Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena (02.10.2011)

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 5, 1-7)
Es dziedāšu savam mīļotajam mana drauga dziesmu par viņa vīnadārzu:
Manam mīļotajam bija vīnadārzs auglīgā kalnā. Un viņš tam apkārt uzcēla žogu un no tā aizvāca akmeņus, un tajā iestādīja izmeklētus vīnakokus, un tā vidū uzbūvēja torni, un tajā ierīkoja vīna spiestuvi, un gaidīja, kad tas nesīs vīnogu ķekarus, bet tas deva skābas meža vīnogas. Tā nu tagad, Jeruzalemes iedzīvotāj un Jūdas vīrs, spriediet tiesu starp mani un manu vīnadārzu! Kas man vēl bija jādara manam vīnadārzam, bet es to tam neizdarīju? Kādēļ es gaidīju, lai tas nestu vīnogu ķekarus, bet tas deva meža vīnogas?
Un tagad es jums teikšu, ko es izdarīšu savam vīnadārzam: es nojaukšu tā žogu, un tas tiks izpostīts, es noārdīšu tā mūri, un tas tiks izmīdīts. Un es to atstāšu novārtā, tas netiks apgriezts, nedz uzrakts, tā ka saaugs ērkšķi un dadži. Un mākoņiem es pavēlēšu, lai pār to nenolīst lietus.
Jo debespulku Kunga vīnadārzs ir Izraēļa nams, un Jūdas vīri – Viņa izvēlētā atvase. Es gaidīju, ka viņi ievēros taisnību, bet, lūk, noziedzības, un gaidīju likumību, bet, lūk, nekrietnība. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 80 (79)
Refrēns: Kunga vīnakalns ir Viņa tauta.

No Ēģiptes Tu pārcēli vīnakoku,
Tu izdzini pagānus un viņu iedēstīji.
Savas atvases viņš izpleta līdz jūrai
un līdz pat upei – savus dzinumus. R.

Kāpēc Tu nojauci viņa mūrus,
un viņa augļus plūc visi, kas iet garām pa ceļu?
Viņu izrakņā mežacūkas,
un lauka zvēri viņu apgrauž. R.

Debespulku Dievs, atgriezies,
paskaties no Debesīm,
uzlūko un apraugi šo vīnakoku,
un pasargā viņu, ko ir iestādījusi Tava labā roka,
atvasi, ko Tu sev esi nostiprinājis. R.

Mēs neatkāpsimies no Tevis.
Tu uzturi mūs dzīvus,
un mēs piesauksim Tavu vārdu.
Kungs, debespulku Dievs, atjauno mūs atkal,
rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem (Flp 4, 6-9)
Brāļi, neraizējieties ne par ko, bet visās lietās savas vajadzības dariet zināmas Dievam lūgšanā un pateicības pilnos lūgumos. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkādu saprašanu, pasargās jūsu sirdi un prātu Kristū Jēzū.
Un visbeidzot, brāļi, visu, kas vien ir patiess, kas ir godājams, kas taisnīgs, kas tīrs, kas patīkams, kam ir laba slava un kas vien ir tikumīgs, un kas vien slavējams, to paturiet prātā. Un dariet to, ko jūs iemācījāties un saņēmāt, un dzirdējāt, un redzējāt pie manis; un miera Dievs būs ar jums. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Ne jūs mani izvēlējāties,
bet Es jūs izvēlējos
un norīkoju tam, lai jūs ietu un nestu augļus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 21, 33-43)
Tajā laikā Jēzus sacīja virspriesteriem un tautas vecākajiem: “Noklausieties citu līdzību! Bija kāds namatēvs, kas iestādīja vīnadārzu, apjoza to ar mūri, izraka tajā vīna spiestuvi un uzcēla torni, un iznomāja to vīnkopjiem, un pats aizceļoja.
Bet, kad tuvojās ražas laiks, viņš sūtīja pie vīnkopjiem savus kalpus, lai saņemtu tā augļus. Bet vīnkopji, sagrābuši viņa kalpus, vienu sasita, citu nogalināja, citu nomētāja akmeņiem. Tad viņš atkal sūtīja citus kalpus, bet viņi ar tiem izrīkojās tāpat.
Visbeidzot viņš sūtīja pie viņiem savu dēlu, sacīdams: “No mana dēla viņi kaunēsies.” Bet vīnkopji, ieraudzījuši dēlu, runāja savā starpā: “Šis ir mantinieks. Nāciet, nogalināsim viņu, un mums piederēs viņa mantojums!” Un tie viņu sagrāba, izmeta ārā no vīnadārza un nogalināja.
Kad nu vīnadārza saimnieks pārnāks, ko gan viņš darīs ar šiem vīnkopjiem?”
Viņi Tam atbildēja: “Ļaundarus viņš bez žēlastības pazudinās un vīnadārzu iznomās citiem vīnkopjiem, kas viņam atdos augļus savā laikā.”
Jēzus viņiem sacīja: “Vai jūs nekad neesat lasījuši Rakstos: “Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni; to ir izdarījis Kungs, un tas ir brīnums mūsu acīs”?
Tādēļ Es jums saku, ka Dieva valstība no jums tiks atņemta un atdota tautai, kas nes tās augļus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.