Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumu tiešraides
04.04.2020 pl. 18:13
Šajā gadā, kad dzīvojam ārkārtas situācijā, Lieldienas - Kristus Augšāmcelšanās svētki - būs, bet citādāki. Varēsim piedalīties dievkalpojumos attālināti.

Tomēr šīs Klusās (Lielās) nedēļas dienas lai ikvienam no mums ir pārdomu un lūgšanu dienas ģimenēs. Atšķirtības laikā pacentīsiemies novērtēt to, kas mums bija un ko tik bieži uztvērām kā pašsaprotamu, bet nevis kā lielu Dieva dāvanu. Pateiksimies Dievam arī par jaunajām tehnoloģijām, ar kurām ir iespēja piedalīties (kaut arī ne pilnīgi) dievkalpojumos. Nemitīgi lūgsim Dieva palīdzību šīs situācijas risināšanā, lūgsim to visiem slimajiem, ārstiem, visiem, kas rūpējas par tiem, kas ir apdraudēti. Lūgsimies par mūsu valsti un tās vadītājiem, par Baznīcu un tās vadītājiem, lai visi, Dieva žēlastības stiprināti, varētu vadīt uzticētos ļaudis šajā grūtajā brīdī. Lūgsim par tiem, kam šķiet, ka dzīve sabrūk, lai ar Svētā Gara vadību un labu cilvēku atbalstu viņi pamana risinājumus un var pārvarēt dzīves grūtības.

Šajā laikā priesteri svin Svētās Mises par mums un mūsu vajadzībā. Neaizmirsīsim viņus un mūsu draudzes iespēju robežās turpināt finansiāli atbalstīt. Liepājas diecēzes draudžu konti atrodami šeit.

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

 

Liepājas sv. Jāzepa katedrāle

Youtube.com/katedrale lv

Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena (05.04.2020)
Sv. Mise - 9.00; 11.00; 16.00

Pirmdien, otrdien, trešdien
Sv. Mise - 8.00; 18.00

Lielā Ceturtdiena
Pēdējo Vakariņu Sv. Mise - 18.00

Lielā Piektdiena
Kunga Ciešanu dievkalpojums - 15.00

Lieldienu vigīlija (sestdien)
Sv. Mise - 18.00

Lieldienas - Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētki (12.04.2020)
Sv. Mise - 8.00; 11.00; 16.00


Saldus sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze

 Facebook/Saldus sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze ; Youtube.com/Saldus katoļu draudze

Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena (05.04.2020)
Sv. Mise - 11.00  

Lielā Ceturtdiena
Pēdējo Vakariņu Sv. Mise - 18.00

Lielā Piektdiena
Kunga Ciešanu dievkalpojums - 11.00

Lieldienu vigīlija (sestdien)
Sv. Mise - 18.00

Lieldienas (12.04.2020)
Sv. Mise - 11.00


Ventspils sv. Krusta Romas katoļu draudze

 Facebook/Ventspils sv. Krusta Romas katoļu draudze 

Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena (05.04.2020)
Sv. Mise - 9.00 (PL); 11.00 (LV) 

Lielā Ceturtdiena
Pēdējo Vakariņu Sv. Mise - 18.00

Lielā Piektdiena
Kunga Ciešanu dievkalpojums - 15.00
Krusta ceļš - 17.00

Lieldienu vigīlija (sestdien)
Sv. Mise - 20.00

Lieldienas (12.04.2020)
Sv. Mise - 9.00 (PL); 11.00 (LV)


Kuldīgas Sv. Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīca
(Kuldīgas sanktuārijs Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzīvības Mātes godam)

 Youtube.com/Kuldīgas Dievmātes sanktuārijs

Lielā Ceturtdiena
Pēdējo Vakariņu Sv. Mise - 18.00

Lielā Piektdiena
Kunga Ciešanu dievkalpojums - 15.00

Lieldienu vigīlija (sestdien)
Sv. Mise - 20.00

Lieldienas (12.04.2020)
Sv. Mise - 11.00