Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
Komentāri:12Nākamie
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
20.04.2014 12:36
Kas ir Kristus mācība Īstenībā ?

Mozum tika atklāts tā Kunga vārds JHVH – kas latviešu valodā ir KAS IR.
Mozum tika atklāti 10 JHVH baušļi.
Un tad nāk Jēzus JHVH dēls. Šeit rodas jautājums – ko tad vēl Dievam vajadzēja atklāt cilvēcei, ja jau baušļi bija iedoti – likumdošana bija iedota ?
Lūk, šajā Jēzus dialogā ar Pilātu atklājas atbilde:

Jāņa evaņģēlijs 16:37-38
37 Tad Pilāts Viņam sacīja: "Tad Tu tomēr esi Ķēniņš?" Jēzus atbildēja: "Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu īstenību. Ikviens, kas ir no īstenības, dzird Manu balsi."
38. Pilāts Viņam saka: "Kas ir īstenība?"

Lūk, atbilde. Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu īstenību.
Kristum bija misija apliecināt īstenību, tāda kāda tā IR.

Lūk, arī Kristus mācības kodols – Viņš mūs māca, atdzīstiet Īstenību un Īstenība darīs jūs brīvus.

Un nākošajā līmenī – pēc Kristus aiziešanas uz Debesīm, ir atnācis šīs Īstenības gars, kurš ir Svēts – Svētais gars.

Jāņa evaņģēlijs 16:13
13 Bet, kad nāks Viņš, Īstenības Gars, Tas jūs vadīs visā īstenībā;

No šejienes – šī Svētā Īstenības gara funkcija ir vadīt mūs visā Īstenībā.

Tādā veidā mēs, kas esam Kristus sekotāji – esam arī Svētā gara sekotāji un pati Īstenība mūs vada – tādā veidā mēs dzīvojam.


Gars Aiko_Saule no Īstenības
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
20.04.2014 13:12
Un kas tad atklājas tad kas mēs sākam atzīt Īstenību tādu kāda tā ir ?
Vai viss ir pozitīvu un priekpilni rožaini ?

Nē - tad atklājas baisā Īstenība līdzīgi kā Habakukam !

HABAKUKA GRĀMATA

Šis ir Dieva pasludinājums, ko parādībā redzējis pravietis Habakuks.

2 Cik ilgi, Kungs, es lai saucu pēc palīdzības - un Tu to nedzirdi? Cik ilgi lai Tavās ausīs atskan mani saucieni par varmācību (skolās, ģimenēs saeimā utt)- un Tu nesniedz palīdzību?
3 Kādēļ Tu man liec redzēt pārestību, kas kādam tiek nodarīta, un kādēļ Tu liec man noskatīties mokās? Laupīšanas un noziegumi notiek manā acu priekšā (valsts budžets tiek izshēmots - pensionāriem pensijām naudas nepietiek), rodas asas domstarpības un uzliesmo naids!
4 Tāpēc bauslība kļuvusi maznozīmīga, un taisnība nekur nevar kļūt par uzvarētāju. Bezdievīgais uzveic taisno, un tiesa tiek sagrozīta.
5 Aplūkojiet citas tautas, skataities cits uz citu un brīnaities, jo Es darīšu kaut ko jūsu dienās, kas jums būtu neticams, ja jums to stāstītu.
6 Jo redzi, Es atmodināšu kaldejus, skaudru, nežēlīgu un kustīgu tautu, kas ar mieru pat kājām doties līdz pašam zemes galam, lai iegūtu sev jaunas dzīves vietas, kas viņiem nepieder.
7 Tā ir briesmīga un nežēlīga tauta; savu taisnību un pārgalvību tā uzliek visiem par likumu.
8 Viņu straujie zirgi zviedz, leopardu izbiedēti, viņi ir tramīgi tiem uzglūnošo tuksnešu vilku dēļ. Viņu jātnieki atauļo no lielas tālienes, viņi atlido kā ērgļi, kas steidz gūt savu ēsmu.
9 Viss viņu pulks nāk, lai darītu varas darbus; kurp tie vērš savu skatu, tur tie izlaužas cauri kā rīta vējš; viņu savākto gūstekņu skaits ir kā tuksneša smiltis.
10 Viņi ļauni zobojas par ķēniņiem un apsmej vadoņus; par cietokšņiem tie smejas, jo tie uzber smilšu valni un ieņem cietoksni.
11 Tā viņi aizdrāžas tālāk kā vējš, turpinādami apgrēcību, un uzskata savu spēku par savu dievu.
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
09.06.2014 10:41
Tātad viņi uzskata savu spēku par savu dievu – cēlonis netaisnībai un bēdām un ciešanām ir ka tiek pārkāpts pirmais bauslis.

