Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Svētku dievkalpojumi Liepājas diecēzē
22.12.2019 pl. 08:01
Kristus dzimšanas svētku un Jaunā gada dievkalpojumi Liepājas diecēzē.

24. decembris – Ziemsvētku vigīlija
25. decembris – Kristus dzimšanas svētki
26. decembris – Otrie Ziemsvētki, sv. Stefana svētki
27. decembris – piektdiena (atturēšanās no gaļas ēšanas nav saistoša) - sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētki (tiek svētīts vīns un sulas)
28. decembris – Sv. Nevainīgo Bērniņu mocekļu svētki
29. decembris – Sv. Ģimenes svētki
31. decembris – Vecā gada noslēgums
2020.g. 1. janvāris – Jaunais gads – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki
2020.g. 6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki, Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena


Liepājas sv. Jāzepa katedrāle
Rakstvežu iela 13

24. decembris - Adventa laika Sv. Mise 8.00

Ziemsvētku vigīlija

16.00 Sv. Mise, Betlēmes iesvētīšana. 
18.00 Sv. Mise.
22.00 Sv. Mise.

25. decembris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 16.00

26. decembris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 16.00

27. decembris - Sv. Mise: 8.00, 18.00

28. decembris - Sv. Mise: 8.00, 18.00

29. decembris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 16.00

31. decembris - Sv. Mise: 8.00, 18.00, 23.00

2020. g. 1. janvāris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 16.00

2020. g. 6. janvāris - Sv. Mise: 8.00, 11.00, 18.00

Liepājas Sv. Dominika baznīca
Jelgavas iela 17

24. decembris - vigīlijas Sv. Mise 18.30

25. decembris - Sv. Mise (krievu val.) 10.00; Sv. Mise (latviešu val.) 12.00

26. un 27. decembris - Sv. Mise: 18.30

28. decembris - Sv. Mise: 12.00

2020. g. 1. janvāris - Sv. Mise: 18.30

Liepājas Sv. Meinarda baznīca
Ganību iela 120

Svētās Mises notiks Lauku ielā 52 klostera kapelā

25. decembris - Sv. Mise: 11.00

29. decembris - Sv. Mise: 11.00

2020. g. 1. janvāris - Sv. Mise: 11.00

6. janvāris - Sv. Mise: 18.00

 

Liepājas Māras baznīca
Koku iela 7

24. decembris - vigīlijas Sv. Mise 18.00

25. decembris - Sv. Mise: 9.00

2020.g. 1. janvāris - Sv. Mise: 9.00

2020.g. 6. janvāris - Sv. Mise: 18.00

Aizputes sv. Ignācija no Lojolas baznīca
 Aizpute, Kuldīgas iela 3

24. decembris - vigīlijas Sv. Mise 20.00

25. decembris - Sv. Mise: 10.00

26. decembris - Sv. Mise: 18.00

31. decembris - Sv. Mise: 18.00

2020.g. 1. un 6. janvāris - Sv. Mise: 10.00

Alsungas Sv. Miķeļa baznīca
Alsunga, Skolas iela 1

24. decembris - Ziemsvētku vigīlijas Sv. Mise 19.00

25. decembris - Sv. Mise: 12.00

Bārtas Kristus Augšāmcelšanās baznīca

25. decembris - Sv. Mise: 13.00

Brocēnu draudze
Sv. Benedikta kapela. Lielcieceres iela 1, Brocēni

25. decembris - Sv. Mise: 9.00

29. decembris - Sv. Mise: 9.00

Dundagas draudze

25. decembris - Sv. Mise: 13.00

Ezeres Kristus Karaļa draudze

24. decembris - Sv. Mise: 15.00

31. decembris - Sv. Mise: 14.00

2020.g. 6. janvāris - Sv. Mise: 11.00

Grobiņas Sv. Brigitas baznīca
Grobiņa, Celtnieku iela 33

24. decembris - Sv. Mise: 18.00

Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

25. decembris - Sv. Mise: 10.00

Jūrkalnes Sv. Jāzepa baznīca

24. decembris - Sv. Mise: 17.00

Kalnu Sv. Agates draudze

24. decembris - Sv. Mise: 15.00

Kandavas Gvadelupes Dievmātes baznīca
Kandava, Liepu iela 2

24. decembris - Vigīlijas Sv. Mise 15.00

25. decembris - Sv. Mise: 15.00

2020. gada 1. janvāris - Sv. Mise: 15.00

Kuldīgas Sv. Trīsvienības baznīca
Tirgus iela 2 , Kuldīga

24. decembris - Vigīlijas Sv. Mise 20.00

25. un 26. decembris - Sv. Mise: 11.00

27. decembris - Sv. Mise: 8.00

28. decembris - Sv. Mise: 9.00

29. decembris - Sv. Mise: 11.00

31. decembris - Sv. Mise: 18.00

2020. gada 1. janvāris - Sv. Mise: 11.00

Kolkas Dievmātes Jūras Zvaigznes baznīca

25. decembris - Sv. Mise: 15.00

Lēnu Sv. Trīsvienības baznīca

24. decembris - Sv. Mise: 17.00

29. decembris - Sv. Mise: 15.00

Lutriņu Svētā Gara draudze

25. decembris - Sv. Mise: 14.00

Pāvilostas Svētā Gara baznīca
 

24. decembris - Sv. Mise: 17.00

2020.g. 6. janvāris - Sv. Mise: 14.00

Rojas Sv. apustuļa Andreja draudze

24. decembris - 17.30 vigīlijas Sv. Mise

Saldus Sv.Pētera un Pāvila baznīca
J.Rozentāla iela 16

24. decembris - Sv. Mise: 18.00

25., 26. un 29. decembris - Sv. Mise: 11.00

31. decembris - Sv. Mise: 18.00

2020.g. 1. janvāris - Sv. Mise: 11.00

2020.g. 6. janvāris - Sv. Mise: 18.00

Silaiņu Sv. Jāzepa draudze

26. decembris - Sv. Mise: 14.00

Talsu Vissv. Jaunavas Marijas baznīca
Ruģēna iela 6

24. decembris - 19.30 vigīlijas Sv. Mise

25. decembris - Sv. Mise: 10.00

2020. gada 1. janvāris - Sv. Mise: 18.00

Ugāles Sv. Monikas Romas katoļu draudze

25. decembris - Sv. Mise: 15.00

Vaiņodes Sv. Krusta baznīca

24. decembris - Sv. Mise: 20.00

Vecpils sv. Laurencija bznīca 

24. decembris - Sv. Mise: 14.00

Ventspils Sv. Krusta baznīca
Ventspils, Jūras iela 32/34

24. decembris - Sv. Mise: 18.00 vigīlijas Sv. Mise, 24.00

25. decembris - Sv. Mise: 9.00 (poļu val.), 11.00

26. decembris - Sv. Mise: 9.00 (poļu val.), 11.00

27. decembris - Sv. Mise: 18.00

28. decembris - Sv. Mise: 11.00; 18.00

29. decembris - Sv. Mise: 9.00 (poļu val.), 11.00

31. decembris - Sv. Mise: 18.00

2020.g. 1. janvāris - Sv. Mise: 9.00 (poļu val.), 11.00

6. janvāris - Sv. Mise: 9.00 (poļu val.), 11.00, 18.00

Zirņu Sv. Mārtiņa draudze

25. decembris - Sv. Mise: 13.00