Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētā Mise

Sv. Mises nozīme cilvēka ikdienā (4.daļa)
13.02.2005 pl. 03:14

Žans Marija Kardināls Lustižers
Tulkojusi Ingrīda Kramiņa

Beidzot vēl ceturtā tēma: nevienas Euharistijas svinības nenotiek bez priestera klātbūtnes. Saņemot Iesvētīšanas sakramentu (Priesterības sakramentu), priesteris kļūst līdzdalīgs apustuļu, divpadsmit Baznīcas pīlāru, sūtībā. Kāpēc viņa amats ir nepieciešams Euharistijā?

Iesvētītais kalps – bīskaps, kurš ir apustuļu pēctecis, vai priesteris sniedz ar Dieva palīgu Baznīcā sapulcētajai tautai Kristu pašu, kurš, izmantojot priestera muti šeit darbojas kā sava ķermeņa Galva. Ar priestera amata starpniecību kristītie vienmēr no jauna Euharistijas svinībās atzīst un apliecina sevi kā Kristus ķermeni. Priesteris ir nepieciešamais garants Baznīcai, lai tai būtu skaidrība un drošība, ka tās Euharistijas svinības ir Kristus svinības, ka Vārds, kurā tā ir līdzdalīga, ir Kristus dāvāts, ka tās vienība ir Kristū, kopš piedod un mīl savus brāļus. Mums vēl būs izdevība nākošajās nodaļās pārdomāt jautājumus par priestera amatu.

Šeit es vēlētos Jūsu iespējamos jautājumus par Svēto Misi apskatīt secībā, kas ir atbilstoša šo svinību norisei no sākuma līdz beigām. Citas grāmatas papildinās Jūsu zināšanas. Taču vispirms, kas notiek Svētajā Misē? Kāpēc telpas ir tā iekārtotas? Ko nozīmē žesti un vārdi? Es ceru, ka šo jautājumu analīze palīdzēs Jums ar lielāku izpratni un prieku ik svētdienu, jā, varbūt pat katru dienu, ja Dievs Jums dāvās tādu žēlastību, piedalīties Svētajā Misē un arī vairāk iegūt.