Pirmais bauslis
Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

Šajā gadījumā atklājas ka viņu dievs ir SPĒKS.

Spēka vietā var arī nostāties arī cita veida neīstie dievi , kā ,piemēram,

NAUDA, BAUDA, VARA, BĒRNS, ĢIMENE – kamēr Dievs nav centrā tikmēr visas lietas ieņem nepareizo vietu un garam ir slikts gara stāvoklis – kas veido ciešanas un mokas – Elli.

Elle ir dzīve, bez Dieva centrā !
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
12.06.2014 17:08
elle ir dvēselē, kurā dzīvo velns - nevis Dievs
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
29.07.2014 17:01
Kuram elle? Tiem kuriem ir citi dievi, vai tiem kuriem viņi uzbrūk?
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
29.07.2014 17:03
Jā patiešām, kas tad ir Kristietība īstenībā?
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
29.07.2014 19:32
Inkata,
elle tam, kas dzīvojot smagos grēkos dara savu dvēseli par mājvietu sātanam un cieš.
Par atbrīvošanu no ļaunā gara, kā tas moka cilvēkus utml. jautājumiem var izlasīt Žana Plijā gramatā "No tumsības uz gaismu" (latviešu valodā).
http://gramataselektroniski.blogspot.com/2010/07/no-tumsibas-uz-gaismu-zans-plija.html
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
05.08.2014 15:49
Diez vai cieš, drīzāk rada ciešanas citiem.
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
05.08.2014 15:51
Nevar ielikt Dievu centrā ja nezina kas tas ir. Es piemēram nezinu.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
05.08.2014 16:11
Inkata,

