2009 - Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki
26.07.2009 - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
XVIII svētdiena (B gads)
09.08.2009 - XIX svētdiena
15.08.2009 - Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs
Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena (Gads B)
20.09.2009 - XXV svētdiena
04.10.2009 - XXVII svētdiena
11.10.2009 - XXVIII svētdiena
01.11.2009 - Visu svēto diena
22.11.2009 - Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis
29.11.2009 - Adventa I svētdiena
06.12.2009 - Adventa II svētdiena
Adventa trešā svētdiena (Gads C)
Adventa IV svētdiena (Gads C)
03.01.2010 - Otrā svētdiena pēc Ziemassvētkiem
06.01.2010- Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena
Kunga Jēzus kristīšana (Gads C)
24.01.2010 - III svētdiena
31.01.2010 - IV svētdiena
28.02.2010 Gavēņa laika II svētdiena
07.03.2010 - Gavēņa laika III svētdiena
28.03.2010 - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
01.04.2010 - Lielā ceturtdiena
02.04.2010- Lielā piektdiena. Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena
18.04.2010 - Lieldienu III svētdiena
09.05.2010 - Lieldienu VI svētdiena
13.05.2010 - Kunga debeskāpšana
23.05.2010 - Svētā Gara nosūtīšana
03.06.2010 - Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki
06.06.2010 - X svētdiena
29.06.2010 - Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils
01.08.2010 - XVIII svētdiena
29.08.2010. - XXII svētdiena
02.10.2010 - Svēto sargeņģeļu piemiņas diena
01.11.2010 - Visu svēto diena
14.11.2010 - XXXIII svētdiena
21.11.2010 - Jēzus Kristus - visas pasaules Karalis
28.11.2010 - Adventa I svētdiena
12.12.2010 - Adventa III svētdiena
19.12.2010 - Adventa IV svētdiena
24.12.2010 - Ziemsvētki - Kristus piedzimšana
02.01.2011 - Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem
06.01.2011 - Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena
09.01.2011. - Kunga Jēzus kristīšana
16.01.2011 - Parastā liturģiskā laika 2. svētdiena
Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena (Gads A)
06.02.2011 - Parastā liturģiskā laika 5. svētdiena
20.02.2011 - Parastā liturģiskā laika 7. svētdiena
27.02.2011 - Parastā liturģiskā laika 8. svētdiena
13.03.2011 - Gavēņa laika 1. svētdiena
20.03.2011 - Gavēņa laika 2. svētdiena
27.03.2011 - Gavēņa laika 3. svētdiena
03.04.2011 - Gavēņa laika 4. svētdiena
10.04.2011 - Gavēņa laika 5. svētdiena
17.04.2011 - Palmu (Pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena
24.04.2011 - Kunga augšāmcelšanās. Lieldienu svētdiena.
08.05.2011 - Lieldienu 3. svētdiena
15.05.2011 - Labā Gana svētdiena
22.05.2011 - Lieldienu 5. svētdiena
29.05.2011 - Lieldienu 6. svētdiena
02.06.2011 - Kunga debeskāpšana
05.06.2011 - Lieldienu 7. svētdiena
Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki (Gads A)
19.06.2011 - Vissvētās Trīsvienības svētki
23.06.2011 - Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki
29.06.2011 - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki
03.07.2011 - Parastā liturģiskā laika 14. svētdiena
17.07.2011 - Pastā liturģiskā laika 16. svētdiena
15.08.2011 - Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs
14.08.2011 - Sv. Meinards, Latvijas aizbildnis
04.09.2011 - Parastā liturģiskā laika 23. svētdiena
11.09.2011 - Parastā liturģiskā laika 24. svētdiena
Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena (02.10.2011)
09.10.2011 - Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena
16.10.2011 - Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena
23.11.2011 - Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena
30.10.2011 - Parastā liturģiskā laika 31. svētdiena
01.11.2011 - Visu svēto diena
06.11.2011 - Parastā liturģiskā laika 32. svētdiena
20.11.2011 - Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis
Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana (Lieli svētki)
Ziemassvētki – Kristus piedzimšana (25.12.2011)
08.01.2012 - Kunga Jēzus kristīšana
29.01.2012. - Parastā liturģiskā laika 4. svētdiena
Parastā liturģiskā laika 5. svētdiena (B gads)
Parastā liturģiskā laika 6. svētdiena (B gads)
Parastā liturģiskā laika 7. svētdiena (B gads)
Parastā liturģiskā laika 13. svētdiena (Gads B)
Parastā liturģiskā laika 17. svētdiena (B gads)
Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena (Gads B)
Ziemassvētki - Kristus piedzimšana (Gads C) 
Parastā liturģiskā laika 2. svētdiena (Gads C)
Parastā liturģiskā laika IX svētdiena (Gads C)