Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Slavēts,kas nāk tā Kunga vārdā!
 
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Slavēts,kas nāk tā Kunga vārdā!
16.04.2010 02:50
Dieva tautai nepieciešama tīrā Baznīcas mācība, kas balstās uz Svētajiem Rakstiem, Baznīcas tēvu darbiem un Maģistēriju. Priesteris ir šīs mācības sludinātājs – norādīja pāvests trešdienas katehēzes mācībā.

Benedikts XVI pasvītroja, ka priesteris atklāj cilvēkiem Patiesību, kas ir nevis teorija, bet Kristus Persona. Tāpēc viņš nevar pielāgoties sabiedrībā valdošajai mentalitātei. Viņš sludina nevis savu, bet gan Kristus mācību.

Pateicoties ordinācijas sakramenta žēlastībai, priesteris ir pielīdzināts Kristum – Priesterim, Mācītājam un Ganam. Priesteris saņem sūtību un pilnvaru darboties „in Persona Christi” (Kristus personā) – skaidroja Benedikts XVI. Kunga sūtītais runā un darbojas nevis savā, bet gan augšāmceltā Kristus autoritātes spēkā. Viņš ir saņēmis uzdevumu mācīt, svētdarīt un vadīt Dieva tautu (munus docendi, munus liturgicum, munus regendi). Mācīšanas uzdevums mūsdienās ir īpaši svarīgs. Mēs dzīvojam laikā, kad būtiskākajos eksistenciālajos jautājumos sabiedrībā valda lielas neskaidrības. Priestera primārais pienākums ir sludināt Kristus Evaņģēliju.

Garīgais gans, kurš māca, sludina nevis savas domas vai idejas, bet gan Svētajos Rakstos atklātās, Tradīcijā tālāk nodotās un Baznīcas Maģistērija skaidrotās Dieva patiesības. Viņš sludina Kristu un Viņa atklāsmi. Šī mācība nav abstrakta teorija. Tā ir Patiesība, kas ir pats Kristus – mūsu prieka, miera un garīgās atdzimšanas avots. Varētu šķist, ka priestera balss ir „saucēja balss tuksnesī”. Bet tieši tanī pastāv viņa spēks. Priesteris nekad nepielāgojas nevienai dominējošajai kultūrai vai mentalitātei. Viņš sludina Kristus mācību. Viņš māca, ka Kristus spēj patiesi atjaunot cilvēku, ka Viņš ir mums tuvais Dievs, kurš darbojas mūsu dzīvē. Dievs darbojas, lai pasaulei būtu dzīvība – atgādināja pāvests.

Ko Evaņģēlija sludināšanas darbs prasa no priestera? – jautāja Benedikts XVI. Priesterim jāizkopj intensīva garīgā dzīve un jādzīvo saskaņā ar ticības patiesībām. Par Patiesību, ko viņš sludina, pašam jāliecina ar visu savu dzīvi. Ticības patiesībām priesteris tic, pieņem tās un izdzīvo. Pēc tam viņš tās nodod tālāk sprediķos, katehēzē, akadēmiskajā mācībā un ar savas dzīves piemēru. Pāvests pasvītroja, ka Dieva tautai ir vajadzīga Baznīcas mācība, kas ir tīra kā avota ūdens. Tā balstās uz Svētajiem Rakstiem, Baznīcas tēvu darbiem un Katoliskās Baznīcas katehismu. Šajā ziņā katra priestera paraugs ir Arsas prāvests, sv. Jānis Marija Vianejs – atgādināja Benedikts XVI. Priesteri sludina Dieva vārdu. Tā ir Patiesība, kas nes pestīšanu. Šajā sakarā pāvests novēlēja, lai Arsas prāvesta vienkāršība un uzticība būtu visiem priesteriem par piemēru. Lai tauta priesterī saklausītu Labā Gana balsi!Tiešām prieks par LV pr.....
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Re: Slavēts,kas nāk tā Kunga vārdā!
17.04.2010 00:34
http://www.youtube.com/watch?v=xeLsX3HjTK8&feature=related
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Re: Slavēts,kas nāk tā Kunga vārdā!
17.04.2010 00:36
http://www.youtube.com/watch?v=vAG9TZQBZ_g&feature=related
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Re: Slavēts,kas nāk tā Kunga vārdā!
17.04.2010 00:39
http://www.youtube.com/watch?v=_34qWCbTjzo&feature=related
com light
pievienojies: 01.04.2010
Komentāri: 93
Re: Slavēts,kas nāk tā Kunga vārdā!
17.04.2010 00:47
http://www.youtube.com/watch?v=GTHAiipJBwE
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Slavēts,kas nāk tā Kunga vārdā!