Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Aizlūgumi/Kurzemes bīskapijas lūgšana par priesteriem un aicinājumiem uz garīgo kārtu
 
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Kurzemes bīskapijas lūgšana par priesteriem un aicinājumiem uz garīgo kārtu
07.09.2013 22:39
Pr. Jēzu, Tu mūs aicini lūgt mūsu debesu Tēvu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujas laukā: "Tad viņš saka saviem mācekļiem: "Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā"." (Mt 9,37-38)

V. Mēs lūdzam, Debesu Tēvs, iedvesmo savu mācekļu sirdis Latvijā - Tavā Māras zemē, īpaši Kurzemē, lai viņi ceļas un, atstājot visu, seko Tavam Dēlam, svētījot Tavu vārdu virs zemes. Lai viņi atklāj citiem Tevi kā īsto dzīves jēgu, kā iesākumu un noslēgumu visam, kas eksistē. Kungs, sūti mums svētus priesterus, lai viņi atklātu Tavu svētumu un aicinātu cilvēkus dzīvot Tavā svētumā!

Pr. Godības Tēvs, lai Tava valstība nāk, dod drosmi mūsdienu jauniešiem, dod viņiem saprast, ka Tev ir vajadzīgi tie, kuru sirdis Tev pieder pilnīgi, kuru sirdīs valda Tava mīlestība, kuri ir spējīgi atdot sevi pilnīgi Tev. Kungs, sūti mums svētus priesterus, Tavas mīlestības pilnus, lai viņi būtu spējīgi atstarot kā spogulī dievišķo godību un skaistumu pēc Tava Dēla, Augstā Priestera, līdzības!

V. Debesu Tēvs, lai Tava griba notiek kā debesīs, tā virs zemes; sūti mums Tavu Svēto Garu, lai tas atver mūsu sirdis paklausībai pēc Tava Dēla līdzības tā, lai katrs no mums var saskatīt to, ko Kungs no viņa vēlas, kāda ir viņa sūtība. Kungs, lai Tava griba notiek un ne mana!

Pr. Devīgais Tēvs, Tu mums mācīji lūgt dienišķo maizi. Tavs Dēls mums mācīja, ka ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mūsu maize ir arī dzīvības maize, Euharistija. Kungs, mēs nevaram dzīvot garīgu dzīvi bez Tava Vārda un bez Tavas Maizes, dod mums priesterus, kas spēj sniegt mums dievišķo dzīvi!

V. Žēlsirdīgais Tēvs, Tu mums māci prasīt piedošanu par mūsu grēkiem, Tavs Dēls mums atklāj, ka mācekļiem ir dota iespēja tos piedot Tavā vārdā. Kungs, sūti mums svētus priesterus, kas
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Kurzemes bīskapijas lūgšana par priesteriem un aicinājumiem uz garīgo kārtu
07.09.2013 22:50
ir spējīgi vadīt cilvēku sirdsapziņas, kas spēj dziedināt ievainotas sirdis!

Pr. Visvarenais Tēvs, mēs esam kārdināti aizmirst Tevi un sekot šīszemes daudzveidīgajām ilūzijām, palīdzi mums kopā ar Taviem priesteriem cīnīties pret jebkuru ļaunumu. Kungs, sūti mums priesterus, kuriem pietiek drosmes un svētuma, lai Tavā vārdā cīnītos pret ļaunumu!

V. Debesu Tēvs, viss Tev ir pakļauts mūžīgi mūžos, palīdzi pakļaut mūsu sirdis Tavai gribai līdzīgi kā Marija, kas pieņēma savu aicinājumu. Un, skatoties uz Tava Dēla Māti, mēs viņu lūdzam: Tu, kura audzināji mūsu Augsto Priesteri, Tu esi īpašā veidā arī priesteru Māte, mēs Tev uzticam Māras zemes dēlus, audzini viņus pēc Tava Dēla līdzības!

Pr. Kungs, mēs Tev pateicamies par visām Tevis dotām dāvanām Baznīcai Latvijā un īpaši Kurzemē! Stiprini katru no mums, sūti mums Tava Svētā Gara dāvanas, spēcini mūsu ganus, lai viņi kļūtu aizvien vairāk līdzīgi Tavam Dēlam!

Amen.
 
 Saraksts/Aizlūgumi/Kurzemes bīskapijas lūgšana par priesteriem un aicinājumiem uz garīgo kārtu