Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Par grāmatu Mežonīgā sirds
 
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Par grāmatu Mežonīgā sirds
20.07.2014 15:54
Džons Eldredžs - Mežonīgā sirds
(vīrieša dvēseles noslēpumu atklājot)
Vai kāds cilvēks ir lasījis šo grāmatu un kādas ir atsauksmes ?
Paldies.
Esperanza
pievienojies: 20.04.2013
Komentāri: 4
Re: Par grāmatu Mežonīgā sirds
23.07.2014 20:52
Šeit ir atsauksme par šo grāmatu:

https://www.katsat.lv/index.php?id=740&tx_ttnews[tt_news]=302&cHash=5e420d34bc4b83998b7b6e0c6ea388e4

Lasīju pati, ļoti aizrāvos un ieguvu daudzas jaunas atbildes.
Arī mani draugi ir ieguvuši daudz ko labu.

Pagaidām Top Nr.1 - tīri, vienkārši, patiesi un bez cinisma par šo svarīgo un jūtīgo tematu;
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Par grāmatu Mežonīgā sirds
05.12.2014 22:50
Izlasīju šo grāmatu...

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs teica Dzīvības straumju izdevniecības vadītājai Ilzei Kuršai-Briedei, ka viņš jaunizdotās grāmatas nelasa, jo trūkst tam laiks, bīskapa atļauju to publicēšanai nedod, uzticas grāmatu izdevējiem (konkrētā gadījumā Ilzei).

Manuprāt Dzīvības straumju 2014. g. izdotajā Džona Eldredža grāmatā, kuru pārdod katoļu baznīcās,  ir maldi, „darvas karote”, ir arī labas lietas.

Autors, ASV protestants lieto vārdu Baznīca gan ar lielo, gan mazo burtu – nezinu kāpēc.

(Teksts ar pasvītrojumu un kursīvā ir mans.)

14., 15. lpp. :

Kristietība – tāda, kāda tā patlaban pastāv, - vīriešiem ir nodarījusi kaut ko drausmīgu. ..Manuprāt, vairākums vīriešu baznīcā uzskata, ka Dievs viņus sūtījis zemes virsū, lai viņi būtu labi zēni. Mums stāsta, ka vīriešu problēma  esot tā, ka viņi nezina, kā turēt savus solījumus, būt garīgiem līderiem, runāt ar savām sievām vai audzināt bērnus. Mēs uzskatām par kristīga brieduma paraugiem – Patiesi Jaukus Puišus. Mēs nesmēķējam, nedzeram un nelādāmies, un tas mūs darot par vīriešiem.

 Lielākajā daļā ASV draudžu var redzēt, ka kristīgs vīrietis ir ... nogarlaikojies. Krietns vīrs, kā to definē baznīca, pēc kāda 50gadnieka domām, ir apzinīgs un nosķirts no savas sirds.

Roberts Blajs : „..Baznīca grib pieradinātus vīriešus – tos sauc par priesteriem, universitātes grib domesticētus vīriešus – tos sauc par mācībspēkiem, bizness grib... higiēniskus, plikpaurainus, aprobežotus vīriešus.”

Baznīca krata galvu un brīnās, kāpēc tās programmās nepiedalās vairāk vīriešu. Atbilde ir vienkārša: mēs neesam aicinājuši vīrieti iepazīt savas sirds dziļāko būtību un dzīvot ar to saskaņā.

19. lpp. : 

Valters Brēgemans : „Dievs ir mežonīgs, bīstams, neiegrožots un brīvs.”

 24. lpp. :

Vairumā ASV baznīcu kristīga sieviete ir ... nogurusi.

Viss, ko esam snieguši sievietes dvēselei, ir spiediens pildīt pienakumu, „būt krietnai kalponei.”

 28. lpp. :

..Kādu tu iedomājies Jēzu kā vīrieti ? Mans draugs teica :„ ..Attēlos, ko esmu redzējis, Viņš ir parādīts ka lēnīgs puisis, ap kuru pulcējas bērni. Kaut kas līdzīgs mātei Terēzei.” Viņš – visjaukākais puisis pasaulē.

 .. Teikt, ka man Viņam būtu jālīdzinās, nozīmētu teikt, ka man jākļūst tādam ļenganam un pasīvam. Esi jauks. Esi lielisks. Esi tāds ka māte Terēze.

 32. lpp. :

Dorotija Seijersa : „Baznīca ir ļoti efektīvi apgriezusi nagus Jūdas Lauvam un padarījusi Viņu par rāmu mājdzīvnieciņu gaudeniem baznīckungiem un svētulīgām vecām dāmām.”

 33. lpp. :

Jēzus drošsirdīgās klātbūtnes absolūtais spēks visu bandu (Viņa gūstītājus Ģetzemanes dārzā) notriec pie zemes.