Grēka alga ir ciešanas, nāve (garīga). Ko sēsi, to pļausi. Ja Tu gribi iepazīt Dievu, patiesību, tad Dievs Tev atklāsies. Iepazīt var lūgšanā (no sirds, patiesi lūdzot - lai Dievs palīdz iepazīt Sevi), pārdomājot Dieva atklāsmi (piem. sākot Jauno Derību), meklējot atbildes uz saviem jautājumiem (piem. Baznīcas mācībā - skat. http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d5p2.html), draudzībā ar patiesiem kristiešiem.
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
06.08.2014 14:55
Gribu lai man kāds pastāsta kā Dievs viņam atklājies. Pati lūgt negribu. Nevēlos, neprotot, izlūgties sev kādu ļaunumu.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
06.08.2014 15:34
Dievs dod labas dāvanas, nevis sliktas.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
06.08.2014 15:36
Citu pieredze var iedvesmot, bet jāatklāj, jāiepazīst pašai.
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
06.08.2014 15:50
Kada mana paziņa, kristiete, lūdza lai Dievs dod viņai lielāku iespēju kalpot. Par to viņai bija jānes upuris. Viņas dēls gāja bojā auto avārijā. Viņa tika atbrīvota no rūpēm par pieaugušo dēlu, tādējādi iegūstot vairāk laika kalpošanai. Es nevēlos izlūgties neviena nāvi, lai cik palaidies kāds arī nebūtu. ( viņa nevarēja iedomaties ka ļūgšanai būs tādas sekas. Lūgts taču tika pavisam kas cits.) No vienas puses jau tā bija laba dāvana, bet no otras..., nekas mātei nevar būt smagāk kā zaudēt vienīgo dēlu.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
06.08.2014 21:01
Tāpēc Jēzus mācīja Tēvreizi, kurā lūdzējs saka ..Tēvs tavs prāts(griba) lai notiek.. Tas nozīmē, ka cilvēks redz tikai savu tagadni, pagātni (mazu savas dzīves posmu) un savas vajadzības (kā kurš tās izprot) par kurām lūdz Dievam, bet nezin vai tas viņam nāks par labu un nekaitēs nonākšanai Debesīs. Dievs redz visu dzīvi un zin, dod to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu galveno dzīves mērķi - būt kopā ar Viņu mūžībā. Cilvēks var izlūgt arī to, kas var kaitēt, ja nepaļaujas uz Dievu, ka Viņš zina labāk kas cilvēkam vajadzīgs un var dot to, kas nesīs lielāku labumu lūdzējam pašam un līdzcilvēkiem.
Nezinu kā bija tavas paziņas situācijā, bet Dievs paaicina mūžībā tad, kad cilvēks tai ir visvairāk gatavs. Piemēram, kalnu ciematiņā dzīvoja gados jauns vīrietis, kas dzīvoja ne to svētāko dzīvi, bet sniega lavīnas laikā aiz mīlestības uz lavīnas apraktās mājas iemītniekiem metās tos glābt, bet nākamā lavīna apraka arī viņu. Pēc kāda laika Dievs atļāva šī vīrieša dvēselei parādīties tā ciematiņa sievietei, kura bieži lūdza Dievu par mirušajiem. Un viņš teica, ka ir nonācis šķīstītavā, nevis ellē, jo nesavtigās mīlestības darbs atsvēra daudzus grēkus. Viņš lūdza lai par viņu baznicā notur 3 dievkalpojumus (sv. Mises) un tad viņš tiks debesīs. Tas ir aprakstīts gramatiņā "Pārsteidzošie šķīstītavas noslēpumi" (tā ir klostermāsas Emanuelas saruna/intervija ar Mariju Simmu. http://www.katedrale.lv/index.php?id=292&thd=16092
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
...
07.08.2014 08:30
Ne jau tava paziņa izlūdza sava dēla nāvi. Mēs nezinām kā, kāpēc notika avārija. Varbūt viņš ciestu avārijā arī ja paziņa nebūtulūgusi par kalpošanas iespēju. Ne jau Dievs izraisa avārijas. Tās sataisa pats braucējs, otrs braucējs vai slimības saasināšanās braucot (līdz slimībai parasti cilvēks pats sevi noved). Arī karus vai ļaunus darbus nedara Dievs, bet cilvēks pats ar savu brīvo gribu izvēlas, dara labu vai ļaunu.

Ja notiek kas nesaprotams, tad jāskatās perspektīvē par kuru rakstīju iepriekš - galvenais šīs zemes dzīves uzdevums ir sagatavoties laimīgai dzīvei mūžībā ar Dievu, nenonākt mūzīgo ciešanu vietā ellē. Dievs arī soda par padarīti ļaunumu (agrāk vai vēlāk šeit un noteikti mūžībā), lai sods liktu apdomāties un laboties. Viņš negrib grēcinieka nāvi, bet lai tas atgrieztos (pie Dieva) un dzīvotu.
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
07.08.2014 09:40
Un nonākam pie kopējā rezumajuma, ka labāk tomēr neko nelūgt, jo nezinām vai mūsu lūgšanba neradīs mums ļaunumu. Es vēlos kvalitatīvu un laimīgu dzīvi arī šeit un tagad, nevis tikai reiz paradīzē, kuru principā nemaz nevaram sasniegt, jo pēc definīcijas esam nāvīgi grecinieki, visi bez izņēmuma.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
.
07.08.2014 11:06
Lūdzot nevajag uzspiest Dievam savas iegribas, bet lūgšanas beigās sakot - tomēr ne ko es gribu, bet ko Tu Dievs. Nav jātaisa priekšstats par Dieva, ņemot par pamatu savus aizspriedumus vai pielīdzinot Viņu cilvēkiem.

