Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Adventa pārdomas kopā ar Baznīcas doktorēm: ceturtā svētdiena
18.12.2022 pl. 08:13
Vai Marijas personiskā identitāte beidza pastāvēt Pasludināšanas laikā? Vai viņas pašaiszliedzīgais "Lūk, es esmu Kunga kalpone" signalizēja par viņas pašas dzīvesstāsta beigām, ja bija aizsākusies viņas kā Dievdzemdētājas dzīve?

Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!

“Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete. Pie jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. To izdzirdusi, tā iztrūkās no viņa valodas un domāja: kas tā par sveicināšanu? Bet eņģelis viņai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, Un Viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama. Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda! Un eņģelis no viņas aizgāja.” (Lk 1, 26-38)

Vai Marijas personiskā identitāte beidza pastāvēt Pasludināšanas laikā? Vai viņas pašaiszliedzīgais “Lūk, es esmu Kunga kalpone” signalizēja par viņas pašas dzīvesstāsta beigām, ja bija aizsākusies viņas kā Dievdzemdētājas dzīve? Tieši otrādi. Ar savu “jā” Dieva plāna īstenošanai Marija vēl pilnīgāk iesniedzās un balstījās savā unikālajā patībā. Tuvojoties Adventa laika beigām, Marijas liecība mudina mūs pakāpties atpakaļ un mēģināt saskatīt tādu pašu (vai vismaz potenciālu) uzplaukumu mūsu pašu dzīvē.

Visu Adventa laiku mēs esam lūgušies, lai mūsu dzīve nestu citiem arvien vairāk starojošo Dieva godību. Kā redzējām pēdējo trīs nedēļu laikā, mēs izstarojam Dieva klātbūtni, ja dzīvojam no patiesības, ka Dievs mūs mīl. Tas nozīmē tuvāk iepazīt Jēzū atklājušos Dievu, sadarboties ar Svētā Gara pārveidojošo spēku un bez nosacījumiem ļauties tai mīlestībai, kas mūs uztur pārpārēm. Tā kā mēs esam radīti ar kapacitāti, spēju Dievam, tad dzīvot dievišķo dzīvi nozīmē mūsu dziļākās identitātes uzplaukumu. Mēs kļūstam par gaismu pasaulei un kļūstam pilnīgāki paši, jo ļaujam sevi mīlēt.

Sv. Katrīnai no Sjēnas bija spilgta apziņa par to realitāti, ka mūsu patiesais “es” uzplaukst, kad mēs augam vienotībā ar Dievu. Viņas lūgšana “Mana daba ir uguns” iegremdē mūsu izpratni par sevi pārdroši jaunos dziļumos un dziļi bagātina mūsu sapratni par to, ko mūsu dzīve Kristū piedāvā citiem.

Lūgšana skan: “Tavā dabā, mūžīgais Dievs, es iepazīšu savu dabu. Un kāda ir mana daba, bezgalīgā Mīlestība?

Tā ir uguns, jo Tu neesi nekas cits, kā tikai mīlestības uguns. Un Tu esi devis cilvēcei daļu šajā dabā, jo mūs Tu radīji ar mīlestības uguni. Un tā ar visiem cilvēkiem un katru radīto lietu; Tu tos radīji aiz mīlestības. Ak, nepateicīgie ļaudis! Kādu dabu jums devis jūsu Dievs? Savu paša dabu! Vai jums nav kauns nāvējošā grēka vainas dēļ būt atgrieztiem no tik cēlas lietas? Ak, mūžīgā Trīsvienība, mana saldā mīla! Tu, Gaisma, dod mums gaismu. Tu, Gudrība, dod mums gudrību. Tu, Augstākais spēks, dod mums spēku. Šodien, mūžīgais Dievs, liec mūsu mākonim izklīst, lai mēs ar brīvu un vienkāršu sirdi pilnībā iepazītu un sekotu Tavai patiesībai. Dievs, nāc mums palīgā! Kungs, steidzies mums palīdzēt! Amen.”

Pārdomām un rīcībai šajā nedēļā:

- Atrodi šajā nedēļā laiku, lai apcerētu veidus, kā tu pieredzi to, ka dzīvo saskaņā ar savu dziļāko identitāti. Kādi ir veidi, kādos tu pieredzi sevi kā nedzīvojošu saskaņā ar uzticību savam dziļākajam “es”? Kas ir jāmaina tavā dzīvē, lai tu dzīvotu pilnvērtīgi?

- Pavadi kādu laiku, lūdzoties sv. Katrīnas no Sjēnas lūgšanas vārdiem, padari šos vārdus par savējiem. Pievērs īpašu uzmanību frāzēm vai attēliem, kas sevišķi izceļas tavās acīs, un pārrunā to ar Kungu.

- Atskatoties uz savu Adventa ceļojumu, pārdomājiet, kā šis laiks ir audzinājis tevī dziļāku atvērtību Dieva mīlestībai pret tevi. Kā tu domā, kādu iespaidu uz apkārtējiem cilvēkiem atstās tava pieaugošā atvērtība Dieva mīlestībai?

- Atceries vienu atziņu vai praksi, kas tev šajā Adventa laikā ir bijusi īpaši nozīmīga. Apņemies izmantot šo atziņu vai praksi arī Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Oursundayvisitor.com