/Vai tad ne Jēzus dievišķā visvarenība ?/

 

38. lpp. :

Centieni savienot Dieva visvarenību ar cilvēka brīvo gribu daudzus gadsimtus  ir dzinuši Baznīcu strupceļā. Mums pazemīgi jaatzīst, ka te ir darīšana ar lielu noslēpumu, bet to priekšā, kuri saprot diskusijas būtību, es neaizstāvu atklātu teismu. (Teisms – mācība, pēc kuras pastāv Dievs, kas pēc Savas gribas radījis pasauli un to vada.)

 39. lpp. :

Par Dziesmu dziesmas grāmatu.

Bībeles komentāros ir raksīts, ka šajā gramatā ir tēlotas Dieva un Dieva tautas (Izraēļa, Baznīcas, visas cilveces, cilvēka dvēseles) attiecības, lidzībā ar laulato attiecibām. Tā šo grāmatu skaidroja jūdi, Origēns, sv. Jānis no Krusta.

 ..Vai var iedomāties, ka tik erotisku un skandalozu grāmatu Bībelē iekļāvuši kristieši, kurus tu pazīsti ? Tā nav pornogrāfija, taču nevar arī to visu izskaidrot kā „teoloģisku metaforu.” Tas vienkārši ir bezjēdzīgi. ..Dievs runā Diesmu dziesmā 1 x : Ēdiet, draugi, dzeriet un reibstiet, mīļie!” (Dz. 5,1)

90. lpp. : (Dz. 4,16) Ieva esot baudu pārpilns dārzs.

Tādu tekstu neatradu šai pantā !

 81. lpp. :

..17 gadīgam jaunietim basketbolistam viņa tēvs draudzes līderis pirms nozīmīgas spēles teica : „Tikai nevienam nenodari pāri – tas gluži vienkārši nav pieklājīgi.” Nesadod pretiniekam nemaz, esi laipns, esi maigs. Tas perfekti atspoguļo baznīcas attieksmi pret vīriešiem. Kāds autors teica – baznīca var būt ārēji virišķīga, bet tās dvēsele kļuvusi sievišķīga,    

 98. lpp. :

Baznīca labprāt uzskata, ka tā iniciē vīriešus, bet tā nav. Kurp tad baznīca vīrieti aizved ? Kādiem būt tā viņus aicina ? Tikumiskiem. Tas ir nožēlojami nepietiekoši. Tikumiskums ir laba lieta, taču nekad nav galvenais. Pāvils saka – Likums tika dots kā audzinātājs pieņemtam bērnam, taču ne dēlam. Dēls ir aicināts uz kaut ko daudz vairāk. Dēls saņem automašīnas atslēgas un iespēju kopā ar tēvu doties kādā bīstamā misijā.

 126. lpp. :

Jeremija grām. 17,9 – „sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga.”

Jer. 31,33 – „Es Savu bauslību rakstīšu viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mana tauta.”

Grēks nav tavs dziļākais, nozīmgākais elements. Tev ir jauna sirds. Tava sirds ir laba.

/Vai vecais cilvēks nemirst katru dienu ?/

 136. lpp. :

Lielie meli mūsdienu baznīcā ir apgalvojums, ka tu neesi nekas vairāk kā „grēcinieks, kuru izglābusi žēlastība.” Bet tu esi daudz vairāk nekā tas vien. Tu esi jauns radījums Kristū. Jaunā Derība tevi sauc par svētu, par Dieva bērnu. Savas esības kodolā tu esi krietns vīrs.

/Vai šis kodols nav grēcinieks un jaunais cilvēks ir Dieva žēlastība ?/

 177. lpp. :

Pēc komentāra par Rutes grām. 3,7 autors raksta.

Es saku, ka Baznīca ir reāli izkropļojusi sievietes, kad tā viņām iegalvo, ka viņu skaistums ir tukšība un ka vissievišķīgākās viņas ir tad, kad „kalpo citiem.”

 202. lpp. :

Baznīca ir iedomu pārpilna, paaule ir izklaižu arēna.

 205. lpp. :

Ar Kristus upuri es esmu atpestīts un pārcelts Dieva valstībā, mana grēcīgā daba ir dzēsta.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Par grāmatu Mežonīgā sirds
05.12.2014 22:55
Precizējums - mans teksts.. nevis kursīvā, bet slīpajās iekavās / vai ka tās sauc ?/.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Par grāmatu Mežonīgā sirds
07.12.2014 17:50
Vai Liepājā, Kurzemē tirgo grāmatu Mežonīgā sirds ?
kri
pievienojies: 15.01.2005
Komentāri: 401
Re: Par grāmatu Mežonīgā sirds
09.12.2014 08:31
māte Terēze - ļengana un pasīva????

(un vispār ar protestantu rakstītajām grāmatām uzmanīgi - viņiem parasti vispār nav nojēgas, kas ir Baznīca)
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Par grāmatu Mežonīgā sirds