Tāpēc jau Dievs atsūtīja Glābēju Jēzu Kristu, lai katrs grēcinieks varētu laboties un tikt Debesīs. Bez Dieva palīdzības tas nav iespējams.
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
07.08.2014 11:15
Kas īsti ir Zeme? Dievs izdzina Luciferu no Paradīzes un notrieca uz Zemes. Vieta kur mājo velns ir elle. Tatad sanāk ka mēs jau esam ellē?
Inkata
pievienojies: 29.07.2014
Komentāri: 9
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
07.08.2014 12:21
Tātad ir iespējams Dievam uzspiest savas iegribas?
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
07.08.2014 12:44
Mēs varam būt vienoti ar Dievu tikai tad, ja brīvi izvēlamies Viņu mīlēt. Mēs taču nevaram mīlēt Dievu, ja smagi grēkojam pret Viņu, pret savu tuvāko vai pret mums pašiem: "Kas nemīl, tas paliek nāvē. Ikviens, kas ienīst savu brāli, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvi." ( 1 Jņ 3, 14-15)  Nomirt nāvīgā grēka stāvoklī, nenožēlojot grēkus un nepieņemot Dieva žēlsirdīgo mīlestību, nozīmē palikt uz mūžiem šķirtam no Dieva saskaņā ar mūsu pašu brīvo gribu. Un šis stāvoklis, kurā mēs paši sevi galīgi izslēdzam no kopības ar Dievu un svētlaimīgajiem, tiek apzīmēts ar vārdu " elle". (no katehisma)

"Dievs savā labestībā un ar savu visvareno spēku, būdams pilnīgi brīvs savā nodomā, no laika sākuma vienkopus ir radījis no nekā gan viena, gan otra veida radību, - kā garīgo, tā fizisko. Viņš to darījis nevis tādēļ, lai vairotu savu svētlaimi, ne arī lai pilnveidotu sevi, bet lai atklātu savu pilnību ar visu to labumu starpniecību, ar kuriem Viņš apveltī savas radības." (no Baznīcas mācības)
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
07.08.2014 12:48
Par velnu - http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d1s2n1.html#r391
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
07.08.2014 12:49
Inkata, turpmāk atbildes meklē pati.
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
10.10.2014 10:52
To INKATA

Nevar ielikt Dievu centrā ja nezina kas tas ir. Es piemēram nezinu.

Manā realitātē Dievs - jeb citiem vārdiem tas kurš atklājās Mozum un iedeva 10 baušļus ir mans Dievs !

JHVH viņa īstais vārds - kurš vislabāk apzīmē viņa būtību. Pats vārds Dievs ir neprecīzs vārds tam, kurš Mozum baušlus iedeva. Latviski tulkojot JHVH - iegūstam Tas kurš ir.
Man nāk prātā vecās tantiņas kuras saka - tā Viņš ir. Ļoti precīzi ! Tā Viņš ir !
Lūk šis Viņš - kurā mēs rosāmies un dzīvojam - ir dzīvs un ir vis apkārt mums !
Līdzīgi kā Embrijam - mamma ir viņam vis apkārt. Mammu viņš neredz un neapzinās - bet viņam ir mamma un viņš to jūt !
Lūk līdzīgi ir ar JHVH - viņu visu PILNĪGI nevar apzināties redzēt - bet viņš ir un viņu var sajust.
Es piekrītu - embrijs nevar mammu ielikt centrā :)
Varbūt es neprecīzi izteicos - teikdams ielikt Dievu centrā - es domāju - sajust viņu un apzināties viņu visu savu laiku, kad esi nomodā. Protams ne visu laiku - vari sajust - kontemplēt Dievu - to var tikai pilnīgi svētie - bet mēs grēcinieki - varam censties sajust viņa klātesamību un viņa svētības un veiksmes kuras mums dod. Dzīves centrs bija domāts simboliski !
precīzāk būtu - kam es esmu pievērsies. Ja es esmu pievērsies JHVH - tad viņš ir "manas dzīves centrā".
Kad JHVH ir centrā - tad darbi tiek darīti saskaņā ar baušļiem - viņa gribu - protams šeit uz zemes, kur valda sātans - darām tik cik ir mūsu spēkos nepārpūloties.

ja ir jautājumi droši uzdod - centīšos dod savu skatījumu no savas realitātes ! lai kopā ieraudzītu labāk kāds Viņš ir ! Izzinām Viņu tāds kāds Viņš ir un atklājam to citiem ! ;) Lai visi kļūtu Svēt -Laimīgi !
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?
10.10.2014 11:01
TO INKATA

Nevar ielikt Dievu centrā ja nezina kas tas ir. Es piemēram nezinu.
Bet var ielikt Dievu centrā, ja sajūt, ka Viņš ir un Tu dzīvo, jo Viņš ir !
Komentāri:12Nākamie
 Saraksts/Par un ap kristietību/Kas tad ir Kristus mācība Īstenībā ?