Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests aicina iepazīt kristiešu katakombas
19.05.2024 pl. 10:05
Piektdien, 17. maijā, pāvests tikās ar Sakrālās arheoloģijas komisijas rīkotās plenārsēdes dalībniekiem. Viņš tiem izteica atzinību par darbu un norādīja, ka atrašanās pie mocekļu kapu vietām ļauj mums atklāt šo kristiešu drosmīgo piemēru, kas vienmēr ir aktuāls. Tas ir arī aicinājums lūgties par tik daudziem brāļiem un māsām, kas šodien cieš vajāšanas par ticību Kristum.

Iesākot uzrunu, Svētais tēvs pauda gandarījumu par to, ka arheoloģijas jomā tiek iesaistītas arī jaunās pētnieku paaudzes, lai saglabātu augstu Itālijas kristīgo katakombu aizsardzības, izpētes, restaurācijas un vērtības celšanas kvalitāti. Lai palīdzētu sabiedrībai aizvien labāk iepazīt katakombas, pāvests minēja tādas svarīgas iniciatīvas kā Katakombu dienu organizēšana, iesaistot pusaudžus didaktiskajās laborotorijās, raidījumi televīzijā un materiālu izplatīšana sociālajos medijos, studiju stipendiju piešķiršana un pētniecības darbs sadarbībā ar dažādām universitātēm.

Minētās plenārsēdes laikā tika runāts par gaidāmo kristietības Jubilejas gadu. Francisks norādīja, ka šī gada laikā katakombas būs viens no nozīmīgākajiem apmeklējumu mērķiem. Tas, ko redzam katakombās, liecina par kristīgo cerību.

“Katakombās viss runā par cerību, viss”, uzsvēra pāvests. “Tajās tiek vēstīts par dzīvi pēc nāves, par atbrīvošanu no briesmām un no pašas nāves, kas notiek, pateicoties Dievam, kurš Kristū, labajā Ganā, aicina mūs piedalīties mūžīgās dzīves svētlaimē. Paradīzi simbolizē sulīgie augi, ziedi, zaļojošās pļavas, pāvi un baloži, aitas ganībās… Viss vēstī par cerību un dzīvību!”

Katakombas kā tādas ir kapi, atdusas vietas, kas liecina par gaidām, par kristīgo cerību, par ticību uz Kristus un miesas augšāmcelšanos – turpināja Svētais tēvs. Doties svētceļojumā uz katakombām nozīmē piedzīvot šīs gaidas un šo cerību. Tas mums atgādina, ka mēs visi esam svētceļnieki, atrodamies ceļā pie Dieva, kurš mūs aicina dalīties Viņa svētlaimē un mierā. Francisks atgādināja, ka kristīgās cerības visspožākie liecinieki ir mocekļi, par kuriem liecību sniedz katakombas. Šajā sakarā viņš pauda prieku, ka, tuvojoties Jubilejai, tiek pievērsta īpaša vērība mocekļu apbedījumu vietām. Apmeklēt viņu kapa vietas nozīmē ņemt piemēru no viņiem un pašiem būt drosmīgiem, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi.

Lai pēc iespējas vairāk svētceļnieku varētu apmeklēt katakombas, ir paredzēts atvērt lielāku to skaitu apmeklētājiem, kuriem tādā veidā būs iespēja stiprināties ticībā un cerībā. “Dārgie brāļi un māsas”, noslēgumā sacīja pāvests, “Svētā Krēsla un visas Baznīcas vārdā jūs esat ticības un Itālijas kristīgo katakombu mantojuma sargātāji”. Tas ir kalpojums nākotnei, kalpojums kristietības saknēm un evaņģelizācijai. Svētais tēvs novēlēja visus Marijas – Dieva Mātes un mocekļu Karalienes aizsardzībai un deva savu svētību.

Vaticannews.va