Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Aizlūgumi/Dievs maini mani
 
European
pievienojies: 25.03.2012
Komentāri: 46
Dievs maini mani
25.04.2012 23:07
Aizlūdzam par katru no mums, lai Dievs mūs maina. Lai mēs varētu paļauties uz viņa vadību un lai katru dienu mainītos uz viņa pusi.
Dievs liec katram vīrietim izaugt par īstu atbildīgu vīrieti un labu vīru savai sievai.
Un katrai sievietei par īstu, mīlošu sievieti un sievu savam vīram.
Tāpat Dievs tavā ziņā ir katrs mūsu aicinājums. Vadi mūs uz to un dot mums ticību Tava Dēla nopelnam, pazemīgu sirdi, lēnprātību un šķīsti mūsu sirdis. Šķīsti mūsu sirdis ar visiem līdzekļiem, kurus mēs varam izturēt.
Es pazemīgi lūdzu Svēto Garu, lai tas ienāk mūsos šobrīd vai arī pēc kāda laika, kad mēs esam izlasījuši (uzrakstījuši) šo teikumu un izmaina un izdziedina tieši to mūsu sirds stūrīti, tieši to ievainojumu, kas visvairāk gaida uz dziedināšanu, pašiem mums nezinot.
Svētais Gars piepildi mūs ar pateicību un mīlestību, ienāc mūsos, mēs tev pilnībā atveram savu sirdi... Ienāc mūsos un dod mums tīru paļāvību. Jēzus, Tavu sāpīgo ciešanu dēļ, palīdzi mums pieņemt mūsu dzīvi, mūsu likteni tīrā paļāvībā uz Tevi.
To mēs visu lūdzam no visas savas sirds caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen!
Mūžīgs Gods Tev Kungs par grēku piedošanu. Esmu pateicīgs no visas sirds par manu pestīšanu. Tas ir neizmērojami, ko tu no savas lielās mīlestības man esi devis! Paldies Tev Kungs!
Esmu tavs kalps un tāds gribu palikt, atbrīvojoties no visas savas egoistiskās dabas, arī labu darot nevis sevis, bet Tevis un visas pasaules dēļ! Katra cilvēka dēļ! Tikai tas dos īstu, patiesu prieku - kalpošana. Pateicībā par tavu mīlestību. Dzīve mīlestībā, palikšana Kristū un palikšana Dievā. Vienībā ar visu dzīvo, kas ir uz zemes, bez šķirošanas, bez kāda izcelšanas. Vadi manu prātu uz pilnīgu vienlīdzību, uz pilnīgu savienību ar visiem cilvēkiem, ar visu pasauli, ar Dievu, kas ir mīlestība.

Dāvini šobrīt kādam tevis izvēlētam cilvēkam jebkurā pasaules malā piedzīvot patiesu prieku, patiesā svētlaimē, kas ir beznosacījuma mīlestībā uz visu, kas tam ir apkārt, lai to sajūtot viņš ik dienas meklētu tās avotu, līdz mūža galam.
To mēs lūdzam, ticībā. Āmen!
 
 Saraksts/Aizlūgumi/Dievs maini mani