Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

19.08.2007 - XX svētdiena

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas (Jer 38, 4-6.8-10)

Jeruzalemes aplenkuma laikā augstmaņi, kas Jeremiju bija ieslodzījuši cietumā, sacīja ķēniņam: "Šim cilvēkam jāmirst, jo viņš tīšuprāt novājina to karavīru rokas, kas ir palikuši šajā pilsētā, un visu ļaužu rokas, runādams viņiem šādus vārdus. Tik tiešām, šis cilvēks nemeklē mieru šai tautai, bet gan nelaimi."

Un ķēniņš Sedecijs atbildēja: "Lūk, viņš ir jūsu rokās. Ķēniņš taču jums neko nevar atteikt." Tad viņi paņēma Jeremiju un iemeta viņu ķēniņa dēla Malhija ūdens tvertnē, kas atradās sardzes pagalmā. Tie nolaida Jeremiju lejā ar virvēm. Bet tvertnē nebija ūdens, tikai dubļi, tāpēc viņš iegrima dubļos.

Tad Ebedmeleks izgāja ārā no ķēniņa pils un vērsās pie ķēniņa, sacīdams: "Mans kungs, ķēniņ! Tie vīri rīkojās ļauni visā, ko ir izdarījuši pravietim Jeremijam, iemetot viņu ūdens tvertnē, lai viņš tur nomirtu badā, jo pilsētā taču nav vairs maizes."

Tāpēc ķēniņš etiopietim Ebedmelekam deva pavēli, sacīdams: "Paņem no turienes sev līdz trīs vīrus un izvelc pravieti Jeremiju no ūdens tvertnes, pirms viņš nomirst." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 40 (39)

Refrēns: Kungs, steidzies man palīdzēt!

Es gaidīt gaidīju Kungu,
un Viņš man pievērsās.
Un Viņš uzklausīja manu saucienu
un izveda mani no posta bedres un dubļu peļķes;
un uz klints Viņš nostādīja manas kājas
un stingrus darīja manus soļus. R. 

Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu —
slavas dziesmu mūsu Dievam.
Daudzi redzēs un bīsies,
un cerēs uz Kungu. R.

Bet es esmu trūcīgs un nabags,
un Kungs rūpējas par mani.
Tu esi mans aizstāvis un mans glābējs: mans Dievs, nekavējies! R.
 

Lasījums no vēstules ebrejiem (Ebr 12, 1-4)

Brāļi, tā kā ap mani ir tik liels daudzums liecinieku, tad nometīsim katru smagumu un mums apkārt esošo grēku un ar izturību dosimies mums priekšā stāvošajā cīņā. Raudzīsimies uz Jēzu, kas ir mūsu ticības dibinātājs un piepildītājs.

Viņš nolemtā prieka vietā pacieta krustu, neskatoties uz tā pazemojumu, un apsēdās Dieva troņa labajā pusē. Domājiet par Viņu, kas pārcieta no grēciniekiem tik lielu pārestību, lai jūs nepagurtu, salauzti garā. Jūs vēl neesat pretojušies līdz asinīm, cīnīdamies ar grēku. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Manas avis klausa manu balsi, es tās pazīstu, un tās man seko.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 12, 49-53)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Es atnācu uguni mest uz zemi, un ko gan vēlos? Kaut tā jau degtu! Bet man jāpieņem kristība, un cik ļoti es mokos, kamēr tas notiks. Jūs domājat, ka es atnācu zemei dot mieru? Nē, es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šī laika pieci vienā namā būs sašķelti: trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs nostāsies pret dēlu, un dēls pret tēvu; māte pret meitu, un meita — pret māti, vīramāte — pret savu vedeklu, un vedekla — pret vīramāti." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv