Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Eiropas Katoļu ģimeņu asociāciju federācija (FAFCE) atbalsta Satversmes grozījumus par labu laulībai un ģimenei
13.01.2021 pl. 13:35

Šajās dienās Saeimas deputāti ir saņēmuši e-pasta vēstules no vairāku Eiropas valstu pārstāvjiem un organizācijām, kas pauž savu atbalstu Saeimā iesniegtajam likumprojektam, kurā rosināts Satversmē nostiprināt dabiskas ģimenes definīciju.

2021. gada 12. janvārī šādu atbalstu sniedza arī Briselē bāzētā Eiropas Katoļu ģimeņu asociāciju federācija (Federation of Catholic Family Associations in Europe)

“Mēs atbalstām Latvijas likumdevēju centienus pamatlikuma (Satversmes) līmenī atzīt laulību kā stabilu vīrieša un sievietes savienību, kas ir ģimenes pamatā” – tā saka Vinčenzo Bassi – Eiropas Katoļu ģimeņu asociāciju federācijas (FAFCE) prezidents, atsaucoties uz ierosinātajiem Satversmes grozījumiem, kas iesniegti Latvijas Republikas Saeimā.

Šīs izmaiņas saskanēs ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu (Bulgārijas, Horvātijas, Ungārijas, Polijas un Slovākijas) konstitūcijās noteikto. “Šāda veida izmaiņas var kļūt par pozitīvu zīmi dzīvīgai un nobriedušai demokrātiskai sabiedrībai. Mēs ļoti ceram, ka Latvijas Parlaments dosies šajā virzienā,” paziņoja Kornels Barbī, FAFCE viceprezidents.

FAFCE goda prezidents Antuāns Renārs uzskata, ka "atzīstot ģimeni par sabiedrības pamatšūniņu, vienlaikus atzīstama stabilas vīrieša un sievietes – laulāto savienības loma jaunas dzīvības sagaidīšanā un vecāku uzdevumā pieņemt, rūpēties un izglītot savus bērnus. Vīrieša un sievietes savienība tiešā veidā pozitīvi ietekmē ekonomiku un sociālo izaugsmi un veido (garantē) ilgtspējīgu un ilgmūžīgu nākotni visai nācijai un cilvēcei".

Prezidents Bassi noslēdz: “Šī brīža pandēmija visiem skaidri parādīja ģimenes būtisko lomu: šis ir īstais brīdis, lai likumdevēji no visām politiskajām partijām atzītu šo vienkāršo faktu. Tas nav ideoloģijas jautājums. Visiem vajadzētu vēlēties šīs konstitucionālās izmaiņas, kas, cerams, nesīs konkrētus augļus Latvijas ģimenēm caur ģimenei draudzīgu politiku."

Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes 2020.gada 22.decembrī publicētie dati liecina par to, ka nabadzības riskam Latvijā 2019.gadā bija pakļauti 21,6%, bet nabadzības riska slieksnis palielinājās tieši ģimenēm ar bērniem. Diemžēl, krīzei turpinoties, situācija vēl pasliktināsies un joprojām ļoti būtisks ir Satversmes 110.pantā iekļautais valsts pienākums īpaši palīdzēt bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

Ja Saeimas Juridiskā komisija virzīs tālāk ceturtdien tai nododamo iniciatīvu, tam būs nepieciešamas 2/3 parlamenta balsu visos lasījumos.

Eiropas Katoļu ģimeņu asociāciju federācija (FAFCE) pārstāv 28 nacionālas un vietējās nozīmes asociācijas: mēs esam Katoļu ģimeņu balsu pārstāvji Eiropā. FAFCE piedalās Eiropas Padomes darbā kopš 2002.gada un ir Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras platformas dalībnieks.

Kā šodien izplatītajā preses ziņojumā informēja neatkarīgā deputāte J. Stepaņenko, Saeimas deputāti ir saņēmuši atbalsta vēstules no Itālijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas, Igaunijas. Atbalstu Satversmes grozījumiem ir izteikušas arī vairākas starptautiskas organizācijas.

Atgādinām, ka iesniegtajā likumprojektā ir paredzēti grozījumi Satversmes 110. pantā, izsakot to šādā redakcijā: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Kā zināms, Nacionālā apvienība likumprojektu iesniedza atsaucoties uz 13 Reliģisko konfesiju vadītāju aicinājumu Saeimas deputātiem nostiprināt Satversmē izpratni par ģimeni kā savienību, kas balstīta tādā laulībā starp vīrieti un sievieti.

Latvijas Bīskapu konference aicina lūgties par rītdienas, tas ir 14. janvāra, Saeimas ārkārtas sēdi, saistībā ar balsojumu par Satversmes 110. punkta izmaiņām. Sēde sākas plkst. 9.00.