Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

07.10.2007 - XXVII svētdiena

Lasījums no pravieša Habakuka grāmatas (Hab 1, 2-3; 2, 2-4)

Cik ilgi vēl, Kungs, lai es saucu, un Tu mani neuzklausi? Cik ilgi lai kliedzu pēc Tevis: "Varmācība!", un Tu nenāc izglābt? Kāpēc Tu man liki pieredzēt pārestību un noskaties uz ļaunprātību? Lūk, posts un varmācība ir manā priekšā, ir radušies strīdi, un izceļas ķildas. 

Un Kungs atbildēja man un sacīja: "Uzraksti redzēto un iegreb to plāksnēs, lai lasītājs var viegli to izlasīt. Jo šis redzējums ir noteiktam laikam, tomēr tā piepildīšanās noteikti pienāks, bet, ja vilcinātos, tad gaidi to, jo tas ātri nāks un nekavēsies. Lūk, nonīks tas, kam dvēsele nav krietna, bet taisnīgais, pateicoties savai uzticībai, dzīvos." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 95 (94)

Refrēns: Nenocietiniet savu sirdi!

Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju!
Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā
un gavilēsim Viņam dziesmās! R.

Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
jo Viņš ir mūsu Dievs,
bet mēs — Viņa tauta un Viņa ganāmpulka avis. R. 

Kaut jūs šodien dzirdētu Viņa balsi:
"Nenocietiniet savu sirdi
kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,
kur mani kārdināja jūsu tēvi:
viņi pārbaudīja mani,
lai gan bija redzējuši manus darbus." R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila  otrās vēstules Timotejam (2 Tim 1, 6-8.13-14)

Es tev atgādinu, lai tu no jauna uzmodinātu Dieva dāvanu, kas ir tevī, pateicoties manu roku uzlikšanai. Jo Dievs mums nav devis bailīguma, bet gan spēka un mīlestības, un skaidras domāšanas Garu.

Tāpēc nekautrējies no liecības par mūsu Kungu, nedz no manis — Viņa gūstekņa, bet līdzdarbojies Evaņģēlijam saskaņā ar Dieva spēku. Veselīgo mācību, ko dzirdēji no manis, paturi kā paraugu ticībā un mīlestībā, kas ir Kristū Jēzū. Sargā labo ieguvumu ar Svētā Gara palīdzību, kas mājo mūsos. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Kunga Vārds pastāv mūžam, un šis Vārds jums ir sludināts Evaņģēlijā.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 17, 5-10)

Tajā laikā apustuļi sacīja Kungam: "Pavairo mūsu ticību!" Bet Kungs sacīja: "Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zīdkokam: "Izraujies ar saknēm un pārstādies jūrā!" — un tas jums paklausītu.

Un kurš no jums, kam ir kalps, kas ar vai gana, tam sacīs, kad tas atgriežas no tīruma: "Tūlīt nāc un sēdies pie galda"? Vai tad viņš tam drīzāk neteiks: "Sagatavo man vakariņas, apjozies un apkalpo mani, kamēr es ēdīšu un dzeršu, un pēc tam paēdīsi un padzersi tu"? Vai tad viņš pateicas šim kalpam, ka tas izpilda to, kas bija pavēlēts?

Tāpat arī jūs sakiet, kad būsiet izdarījuši visu, kas jums pavēlēts: "Mēs esam nederīgi kalpi; mēs izdarījām to, ko mums vajadzēja darīt."" Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv